Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą

AKTUALNOŚCI

Strona główna

Warsztaty florystyczne

Dnia 20 listopada w sali wiejskiej w Grońsku odbyły się warsztaty florystyczne, które poprowadziła pani Bernadeta Loba.
W warsztatach udział wzięły członkinie SWZ Lwówek wraz ze swoimi wnukami.
Uczestnicy w ysłuchali historii o wieńcach adwentowych, a następnie zapoznali się z technika ich przygotowywania. Pod czujnym okiem mistrzyni florystyki panie przystąpiły do pracy i korzystając z różnorodnych materiałów wykonały piękne wieńce adwentowe. Kreatywnością wykazały się zarówno panie jak i dzieci, które z pomocą pani Bernadety wykonały piękne świąteczne stroiki.
Wspólna kawa i słodki poczęstunek ufundowane przez GS Lwówek były miłym akcentem na zakończenie warsztatów.
(jupi)

Zdjęcia


Wychodzimy z domu po pandemii cz. 2

Kolejne warsztaty, tym razem – malarskie, przygotowane przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w ramach projektu "Wychodzimy z domu po pandemii" dofinansowanego ze środków ektyProgramu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i LGD KOLD w Lwówku odbyły się 05.08.2021r w sali wiejskiej w Grońsku.
Warsztaty prowadzili Z. Połącarz i K. Kudełka. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z techniką malowania farbami akwarelowymi oraz akrylowymi.
Każdy z uczestników chętnie próbował swoich sił malarskich, a niektóre efekty zaskoczyły nawet samych autorów.
Uczestnicy warsztatów wyrazili nadzieję, że tego typu zajęć będzie więcej.
(jupi)

Zdjęcia


Wychodzimy z domu po pandemii

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą rozpoczęło realizację projektu "Wychodzimy z domu po pandemii" dofinansowanego ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i LGD KOLD w Lwówku.
Projekt rozpoczął się warsztatami wikliniarskimi w Paproci w dniu 23.07.2021 r. Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Wachowiak. Każdy z uczestników mógł samodzielnie wykonać koszyk z wikliny.
Warsztaty upłynęły w przyjemnej atmosferze, a nabyte podczas warsztatów umiejętności przyczyniły się do pobudzenia kreatywnego myślenia i rozwinęły sprawności manualne.
(jupi)

Zdjęcia


Walne zebranie Stowarzyszenia

W dniu 25.06.2021 r. w sali wiejskiej w Grońsku odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą za rok 2020.
Przewodniczącym zebrania wybrano Ireneusza Witkowskiego, a sekretarzem Iwonę Ratajczak. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawiła prezes Stowarzyszenia Justyna Piosik, sprawozdanie finansowe skarbnik Wiesława Krzemińska-Wachowiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – jej przewodniczący Adam Pilc.
Po wysłuchaniu sprawozdań zgromadzenie jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2020.
Następnie Zarząd zaprezentował plan działania na rok 2021.
(jupi)

Zdjęcia


Zakończenie projektu „Szanujemy nasze zdrowie”

01.08.2020 roku nastąpiło oficjalne zakończenie realizacji zajęć w ramach projektu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na mocy umowy zawartej z Lokalną Grupą Działania KOLD pod nazwą „Szanujemy nasze zdrowie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
W projekcie wzięło udział 40 osób z terenu gmin Lwówek i Nowy Tomyśl w wieku od 20 do 67 lat. W obecnej sytuacji istnieje potrzeba przeszkolenia osób dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej tak aby wzajemnie sobie pomagać w sytuacjach kryzysowych. Jest to bardzo istotne w czasie panowania epidemii. Dlatego chcieliśmy przygotować szczególnie osoby do udzielania pierwszej pomocy.
Celem projektu było wyposażenie w podstawowe umiejętności niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznanie zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy podczas wypoczynku nad wodą.
Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w dziedzinie ratownictwa medycznego i wodnego w Lwówku oraz nad jeziorem w Zamorzu. Podsumowanie programu z wręczeniem certyfikatów oraz drobnych gadżetów w postaci apteczek turystycznych odbyło się nad jeziorem w Sierakowie.
Główne korzyści płynące z realizacji tego projektu to poczucie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych poprzez wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności ratowania drugiej osoby, jak również integracja społeczności lokalnej i członków stowarzyszenia.
(bros)

Zdjęcia


Poznajemy i promujemy dawne zwyczaje

W dniach 16 i 23 lipca, w salach Szkoły Podstawowej we Lwówku, odbyły się warsztaty florystyczno-plecionkarskie. Zajęcia odbywały się w czterech, 10-osobowych grupach, a prowadziła je p. Bernadetta Loba – członkini naszego Stowarzyszenia
Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Poznajemy i propagujemy dawne zwyczaje”.
Podsumowaniem projektu będzie, połączony z promocją produktów i dawnych zwyczajów, wyjazd studyjny do Lubniewic.
Koordynatorem projektu jest p. Beata Krzyżańska.
(jadrus)

Zdjęcia


Warsztaty udezielania pierwszej pomocy

W dniach 30 czerwca i 9 lipca w hali OSiR-u odbyły się, zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie, warsztaty udzielania I pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadziła ratownik medyczny - p. Paulina Królak.
Podsumowanie programu, z pokazem ratownictwa wodnego, odbędzie się 1. sierpnia w Zamorzu.
(bros)

Zdjęcia


Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - 3.07.2020r.

W piątkowy wieczór 3 lipca w hali OSiR odbyło się, prowadzone przez prezesa – Ireneusza Witkowskiego, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji 2016-2019 złożył prezes, a sprawozdanie finansowe - skarbnik Stowarzyszenia Wiesława Krzemińska-Wachowiak, z kolei Bernadeta Loba przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium prezesowi i Zarządowi. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Po 25 latach prezesowania Stowarzyszeniu Ireneusz Witkowski chcąc się skupić na przygotowaniu Lokalnej Grupy Działania KOLD do nowego okresu programowania środków unijnych, postanowił zrezygnować z pełnionej funkcji i przekazać kierowanie Stowarzyszeniem innej osobie.
Nowym prezesem została, wybrana Justyna Piosik, dotychczasowy członek Zarządu.
Następnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przyznaniu Ireneuszowi Witkowskiemu statusu prezesa honorowego i wraz z burmistrzem Lwówka Piotrem Długoszem złożyło podziękowanie za dotychczasowe kierowanie współpracą zagraniczną.
Dotychczasowy prezes pogratulował nowym władzom i zadeklarował udzielanie pomocy w dalszej działalności.

Skład nowych władz

Zarząd:
Justyna Piosik - prezes
Bogdan Rościszewski – wiceprezes
Beata Krzyżańska – wiceprezes
Iwona Ratajczak - sekretarz
Wiesława Krzemińska- Wachowiak – skarbnik
Aurelia Nawrocka – członek
Justyna Bąbelek - członek
Andrzej Nowak - członek

Komisja Rewizyjna:
Adam Pilc - przewodniczący
Wiesława Radecka - członek
Elżbieta Lisek - członek

(irwit)

Zdjęcia


XX Festiwal Kolęd i Pastorałek

Jubileuszowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lwówku organizowany przez Lokalną Grupę Działania KOLD, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w Lwówku odbył się 19 stycznia 2020 r. w międzynarodowej obsadzie.
Oprócz solistów i zespołów z Polski wystąpiły grupy ze Słowacji i Niemiec.
Po wysłuchaniu prezentowanych utworów, Jury w składzie: profesorowie Bogumiła Tarasiewicz i Barłomiej Stankowiak z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Grażyna Flicińska-Panfil z katedry wokalistyki Akademii Muzycznej z Poznania, Anna Kieżun-Wojciechowska ze Szkoły Muzycznej z Gorzowa Wlkp. ogłosiło laureatów:

Soliści do lat 12 – Gabriela Marszał ze Szkoły Musicalu Erato w Poznaniu
Soliści 13-15 lat- Sara Majchrzak z Klubu na Pietrze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
Soliści 16-18 lat – Jilia Wójtowicz z ZSRCKU z Trzcianki
Soliści pow 18 lat- Lidia Janiglosova z LAG SPIS ze Słowacji

Zespoły do13-15 lat – zespół wokalny Zespołu Szkół z Bolewic
Zespoły 16-18 lat - #tacyinni z MGOK Lwówek
Zespoły pow 18 lat – Zvonarka z LAG SPIS ze Słowacji

Chóry – Chór Szkoły Podstawowej w Kwilczu

Kolęda zagraniczna – Donna Liedchen z LAG Flaeming-Havel z Niemiec

Wyróżniono także Wokalny Zespół Parafialny z Kwilcza i Lwówianki z Lwówka.

Po wręczeniu statuetek, wystąpili gościnnie Jurorzy prezentując piękne wykonanie Ave Maria, a na zakończenie koncert kolędowy w bardzo ciekawym w ykonaniu zespołu Modesta Pastisch znanego z telewizyjnego programu "Jaka to melodia".

(irwit)

Zdjęcia
Zdjęcia
Jubileuszowe biegi w Niemczech

Na 40 Parkcrosslauf w Wiesenburg, biegacze lwóweccy pod szyldem Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranica i LGD KOLD zajęli czołowe lokaty.
W biegu na 10 km wygrała Maria Cebernik, w Marszu Nordic na 5 km 2 miejsce zajęła Justyna Piosik, w biegu na 5 km Joanna Tobinska była 11, natomiast w biegu 10 km mężczyzn Waldemar Janiszewski był 7, a Grzegorz Tobinski 21.
(irwit)


Zdjęcia

W Soplicowie

Dokończenie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą z dofinansowania Powiatu Nowotomyskiego pt. Ś więto Pyry miało miejsce 19 października w skansenie Filmowym Soplicowo.
Po przyjeździe powitanie tradycyjnym miodem pitnym i bigosem, tak jak w Panu Tadeuszu. Potem gospodarz obiektu zapoznał wszystkich zarówno z obiektami jak i ze scenami podczas kręcenia filmu Pan Tadeusz.
Ciekawym dopełnieniem poznawania Soplicowa był turniej folwarczny w tym rzut butem do kręgli, rzut workiem z sianem na odległość czy rzut jajkiem do partnera. Zwycięzcy otrzymywali nalewkę ziołową produkowaną przez zakonników w Lubiniu. Wieczór to biesiada soplicowska z daniami ziemniaczanymi i filmowymi. Nie obyło się t akże bez konkursów mickiewiczowskich, w których należało przedstawić scenkę z epopei. Nazajutrz rankiem szukanie Zosi w sadzie jabłoniowym zakończyło spotkanie z Soplicowem.
Z kolei po mszy św. w klasztorze lubińskim, uczestnicy projektu mieli możliwość zwiedzenia klasztoru.
Tradycyjną, coroczną imprezę, którą prowadził prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski zakończył wspólny obiad na terenie Nenufaru (Największe Budowle świata) w Kościanie.
(irwit)


Zdjęcia

We Francji

Przez ostatni tydzień (9. - 16. lipca) grupa Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą przebywała w zaprzyjaźnionym francuskim Chartres de Bretagne realizując projekt Leadera - promocji naszych produktów regionalnych i gier podwórkowych.
Grupa, która kierowała sekretarz Stowarzyszenia Aurelia Nawrocka, poznała także piękne okolice Bretanii oraz spotkała się z merem miasta.
Za rok rewizyta w Lwówku.
(irwit)


Zdjęcia

Strzelanie SWZ

16 czerwca na strzelnicy LOK w Lwówku odbyło się doroczne strzelanie z kbks Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Wśród kobiet zwyciężyła Anna Starzak przed Mirosławą Musiał i Hanną Nowaczyk, wśród mężczyzn tryumfował Radosław Musiał przed Ireneuszem Witkowski i Piotrem Starzakiem.
(irwit)


Zdjęcia

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

W czwartkowy wieczór (28 marca) członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w sali Restauracji Lwowianka podsumowali rok 2018. Podczas Walnego Zgromadzenia prowadzonego przez prezesa Ireneusza Witkowskiego przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej, zebrani udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi za rok 2018. W 2018r. zorganizowano wyjazd studyjny na Węgry, wyjazdy do Niemiec i Lwówka Śląskiego oraz przyjęto w Lwówku grupy z francuskiego Chartres de Bretagne, Żakovców ze Słowacji, Wiesenburga z Niemiec oraz Lwówka Sląskiego. Na zebraniu przyjęto także plan pracy na rok 2019 z wyjazdami do zaprzyjaźnionych gmin we Francji, na Słowacji, Niemczech i Lwówka Śląskiego.
(irwit)


Zdjęcia

39 Bieg Parkcrosslauf Wiesenburg

Jak corocznie, tak i w tym roku w pierwszą niedzielę listopada, grupa naszych biegaczy z Lwówka brała udział w Biegach crossowych w zaprzyjaźnionym Wiesenburgu w Niemczech.
Zawodnicy startowali na różnych dystansach w kategorii open.
I tak w biegu na 5.8 km Paweł Jarnut był 9, na 10,6 km Łukasz Jarnut był 10 a Leszek Kiersztan 33, natomiast w marszu Walking na dystansie 5,8 km Renata Adamska-Baranowska i Elżbieta Rościszewska zajęły 6 i 7 miejsce.
Wyjazdem kierował wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą Lwówek Bogdan Rościszewski.
(irwit)

Wyjazd studyjny na Węgry

W ramach projektu PROW 2014-2020 - Leader, grupa mieszkańców gminy Lwówek i okolic brała udział w warsztatach i wyjeździe promocyjno-studyjnym na Węgry zorganizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Przed wyjazdem w ramach warsztatów wykonane zostały bukiety i wianki z tegorocznych plonów.
Podczas spotkania z węgierską Polonią i mieszkańcami Budapesztu 15 sierpnia, zostały im przekazane wykonane bukiety z przesłaniem promocyjnym i zaproszeniem do odwiedzenia naszego regionu.
Podczas pobytu w Budapeszcie i okolicach poznawano także infrastrukturę zbudowaną lub remontowaną z funduszy unijnych.
Grupa poznała także zwyczaje i tradycje lokalne podczas wieczoru w czardzie. Oczywiście zahaczono także o Balaton.
Wyjazdem kierowała wiceprezes Stowarzyszenia Beata Krzyżańska, a przewodnikiem była dawna mieszkanka Lwówka, obecnie mieszkająca w Budapeszcie, Stanisława Potrawiak-Priszler.
(irwit)

Zdjęcia

Strzelanie w stowarzyszeniu 10.06.2018 r.

W niedzielne popołudnie - 10 czerwca na strzelnicy LOK w Lwówku, spotkali się amatorzy strzelectwa Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, aby odbyć coroczne strzelanie z kbks.
Po zaciętej rywalizacji wśród kobiet zwyciężyła Hanna Nowaczyk przed Stefanią Liczbańską i Mirosławą Musiał, zaś wśród mężczyzn Radosław Musiał przed Piotrem Starzakiem i Ireneuszem Witkowskim.
Prezes LOK Wiesław Sarrazin wręczył najlepszym puchary i nagrody.
(irwit)

Zdjęcia

Na święcie chłopa 2.06.2018 r.

W ramach współpracy miast partnerskich, na zaproszenie Stowarzyszenia Sołtysów Lwówka Śląskiego udało się Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą zabierając sołtysów i członków Rad Sołeckich na obchodzone na Dolnym Śląsku 2 czerwca Święto Chłopa.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. na boisku sportowym w Mojeszu, gdzie kontynuowane były dalsze uroczystości w tym festyn. Nazajutrz gospodarze pokazali także winnicę oraz pałac Brunów.
Wszyscy byli pod wrażeniem gościnności gospodarzy, którzy zostali zaproszeni do Lwówka na sierpniowe Święto Chleba.
Wyjazdem kierował wiceprezes Stowarzyszenia Bogdan Rościszewski.
(irwit)

Zdjęcia

Święto kwiatów w Niemczech 13.05.2018 r.

Tradycyjnie w drugą niedzielę maja, miasto partnerskie Lwówka organizuje w Wiesenburgu Blumenfest czyli święto kwiatów.
Przez cały dzień na głównym placu miasteczka okoliczni ogrodnicy rozkładają swoje kwiaty, flance roślin i środki ich ochrony.
Bardzo dużo mieszkańców od samego rana robiło zakupy sprawiając wrażenie, że zawsze czekają na kwiatowe święto.
13 maja w Niemczech nie zabrakło także i naszych przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania KOLD. Stoisko ze środkami ochrony kwiatów i roślin prezentowała firma Agrochem p. Małgorzaty Długosz, natomiast przez cały dzień kilka razy przygrywał Zespół Kameralny Lwóweckiej Orkiestry Dętej.
Podczas pobytu spotkaliśmy się także z prezesem LAG Flaeming-Havel, burmistrzem Wiesenburga oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych uzgadniając kolejne wymiany grup.
W ramach rewizyty mieszkańcy Wiesenburga i LAG przyjadą na lwóweckie Święto Chleba, natomiast artyści- malarze z terenu KOLD już za miesiąc wezmą udział w Farbenfest czyli Święcie Kolorów na terenie LAG Flaeming-Havel.
Wyjazdem kierował prezes Ireneusz Witkowski, a udział brał także burmistrz Piotr Długosz.
(irwit)

Zdjęcia

Walne zgromadzenie sprawozdawcze 9.03.2018 r.

Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które odbyło się 9 marca 2018 r.w Restauracji Lwowianka, podsumowano rok 2017 i przyjęto plan na rok 2018.
Zebranie prowadził Ireneusz Witkowski, a sekretarzem była Aurelia Nawrocka.
Po złożeniu sprawozdania merytorycznego przez prezesa Ireneusza Witkowskiego i finansowego przedstawionego przez skarbnika Wiesławę Krzemińską-Wachowiak, sprawozdanie w imieniu Komisji Rewizyjnej złożyła Iwona Ratajczak składając wniosek o udzielnie absolutorium dla Zarządu za rok 2017, które zostało jednogłośnie udzielone.
Stowarzyszenie realizując projekty pozyskało ponad 40 tys. dotacji z różnych źródeł.
Po krótkiej dyskusji przyjęto plan działania na rok 2018 apelując o większe zaangażowanie wszystkich członków w prace bieżące.
(irwit)

Zdjęcia

XVIII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek

Zorganizowany przez MGOK i Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą XVIII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lwówku odbył się w niedzielę - 21 stycznia w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
W Festiwalu, który prowadziła Beata Baran z Nowotomyskiego Ośrodka Kultury wzięło udział ponad 60 wykonawców z terenu Wielkopolski.
Jury w składzie Bogumiła Tarasiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Grażyna Flicińska- Panfil z Akademii Muzycznej w Poznaniu i Anna Kieżuń - Wojciechowska ze Szkoły Muzycznej w Gorzowie Wlkp wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach:

Grand Prix Festiwalu otrzymała Emilia Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Leszna;

Soliści do 12 lat _ laureat Wiktoria Muszyńska – Fundacja Centrum Sztuki Integracja Leszno;

Soliści 13-15 lat – laureat Ewelina Króliczak – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Buk;

Soliści 16-18 lat – laureat Teresa Drgas - Ośrodek Kultury Wielichowo;

Soliści pow 18 lat – laureat Andrzej Płuciniczak – Gminne Centrum Kultury Przemęt;

Zespoły do 12 lat - laureat zespół Raban z Poznania;

Zespoły 16-18 lat – laureat Duet Klaudia&Maciej z Liceum Sióstr Urszulanek Pniewy;

Zespoły seniorzy - laureat Lwowianki Lwówek;

Chóry seniorzy - laureat Chór Wiesenburg (Niemcy);

Kolęda zagraniczna – laureat zespół Finart – Centrum Kultury Międzychód.

Nagrody wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Piotr Długosz, Dziekan Dekanatu Lwóweckiego ks Grzegorz Gałkowski, prezes LGD KOLD Damian Łęszczak, prezes LAG Flaeming-Havel Evelina Vogel, przedstawiciel wójta Kuślina Justyna Hałas, przedstawiciel burmistrza Wiesenburga Joechen Heidi, b. burmistrz Wiesenburga Barbara Klembt, prezes Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą Ireneusz Witkowski wraz z wiceprezesami Bogdanem Rosciszewskim i Beatą Krzyżańską.
Na zakończenie koncertu galowego wystąpił zespół Zenit Country z Nowego Tomyśla wykonując kolędy w stylu country.
(irwit)

Zdjęcia

Spotkanie Andrzejkowe

Tradycyjne spotkanie andrzejkowe Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą odbyło się 25 listopada w Piramidzie u. p. Skrzypka w Glinnie.
Wspólne zabawy, wróżby i dobra atmosfera zapełniły sobotni wieczór.
(irwit)

Zdjęcia

Z wizyta w Chartres de Bretagne

Tradycyjne spotkanie andrzejkowe Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą odbyłoW tym roku na wyjazd do partnerskiego miasta Chartres de Bretagne udała się w dniach od 20 do 25 września 2017 r. tylko 3- osobowa delegacja Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą z członkiem Zarządu Justyną Bąbelek na czele.
Gospodarze, zgodnie z ideą wymiany, podejmowali gości w swoich rodzinach. Program pobytu był bardzo interesujący. Nasi członkowie zwiedzili między innymi Dolinę Świętych w Carnoet położoną w malowniczej gminie Huelgot, galerię niezwykłych robotów i ogród botaniczny w Nantes, a dodatkową atrakcją był niedzielny wyjazd do Saint Malo.
W piątek 22 września miało miejsce robocze spotkanie zarządów stowarzyszeń z Polski i Francji, na którym omawiano warunki dalszej współpracy. Po trudnych rozmowach tym razem nie doszło do konkretnych ustaleń. .
W sobotę 23 września, uczestnicy wyjazdu aktywnie uczestniczyli w dorocznych obchodach festynu miast partnerskich Chartres de Bretagne. Wieczorem tego dnia odbyło się spotkanie integracyjne delegacji z Polski i z Irlandii z rodzinami podejmującymi gości i władzami miasta.
(irwit)

Zdjęcia

My i nasze produkty u południowych sąsiadów

Projekt w ramach Leadera – PROW 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą promuje nasze produkty na Słowacji, a konkretnie w regionie Spisza na terenie zaprzyjaźnionej miejscowości Żakovce. Ta promocja to zespól taneczny Stowarzyszenia oraz regionalne produkty kulinarne.
Ostatnie dni lipca były dniami pobytu grupy z Lwówka w górskich terenach Słowacji.
Pierwszego dnia był czas na wędrówkę po górach, którą Słowacy zaplanowali jako zwykłe przejście, dla nas z nizin było to prawie ekstremalne przejście w wysokich Tatrach, a potem czas na próbę oraz kąpiel w termach we Vrbovie.
W drugim dniu wizyta w Popradzie i przyszedł czas na nasz występ na Dniach Żakoviec. Na naszym stoisku były sery smażone, wyroby cukiernicze i oczywiście lwówecka nalewka z wiśni.
Prezentację tańców rozpoczęliśmy od Poloneza, potem były Maryneczka, Trojak, Wisielok i Marynia – tańce regionalne. Do udziału w festynie zaprosiliśmy wszystkich obecnych w tym zespoły z Litwy i Słowacji oraz gości z Niemiec i Francji włączając ich do Poloneza prowadzonego po terenie festynu.
W następnym dniu podczas pobytu na zamku w Starej Lubovni mieliśmy okazję zobaczyć widowisko historyczne z udziałem polskiego króla (w zamku, w czasie szwedzkiego potopu, były przechowywane polskie skarby).
Po południu mierzyliśmy się z innymi narodowościami w siatkówce oraz specjalnie przygotowanej sztafecie strażackiej.
Nasi gospodarze oraz goście z innych krajów okazywali duże zainteresowanie naszym regionem.
Słowacy maja przyjechać w następnym roku do naszego miasta.
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(irwit)

Zdjęcia

Na festynie w Przyłęku

Na zaproszenie Stowarzyszenia z Przyłęku, na festynie w tej miejscowości wystąpił zespół taneczny Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Zaprezentowane zostały tańce regionalne, m.in. polonez z filmu Pan Tadeusz, Marynia, Wisielok, Trojak i Maryneczka.
Kolejny występ za tydzień na Słowacji!
(irwit)

Zdjęcia

Festyn RAZEM RAŹNIEJ

Festyn Razem Raźniej – zorganizowany przez Grupę Lwówecka Wiara za pośrednictwem Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą zgromadził w niedzielę
- 25 czerwca, w parku przy ul. Świętojańskiej wielu mieszkańców Lwówka i okolicy.
Występy zespołu z Wilanowa, dzieci z Przedszkola i mieszkańca Komorowa, konkursy sołectw, 1 z 10, plastyczny, rzuty lotką , wiatrówka itp. oraz liczne stoiska kulinarne zapewniły zaangażowanie wielu osób zarówno ze Stowarzyszenia jak i spoza niego.
Kolejnym etapem projektu będą warsztaty dla dzieci. Projekt współfinansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Lokalnej Grupy Działania KOLD za pośrednictwem Ośrodka Działaj Lokalnie.

Turniej sołectw
1. Komorowo 26 pkt ( Leszek Olesiak, Hanna Olesiak, Julia Olesiak)
2. Chmielinko 26 pkt ( Krzysztof Paszke, Anna Paszke, Martyna Paszke)
3. Grońsko 23 pkt ( Robert Słociński, Ewa Słocińska, Julia Słocińska)

Konkurs 1 z10
1. Jakub Trojanowski Lwówek
2. Aleksandra Gałganek Grońsko
3. Magdalena Araszkiewicz Lwówek
(irwit)

Zdjęcia

Lwówek na Jarmarku Staropolskim w Lwówku Śląskim

Jarmark Staropolski związany ze świętem Dolnośląskiego Browaru Lwóweckiego był miejscem promocji produktów lokalnych z terenu gminy Lwówek, które w sobotę 27 maja, prezentowało Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Po uroczystym otwarciu Jarmarku przez burmistrz Lwówka Śląskiego Mariolę Szczęsną i posła na Sejm RP Marka Jakubiaka (właściciel Browaru), rozpoczęły się „igrzyska”,
a zapoczatkował je Polonez w wykonaniu zespołu tanecznego Stowarzyszenia, do którego zaproszono gości i inne zespoły folklorystyczne. Zespół wykonał na scenie także inne tańce regionalne jak Maryneczkę, Wisieloka, Marynię.
Korzystając z pobytu na Dolnym Śląsku, w niedzielę 28 maja grupa odwiedziła także Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu.
Stoisko promocyjne prezentował Marek Grądzki ze swoimi kozimi serami.
Wyjazdem kierował prezes Ireneusz Witkowski.
(irwit)

Zdjęcia

V Mistrzostwa Strzeleckie Stowarzyszenia

16 członków Stowarzyszenia przybyło w niedzielne popołudnie - 14 maja - na lwówecką strzelnicę.
W ramach rywalizacji każdy zawodnik strzelał dwie serie z dowolnie wybranej broni znajdującej się na stanowiskach. Podobnie jak w poprzednim roku przybyłe na zawody członkinie zostały docenione ułatwieniem w postaci podpórki.
Zwycięzcy klasyfikacji otrzymali puchary ufundowane przez Stowarzyszenie.
KŻR LOK Lwówek w ramach realizowanego projektu "Gminne Strzelanie" ufundował nagrody rzeczowe dla najlepszych pięciu zawodników obu kategoriach.

Klasyfikacja Pań
1. Liczbańska Stefania - 82 pkt
2. Mirosława Musiał - 76 pkt
3. Rościszewska Elżbieta - 72 pkt
4. Starzak Anna - 70 pkt
5. Piosik Justyna - 68 pkt

Klasyfikacja Panów
1. Wesołek Janusz - 82 pkt
2. Musiał Radosław - 80 pkt
3. Witkowski Ireneusz - 79 pkt
4. Starzak Piotr - 73 pkt
5. Rościszewski Bogdan - 65 pkt
(irwit)


Walne zgromadzenie sprawozdawcze za 2016

W sobotni wieczór 18 marca, w Restauracji Lwowianka spotkali się członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym.
Prezes Ireneusz Witkowski złożył sprawozdanie merytoryczne wymieniając zrealizowane w 2016 r. działania m.in. wyjazdy promocyjne do Niemiec, przyjęcie w Lwówku grup z Niemiec, Francji, Słowacji, zorganizowanie Festiwalu Kolęd, wieczoru czeskiego, Święto Pyry.
Po sprawozdaniu finansowym złożonym przez skarbnik Wiesławę Krzemińską –Wachowiak, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie udzieliło jednomyślnie absolutorium Zarządowi za rok 2016.
Następnie przyjęto plan pracy na rok 2017, w którym znalazły się m.in. wyjazdy promocyjne do Wilna na Kaziuki (Litwa), Żakovce (Słowacja), Chartres de Bretagne (Francja), Lwówka Śląskiego oraz Ziemi Lubuskiej. Planowane są także warsztaty regionalne na terenie gminy Lwówek oraz wieczór belgijski.
Podkreślić należy występy zespołu tanecznego Stowarzyszenia (tańce regionalne) w całej działalności, szczególnie w promocji produktów regionalnych. Stowarzyszenie będzie brało udział w konkursach dotacyjnych funduszy unijnych oraz amerykańskich.
Walne Zgromadzenie prowadził wiceprezes Bogdan Rościszewski.
(irwit)

Zdjęcia

XVII Festiwal kolęd i pastorałek

XVII Festiwal Kolęd i Pastorałek Nie przewidywaliśmy, że stanie się ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.
Po ogłoszeniu Festiwalu zaskoczeniem była napływająca liczba zgłoszeń z całej Polski. Tydzień przed Festiwalem organizatorzy Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranica i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku podjęli decyzję o rozszerzeniu przesłuchań na 2 dni i odmowie dalszego przyjmowania zgłoszeń. .
Sobota 28 stycznia była dniem przesłuchań solistów, natomiast w niedzielę występowały zespoły i chóry. W sumie na scenie przewinęło się ponad 360 wykonawców reprezentujących województwa Dolnośląskie, Mazowieckie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie i Land Brandenburgię z Niemiec.
Poziom był na tyle wysoki, że Jury (absolwentki poznańskiej Akademii Muzycznej) w składzie : Bogumiła Tarasiewicz – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dyrektor lubuskiego Biura Koncertowego; Beata Dunin –Wąsowicz – pedagog śpiewu i koncertująca wokalistka; Anna Kieżuń- Wojciechowska – muzykoterapeuta w ośrodku dla dzieci z autyzmem w Gorzowie Wlkp., mając bardzo trudny wybór, przyznało więcej nagród niż przewidywali organizatorzy (oczywiście wszyscy laureaci otrzymali je na gali finałowej).
Każdy uczestnik musiał wykonać jedną kolędę polską tradycyjną oraz jedną dowolną kolędę lub pastorałkę. Dodatkowo można było wykonać kolędę zagraniczną.
W niedzielne popołudnie odbył się koncert galowy, na którym ogłoszono wyniki i wręczano statuetki laureatom i wyróżnionym, które wręczali m.in. burmistrz Lwówka Piotr Długosz, prezes LGD KOLD Damian Łęszczak, prezes LAG Flaeming-Havel Evelina Vogel, przedstawiciel burmistrza niemieckiego Wiesenburga Heidi Joechem, dyrektor Wilanowskiego Centrum Kultury z Warszawy Robert Woźniak, dziekan Dekanatu Lwóweckiego ks. Konrad Jędrzejczak, proboszcz parafii Lwóweckiej ks. Grzegorz Gałkowski z wikariusze ks. Pawłem Szkodą oraz dyrektor MGOK Krzysztof Waśko, prezes Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą Ireneusz Witkowski wraz z wiceprezesem Bogdanem Rościszewskim.
Wszyscy wykonawcy po otrzymaniu nagrody śpiewali kolędę. Po zakończeniu zapowiadali, że... przyjadą w następnym roku. Organizatorzy już rozpoczęli przygotowania do kolejnego festiwalu.

Wyniki XVII Regionalnego Festiwalu Kolęd i Patorałek – Lwówek 29.01.2017
Soliści do 12 lat.
Wyróżnienia: - Wiktoria Muszyńska z Fundacji Centrum Sztuki Integracja w Lesznie - Sara Majchrzak z Klubu Na Piętrze Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Lesznie
Laureat : - Anna Prałat z Klubu Na Piętrze Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Lesznie.
- Karolina Mikołajczak ze Studia Piosenki MUZOL w Śmiglu.

Soliści 13-15 lat.
Wyróżnienia :- Zuzanna Suliga z Gimnazjum w Buku
Laureat : - Katarzyna Hoffa z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

Soliści 16-18 lat
Wyróżnienia:- Agata Frąckowiak z Domu Kultury w Wolsztynie
Laureat: - Teresa Drgas z Domu Kultury w Wolsztynie
- Martyna Starosta z VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

Soliści powyżej 18 lat
Wyróżnienie: - Waleria Alicja Fludra ze Śliwna
Laureat: - Katarzyna Starosta z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu.

Zespoły do 12 lat
Wyróżnienia: - Zespół „Spoko” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku.
Laureat: - zespół Kantylena ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp

Zespoły do 13-15 lat
Wyróżnienia: - Zespół „Quercus Fortis” z Zespołu Szkoły Podstawowej-Gimnazjum w Dąbrowie
- zespół „Piątki” z Zespołu Szkół z Grzebieniska
Laureat: - Fani Boga z Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
- Kwintet Studia Piosenki Muzol z Centrum Kultury w Śmiglu

Zespoły powyżej 18 lat
Wyróżnienia: - Śpiewajmy Panu z Parafii św. Michała Archanioła z Kwilcza
- Grupa 30+ z Centrum Kultury Wilanów z Warszawy
- Canto Choralis z Drezdenka
- Jaworek z Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach
- Lojs z Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp
Laureat: nie przyznano

Chóry:
Wyróżnienia: - Chór św. Rity z Zespołu Szkół w Kwilczu.
Laureat: - Chór Encore – Miasto Poznania.

Seniorzy:
Laureat: - Chór Diament z Kobierzyc.

Kolęda zagraniczna
Wyróżnienia: - Chór z Wiesenburga z Niemiec.
Laureat: - Anna Prałat z Klubu Na Piętrze Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Lesznie.
- Kwintet Studia Piosenki Muzol z Centrum Kultury w Śmiglu.
(irwit)

Zdjęcia

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne naszego Stowarzyszenia odbyło się 26 stycznia w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku.
Po powitaniu uczestników przez prezesa Ireneusz Witkowskiego, piękne Jasełka zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej
z Pakosławia. Toast noworoczny wzniósł burmistrz Lwówka Piotr Długosz, a następnie przy kawie rozmawiano o propozycjach programowych na rok 2017.
Przeprowadzona podczas spotkania, ankieta ma pomóc Zarządowi w zaprogramowaniu działań w tym roku.
Pewne plany to wyjazd na Kaziuki do Wilna, na Słowację oraz wymiana z Francją. Zaplanowano także na 11 marca Walne Zebranie Stowarzyszenia.
(irwit)

Zdjęcia

Na Weihnachtsmarkt w Raben

Lokalna Grupa Działania KOLD w ramach promocji produktów lokalnych wybrała się do Niemiec na Weihnachtsmarkt czyli festyn adwentowy.
W dniach 25-27 listopada 2016 r. na terenie Naturparkzentrum w Raben ustawione zostały stoiska KOLD,na których prezentowane były świąteczne stroiki, wytwory własnej twórczości oraz przetwory lokalne. Wystąpił także zespół taneczny naszego Stowarzyszenia z polskim tańcami regionalnymi w warunkach typowo festynowych.
Na centralnym placu została ustawiona duża choinka, na której wszyscy przybyli uwieszali wykonane własne ozdoby świąteczne.
Już o zmroku został zorganizowany przemarsz do Zamku Rabenstein z pochodniami i lampionami jako symbol dawnych tradycji lokalnych.
W ostatnim dniu przebywaliśmy także na podobnym festynie w Wirtembergii, mieście Lutra.
Ciekawostką jest fakt, że w Niemczech już od pierwszego dnia Adwentu wszystkie ulice i domy dekorowane są świątecznie.
Podczas całego pobytu organizacyjnie wspierała nas Lokalna Grupa Działania Flaeming-Havel.
(irwit)

Zdjęcia

Deklasacja rywali w Niemczech

Piątka naszych biegaczy startujących w barwach Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą zdeklasowała wszystkich uczestników X Parkcrosslauf w Wiesenburgu w Niemczech.
Startując w niedzielne Przedpołudnie - 13 listopada, zwyciężyli we wszystkich biegach głównych: na dystansie 9,1 km zwyciężył Tomasz Ostajewski przed Kazimierzem Chwirotem i Sławomirem Kuczem, zaś na dystansie 5,6 km wygrał Mieczysław Lisek przed Waldemarem Janiszewskim.
Szefem ekipy był wiceprezes SWZ Bogdan Rościszewski.
(irwit)

Zdjęcia

Nasi na Rajdzie KOLD-u

W tradycyjnym KOLD-owskim rajdzie Szlakami Emilii Sczanieckiej corocznie uczestniczą grupy z naszego Stowarzyszenia. W tym roku grupa pod kierownictwem Stanisława Żyłki jechała z Lwówka przez Wąsowo do Chraplewa, by na miejscu brać udział w grach zapomnianych i konkurencjach rajdowych.
Pogoda i humory dopisywały, uczestnicy umawiali się na następny rok.
(irwit)

Zdjęcia

Rajd do Porażyna

W dniu 02.10.2016 r. po raz kolejny kilku członków SWZ z Lwówka uczestniczyło w 37 Jesiennym Rajdzie "Porażyn 2016".
Organizatorem rajdu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku.
Pogoda dopisała w rajdzie uczestniczyli E.B Rościszewscy, R.Z. Baranowscy oraz przedstawiciel Nowego Tomyśla Czesława Sinica. Po przybyciu na metę tradycyjnie uczestniczyliśmy w Mszy Św. w przypałacowej kaplicy.
Jak co roku na uczestników rajdu czekała pyszna grochówka, pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz smaczny chleb ze smalcem.
Wszyscy tradycyjnie umówiliśmy się na spotkanie w przyszłym roku. Zapraszamy.
(irwit)

Zdjęcia

Słowacka wizyta

Mimo, że współpraca Lwówka ze słowackimi Żakovcami trwa dopiero od 3 lat, jest ona intensywna, co podkreślała szefowa grupy starostka Katarina Krullova.
Podczas pobytu w Lwówku, którego gospodarzem było Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, w dniach 25-29 sierpnia przebywała grupa 40 mieszkańców Żakovce.
Była to rewizyta za ubiegłoroczny pobyt na Słowacji mieszkańców Lwówka w tym strażaków z Chmielinka.
W pierwszym dniu, wyjazd do Poznania, gdzie oprowadzał przewodnik, a więc począwszy od placu Mickiewicza spacer na Stary Rynek – Koziołki i odwiedziny w Domu Bretanii, by zakończyć spacer w Starym Browarze.
Podczas wieczoru integracyjnego w Piramidzie w Glinnie, wspólnie poznawano zwyczaje i piosenki zarówno Słowaków, Francuzów jak i Polaków.
Szefowie stowarzyszeń ubrani w specjalne stroje – Ireneusz Witkowski z Lwówka, Katarina Krullova z Żakowce i Claudine Rigourd z Chartes de Bretagne przy hejnale odegranym przez Andrzeja Skrzypka, częstowali pieczonym udźcem wszystkich obecnym na spotkaniu.
Słowacy w sobotnich zawodach strzeleckich z kbks miast partnerskich Lwówka zajęli 3 miejsce, a pozostali zwiedzili Zamek Górków w Szamotułach. Drużyna słowackich strażaków DHZ Żakovce brała udział w gminnych zawodach strażackich w Posadowie, podczas których startując ze swoim sprzętem zdecydowanie górowała nad polskimi kolegami.
Dodać należy, że strażacy słowaccy wyposażeni są w silne motopompy 2000 z rozrusznikiem, podczas gdy w Polsce są to motopompy 800, które obsługujący uruchamia tradycyjnym „nożnym” starterem, w dodatku Słowacy na zawodach startują w strojach sportowych.
Podczas wieczoru samorządowców Lwówka prowadzonego przez Stowarzyszenie Współpracy z delegacjami i grupami miast zaprzyjaźnionych, goście przekazali upominek w postaci swoich lokalnych przysmaków.
W niedzielne przedpołudnie grupa słowacka zwiedzała Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, by po południu uczestniczyć w Święcie Chleba, w kościele z przywiezionym chlebem, gdzie jedna z dziewczyn zespołu folklorystycznego z Żakovce niosła dary podczas ofiarowania.
Podczas Święta Chleba wystąpił zespół Żakovcan w pięknych regionalnych strojach i jakże pięknymi góralskimi głosami.
Strażacy słowaccy zostali także przyjęci przez strażaków w Chmielinku jako rewizytę za spotkanie w ubiegłym roku na Słowacji.
W następnym roku mieszkańcy Lwówka udadzą się na Dni Żakovce do Słowacji.
(irwit)

Zdjęcia

Francuzi w Lwówku

Na zaproszenie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w dniach 24-29 sierpnia przebywała w naszym mieście grupa 20 mieszkańców Chartres de Bretagne z Francji, miasta zaprzyjaźnionego z Lwówkiem.
Była to rewizyta za ubiegłoroczny pobyt w Chartres mieszkańców Lwówka. Goście mieszkali w polskich rodzinach.
Pierwszy dzień wizyty to prezentacja gminy, po której oprowadzał prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski, a w rolę tłumacza wcieliła się Bernadeta Loba. Podczas spaceru po Lwówku, goście zapoznali się z historią miasta, zobaczyli zabytkowy Rynek, Kościół, plac zabaw dla dzieci z siłownią zewnętrzną dla dorosłych, zatrzymali się przy tablicy pamiątkowej poświeconej cmentarzowi żydowskiemu, zwiedzili gimnazjum i halę sportową.
Potem przyjmowani byli kawą w Sali w Zgierzynce, obserwowali tam z wieży widokowej uroczysko zgierzynieckie i odwiedzili Centrum Integracji Społecznej Barka oraz całą infrastrukturę nad jeziorem w Koninie.
Kolejnym etapem była wieża widokowa i zegar słoneczny w Zębowie. Ciekawymi miejscami, które odwiedzili po południu, było Zwierzakowo w Posadówku oraz kościół w Brodach.
W kolejnym dniu, najpierw pobyt na lwóweckim targowisku, potem wyjazd do Poznania, gdzie oprowadzał przewodnik w języku francuskim, a więc począwszy od placu Mickiewicza spacer na Stary Rynek – Koziołki i odwiedziny w Domu Bretanii, by zakończyć spacer w Starym Browarze.
Wieczór to spotkanie integracyjne w Piramidzie w Glinnie, gdzie znakomita atmosfera i potrawy wywarły na gościach niesamowite wrażenie.
Sobota rozpoczęła się od zawodów strzeleckich z kbks miast partnerskich Lwówka, w których zwyciężył zespół Lwówka (Ireneusz Witkowski, Radosław Musiał, Ryszard Loba, Henryk Żuchowski), a Francuzi zajęli 5 miejsce. Grupa francuska zwiedziła Zamek Górków w Szamotułach, a po południu uczestniczyła w gminnych zawodach strażackich w Posadowie. Wieczór to spotkanie samorządowców Lwówka prowadzone przez Stowarzyszenie Współpracy z delegacjami i grupami miast zaprzyjaźnionych.
Wśród gości widzieliśmy mera Chartres de Bretagne – Philippe Bonin, starostkę słowackiej gminy Żakovce Katarinę Krullovą, burmistrza Lwówka Śląskiego Mariolę Szczęsną, członka rady litewskiej Kazlu Ruda Valdasa Kazlauskasa i burmistrza Lwówka Piotra Długosza.
W niedzielne przedpołudnie polskie rodziny zapewniały program francuskim gościom, by po południu uczestniczyć w Święcie Chleba, w kościele delegacja francuska wniosła przywieziony chleb, a jedna z członkiń grupy niosła podczas ofiarowania dary.
Przybrani w francuskie elementy z flagą, grupa przemaszerowała w korowodzie na plac festynowy, gdzie uczestniczyła w Święcie Chleba.
Trudno było się żegnać, jednak w poniedziałkowy ranek grupa wyjechała w podróż powrotną.
Podczas pobytu zarządy stowarzyszeń obu miast spotkały się w gospodarstwie agroturystycznym p. Wdowickiej w kuślińskiej Dąbrowie, gdzie rozmawiano o dalszej współpracy.
W następnym roku we wrześniu grupa mieszkańców Lwówka będzie uczestniczyła m.in. w Świecie Miast Partnerskich w Chartres.

Zdjęcia

Strzelanie stowarzyszenia

W niedzielne popołudnie 12 czerwca na strzelnicy LOK w Lwówku spotkali się członkowie Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą, aby rozegrać kolejne mistrzostwa w strzelaniu z broni sportowej kbks.
Wśród kobiet zwyciężyła Anna Starzak wyprzedzając Mirosławę Musiał, Annę Nowaczyk, Kamilę Cyprowską i Bernadetę Loba, natomiast wśród mężczyzn Ireneusz Witkowski przed Henrykiem Żuchowskim, Ryszardem Lobą, Radosławem Musiałem i Piotrem Starzakiem.
Zwycięzcy otrzymali puchary Stowarzyszenia, natomiast 5 zawodników w każdej kategorii nagrody rzeczowe ufundowane przez LOK.
Zawody odbyły się w świetnej atmosferze a wzięło w nich udział 21 osób. Drużyna Stowarzyszenia przygotowuje się do sierpniowych mistrzostw partnerów zagranicznych i organizacji pozarządowych gminy Lwówek.

Zdjęcia

Rajd rowerowy

W dniu 5 czerwca 2016 roku odbył się Rajd Rowerowy członków SWZ. W rajdzie uczestniczyło 11 z Lwówka i 2 z Nowego Tomyśla.
Trasa rajdu liczyła około 40 km i wiodła z Lwówka oraz Nowego Tomyśla przez Smolarnię do Schroniska na Bolewicku. Tam uczestnicy rajdu posilili się smakołykami z grilla oraz kawą i ciastem. Po 2 godzinnym pobycie wszyscy wrócili w dobrych humorach do domu. Pogoda i widoki na trasie wspaniałe.
Komandorem rajdu jak zwykle Bogdan Rościszewski.
Do zobaczenia w przyszłym roku.

Zdjęcia

Wieczór czeski

Wieczór czeski - to kolejne tematyczne spotkanie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Specyfika kraju sąsiadów, gry i zabawy z piosenkami czeskimi były przewodnim motywem tego wieczoru. To kolejny motyw projektu - poznajemy kraje sąsiadów.
Szczególnie do gustu przypadła piosenka "na holu dolu", którą śpiewali wszyscy uczestnicy spotkania. Konkursy związane ze znajomością słów i wiedzy czeskiej wygrał zespól „Lewicy” .... 1 punktem. Zabawy było co nie miara.
Wieczór przygotowała i prowadziła Iwona Ratajczak z Alicją Żuchowską i Aurelią Nawrocką.

Zdjęcia

Walne Zgromadzenie SWZ

Podsumowaniem kadencji 2012-2015 było celem Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w piątkowy wieczór 11 marca w Lwówku.
Na Walnym Zgromadzeniu zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi zarówno za rok 2015 jak i całą kadencję.
W ostatnim czteroleciu liczba członków Stowarzyszenia wzrosła do 143; każdego roku organizowano imprezy związane z tradycjami i zwyczajami lokalnymi w tym Festiwal Kolęd i Pastorałek, spotkania świąteczno-noworoczne oraz Święto Pyry i Andrzejki. Do już posiadanych partnerów zagranicznych, w minionej kadencji za pośrednictwem Stowarzyszenia, gmina dodała
2 nowe partnerstwa z gminą niemiecką i słowacką.
Na wniosek Stowarzyszenia, nowe rondo otrzymało nazwę „Rondo miast partnerskich”. Zorganizowano wymiany grup do partnerów gminy (346 osób) w tym 9 wyjazdów do Francji, Niemiec, na Litwę i Słowację oraz do Lwówka Śląskiego. W tym okresie przyjęto też w Lwówku 10 grup zagranicznych (ok. 390 osób)
. Realizując projekt „ Poznajemy miasta europejskie”, zorganizowano wyjazdy 6 grup z udziałem 230 osób. Propagując kraje europejskie, każdego roku organizowane są wieczory międzynarodowe z prezentacją kraju, jego zwyczajów i dań kulinarnych.
W kadencji zorganizowano wieczory polski, francuski, włoski, węgierski, chorwacki, litewski, słowacki, niemiecki, holenderski
(w niektórych uczestniczyli goście zagraniczni) .
Zainaugurowano także wieczory poetyckie - literatury polskiej rozpoczynając od średniowiecza. Wieczory przygotowywane były przez członków stowarzyszenia.
Ważną rolę, w corocznej działalności Stowarzyszenia, odgrywały także spotkania turystyczne jak rajdy rowerowe, rajdy Nordic Walking, spływy kajakowe czy zawody strzeleckie.
Stowarzyszenie promowało także produkty regionalne na festynach w kraju i zagranicą. Utworzono też zespół taneczny występujący w strojach regionalnych.
Na organizację wielu wydarzeń pozyskano środki unijne – 8 projektów z sumą ok 195 tys zł, środki krajowe – 6 projektów z sumą ok. 48 tys zł.
Na nową kadencję 2016-2020 prezesem ponownie wybrano Ireneusza Witkowskiego, wiceprezesami zostali Bogdan Rościszewski i Beata Krzyżańska, sekretarzem Aurelia Nawrocka, skarbnikiem Wiesława Krzemińska-Wachowiak, a członkami Zarządu Andrzej Nowak, Justyna Bąbelek i Justyna Piosik. Komisją Rewizyjną tworzą Krzysztof Gaj, Iwona Ratajczak i Bernadeta Loba.

Zdjęcia

Spotkanie świąteczne

W sobotę - 30 stycznia, w MGOK odbyło się Spotkanie świąteczne Stowarzyszenia.
Spotkanie rozpoczęło się występem chóru Halka z Dusznik, który zaprezentował wspaniale polskie kolędy.
Trzeba nadmienić, że prezesem chóru jest p. Alfreda Januszewska - członek naszego Stowarzyszenia.
Następnie, przy kawie, prezes – Ireneusz Witkowski przedstawił plan pracy na rok 2016 oraz propozycję wyjazdu letniego – Poznajemy Lubelszczyznę.

Zdjęcia

XVI Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek

W niedzielę – 17 stycznia we Lwówku odbył się XVI Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek, w którym wystąpiło 48 wykonawców
z 13 gmin, w tym niemieckiej.
Wszyscy wykonawcy musieli zaprezentować po 2 kolędy lub pastorałki w tym 1 tradycyjną oraz mogli wykonać kolędę zagraniczną.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku zadbali o poczęstunek i pamiątkowe znaczki dla wszystkich wykonawców.
Jury składające się z wykładowców uczelni i szkół muzycznych z Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp., w 10 kategoriach wyłoniło najlepszych wykonawców, którzy otrzymali specjalne statuetki laureata oraz wyróżnienia.

Wyniki:
soliści do 12 lat –
Laureat - Tobiasz Wasilewski - Miejski Ośrodek Kultury Mosina
Wyróżnienie – Kinga Kasperczak -Ognisko Muzyczne Nowy Tomyśl

soliści 13-15 lat –
laureat - Teresa Drgas - Zespół Szkół Wielichowo
wyróżnienie – Agata Frąckowiak – Centrum Kultury Wielichowo

soliści 16-18 lat –
laureat - Aleksandra Równiak - V LO Poznań
wyróżnienia - Ilona Janas - ZSRCKU Trzcianka
Marcelina Olejnik – Szamotulski Ośrodek Kultury

soliści pow. 18 lat –
laureat - Katarzyna Starosta - V LO Poznań
wyróżnienia- Monika Bździak – Zespół Szkół Grzebienisko
Marat Bykowska - Gminny Ośrodek Kultury Czerwonak

Zespoły do 12 lat –
laureat – nie przyznano
wyróżnienia - Duet - Zespół Szkół Grzebienisko
Jingle Bells – Gminny Ośrodek Czerwonak
Śnieżynki – Gminny Ośrodek Kultury Czerwonak

zespoły powyżej 18 lat –
laureat - Supermenki - Gminny Ośrodek Kultury Czerwonak
wyróżnienie - Cynamon Zespół Szkół Grzebienisko

chóry –
laureat - Ottimo - Chór miasta Grodzisk Wlkp
wyróżnienie - Chór - Wiesenburg (Niemcy)

kolęda zagraniczna –
laureat - Rozalia Kurek - Zespół Szkół Ptaszkowo

Zdjęcia

Wieczór węgierski

W andrzejkową sobotę 28.11.2015 roku w sali Restauracji „Lwowianka” odbył się wieczór poświęcony kolejnemu państwu europejskiemu, na którym zebrała się grupa ok. 60 osób.
Tym razem przenieśliśmy się na Węgry, głównie do Budapesztu i nad Balaton.
Po otwarciu spotkania przez prezesa Ireneusza Witkowskiego, zebranych członków Stowarzyszenia powitała prowadząca wieczór Elżbieta Gaj.
Następnie odbyła się prezentacja multimedialna o Węgrzech, oraz prezentacja byłej mieszkanki Lwówka, która od kilkunastu lat mieszka w Budapeszcie. Pani Priszler Gyorgy es Asikaja z domu Stanisława Potrawiak działa w Polonii Węgierskiej, uczy języka polskiego i jest przewodniczką turystyczną po Budapeszcie, chętnie przyjmuje też wycieczki z Polski , a szczególnie z Lwówka.
Więcej informacji na temat jej działalności można uzyskać wchodząc na stronę internetową Samorządu Narodowościowego ulko.hu lub polonia węgierska: pl. Na sali pojawiła się także wystawka zawierająca wydawnictwa węgierskie, zdjęcia i gadżety.
W przerwach między jedną a drugą prezentacją odbył się krótki koncert skrzypcowy w wykonaniu Pana Stanisława Maciejewskiego, który pięknie zagrał słynne czardasze węgierskie.
Wszystkiemu towarzyszyły węgierskie dania kulinarne. Była też degustacja wina węgierskiego, następnie podano zupę gulaszową i leczo, a na deser naleśniki a la Gundel.
Było coś „ dla ducha i dla ciała”, a potem wspólna zabawa andrzejkowa !!!.

Zdjęcia

Poetycko w Stowarzyszeniu

Średniowiecze było pierwszym okresem, którego utwory poetyckie w sobotni wieczór 12 grudnia w nastrojowej Sali Restauracji Rynkowa recytowali członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. Rozpoczęto tym samym nowy cykl spotkań z polską poezją.
Zebrani przy kawie wysłuchali na początku najbardziej znanych fragmentów utworów tego okresu, a później kilku utworów poezji śpiewanej wykonanych przez studentkę Krakowskiego Wydziału Aktorskiego - Paulinę Królak, która z zespołem uświetniła to ciekawe spotkanie.
W role recytatorów wcielili się Barbara Ladorudzka, Elżbieta Gaj, Elżbieta Walkowiak, Bogdan Rościszewski, Krzysztof Gaj, Ireneusz Witkowski oraz Mirosława Buczkowska, która wieczór przygotowała i prowadziła.
Na zakończenie spotkania prezes stowarzyszenia Ireneusz Witkowski zaprosił wszystkich na XVII Regionalny Festiwal Kolęd w dniu 17 stycznia 2016 r. oraz planowane na 30 stycznia spotkanie świąteczne, podczas którego wystąpi Chór Halka.

Zdjęcia

Zdominowali biegi w Niemczech

To był nokaut. Nasi biegacze z Lwówka wygrali biegi w 36 Parkcrosslauf w Wiesenburgu w Niemczech przeprowadzone 8 listopada 2016r. Ta zaprzyjaźniona gmina z Lwówkiem zaprosiła po raz kolejny mieszkańców do udziału w biegu przełajowym na terenie zabytkowego parku. Bieg przeprowadzany był na kilku dystansach i w kilku kategoriach wiekowych. Podczas pięknej, słonecznej pogody nasi zawodnicy startowali w barwach Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą i … zwyciężyli.
Na dystansie 5,5 km mężczyzn najlepszym był Mieczysław Lisek przed Sławomirem Fornalikiem, a na dystansie 9,1 km zwyciężył Kazimierz Chwirot przed Tomaszem Ostojewskim. Gospodarze nie kryli zdziwienia znakomitą postawą Polaków. To była znakomita promocja zarówno gminy Lwówek, jak i Polski.
Podczas rozmów po zakończeniu zawodów prezesa Stowarzyszenia Ireneusza Witkowskiego i wiceprezesa Bogdana Rościszewskiego z organizatorami biegu, uzgodniono wymiany mieszkańców Lwówka i Wiesenburga w czasie zawodów sportowych w 2016r. Niemcy mają startować w XXXVII Biegu Powstańczym w Lwówku, a Polacy w 37 Biegu Przełajowym w parku w Wiesenburgu. Ciekawym jest to, że oba biegi mają równą liczbę organizacyjną. Czyżby intuicja o przyszłej współpracy sięgająca roku 1980?

Zdjęcia

Cudze chwalicie

To nowy program, który chce realizować Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Dotychczas realizowano m.in. projekt „Poznajemy miasta europejskie”, a ostatnio został uruchomiony nowy projekt „Cudze chwalicie” polegający na odwiedzaniu i poznawaniu terenów naszego kraju.
10-11 października grupa 40 osób udała się do Wrocławia i Trzebnicy. Wizyta rozpoczęła się od Panoramy Racławickiej, która na wielu zrobiła duże wrażenie. Potem pobyt w Muzeum Narodowym, gdzie szczególnie podziwiano sztukę śląską, by z kolei przenieść się do innego regionu świata w Afrykarium.
Podczas kolacji w restauracji, gdzie siedzibę ma klub sportowy Polonia Wrocław ( mistrz Polski w szachach), była okazja rozegrania partii szachów. Miły zaskoczeniem był nocleg w hotelu Premiere Classe, który znajduje się w sieci europejskiej, jednak warunki oraz śniadanie o niebo lepsze niż np. we Francji czy Belgii.
Po niedzielnej mszy św w kościele św. Marii Magdaleny, skąd pochodzi większość dzieł sztuki w Muzeum Narodowym, spotkanie z przewodnikiem i wizyta w ciekawych miejscach starówki.
Podczas wizyty w dawnym getcie żydowskim, spotkaliśmy przewodnicząca poznańskiej gminy żydowskiej, która jeszcze raz podziękowała za upamiętnienie cmentarza żydowskiego w Lwówku.
W drodze powrotnej wizyta w sanktuarium w Trzebnicy, gdzie u grobu św. Jadwigi odbywał się właśnie ślub pary nowożeńców z Niemiec.
Te dwa dni pobytu pozwoliły na poznanie wielu nowych miejsc Wrocławia i ciekawostek mało znanych naszym mieszkańcom. Wyjazd pilotował prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Święto pyry 2015

Kultywowanie zwyczajów regionalnych to jeden z celów działania Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Coroczne spotkanie z okazji święta pyry miało miejsce w piątek 2 października na terenie Piramidy p. Skrzypka w Glinnie w gm. Nowy Tomyśl.
Podczas spotkania przeprowadzone zostały gry i „poważne” konkurencje sportowe związane z ziemniakami, jak np. slalom z pyrą, obieranie pyrek czy rzut pyrą do celu. Konkurencje nadzorowała ziemniaczana królowa z ziemniaczanym królem.
Oczywiście nie obyło się bez poczęstunku złożonego wyłącznie z dań ziemniaczanych, były więc: pyry z gzikiem, sałatka ziemniaczana, plindze czy też ziemniaki pieczone w ognisku.
Spotkaniu towarzyszyły gry i tańce, całość prowadziła Anna Nowaczyk i Stefania Liczbańska z zespołem a wspomagał ich właściciel piramidy Andrzej Skrzypek.

Zdjęcia

Stowarzyszenie na XXXXVI Rajdzie PTTK

W dniu 04.10.2015 roku tradycyjnie w pierwszą niedzielę października udaliśmy się na XXXVI Jesienny Rajd Rowerowy do Porażyna.
Grupa w sile czterech osób pod dowództwem Bogdana Rościszewskiego udała się rowerami pokonując trasę liczącą w jedną stronę 23 km. Druga grupa dojechała samochodem.
O godzinie 12:00, w pięknie położonej kaplicy, uczestniczyliśmy we Mszy Św. dla uczestników rajdu. Następnie udaliśmy się na plac przy pałacu, gdzie czekał na nas ciepły posiłek.
Przy muzyce oraz grach sportowych spędziliśmy miłe popołudnie integrując się z nowo poznanymi grupami.
O godzinie 16.00 udaliśmy się w drogę powrotną do domu.
Całe spotkanie odbywało się w przepięknej scenerii przypałacowej polany w parku. Pogoda i humory wszystkim dopisały, żegnając odchodzące już lato.

Zdjęcia

Lwówek we Francji

Zaczęła się w 1992 roku i trwa do dzisiaj – współpraca mieszkańców Lwówka i francuskiego Chartres de Bretagne.
Kolejna grupa wyjechała do Francji z Lwówka 15 września, by powrócić we wtorkowy wieczór 22 września. Tym razem na zaproszenie Francuzów, mieszkańcy Lwówka zabrali ze sobą Słowaków z zaprzyjaźnionych Żakoviec.
Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą na święto miast partnerskich wyjechało z grupą pomponistek z Lwóweckiej Orkiestry Dętej oraz z grupą swojego zespołu tanecznego uzupełniając słowackim zespołem muzyczno-wokalnym.
Pierwszego dnia to przejazd autokarem przez Niemcy, Belgię do granicy francuskiej na nocleg w hotelu w Vallenciennes i nazajutrz skierowano się do Normandii, by zobaczyć jeden z tzw cudów świata, mianowicie klasztor- wyspę – gminę Mont St Michel. Widok zrobił na wszystkich wrażenie, szczególnie z odpływem morza, więc spokojnie spacerowano wąziutkimi uliczkami klasztoru. Stąd już prosto do naszych przyjaciół, gdzie witano nas w strojach bretońskich i … do rodzin.
Obawy przed barierą językową i specyficznymi daniami nie potwierdziły się przy serdeczności rodzin francuskich. Pierwszego dnia udaliśmy się nad Kanał La Manche, gdzie po zwiedzeniu ruin zamku St Brieuc, piękna wycieczka statkiem na wyspę Brehat i powrót do rodzin, nazajutrz wyjazd do Bruz, który ucierpiał w czasie II wojny światowej i wizyta w palarni kawy, by zakończyć wizytą na fermie rolniczej oraz u miejscowych strażaków.
Dziewczętom sprawiono miłą niespodziankę – spotkanie ze swoimi francuskimi rówieśnikami z zespołu tanecznego przy muzyce.
Święto miast partnerskich we Francji ma szczególny wymiar. Tegoroczne święto rozpoczęło się od biegów przełajowych na 10 km, po nich już na placu przed merostwem, rozpoczęły się występy artystyczne. Lwóweckie pomponistki Julia Młyńczak, Maja Hadyniak, Martyna Kańduła, Kamila Świergiel oraz Julia i Wiktoria Kozłowskie zrobiły ogromne wrażenie na mieszkańcach Chartres i gościach - wspaniale wykonywane układy taneczne do muzyki orkiestry w pięknych strojach to doskonała promocja gminy.
Z kolei piosenki wykonywane w strojach regionalnych przez Słowaków, wprowadziły wszystkich w klimat góralski. Plac festynowy przy ulicy noszącej nazwę Lwówek, pokryty dziesiątkami stoisk mieszkańców, tzw pchli targ urozmaica całe święto. Samo Chartres pięknie ukwiecone, uzyskało w tym roku we francuskim konkursie 4 kwiatki (gwiazdki), co umieszcza go w samej czołówce w kraju.
Wieczór to najpierw oficjalne spotkanie z udziałem mera miasta Philippe Bonin, przewodniczącego Rady Miejskiej Lwówka Piotra Przewoźnego, prezesa Stowarzyszenia Ireneusza Witkowskiego i starostki Żakovce Katariny Krullovej, zakończone wspólną kolacją i tańcami bretońskimi polskich, słowackich i francuskich uczestników festynu.
W drugim dniu podczas przemarszu ulicami miasta zwanej przez miejscowych defiladą, cala polska grupa prezentowała się kolorowo, zarówno dziewczęta jak i zespół taneczny maszerowali w swoich strojach, a część grupy defilowała ze specjalnymi parasolami w barwach narodowych.
Szczególnie widowiskowe zakończenie z flagami - unijną i narodowymi i udział w mszy św w miejscowym kościele pw Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, podczas której mieszkańcy Lwówka przekazali obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i przy akompaniamencie słowackiego odśpiewali po polsku Barkę.
Zapalenie zniczy na grobach b. mera Antoine Chatel (który podpisywał z Lwówkiem umowę o współpracy) oraz męża obecnej prezes stowarzyszenia Claudine Rigourd.
Nazajutrz, pożegnania (niejedna łza została uroniona) i po dwóch dniach podróży z noclegiem w Belgii, wszyscy zadowoleni wrócili do domów.
Podczas spotkania roboczego zarządów stowarzyszeń uzgodniono, że w 2016 r. do Lwówka przyjedzie grupa taneczna dziewcząt Twirling Baton oraz drużyna piłkarska oldboy lub chór z Chartres de Bretagne, natomiast w 2017 r. Słowacy zapraszają do siebie grupę francuską wraz z mieszkańcami Lwówka.

Zdjęcia

Lwówecka Orkiestra w Wiesenburgu

Święto Parku w Wiesenburgu było głównym punktem programu wyjazdu Lwóweckiej Orkiestry Dętej ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą na zaproszenie Gminy Wiesenburg/Mark.
W upalne dni 8 - 9 sierpnia 2015 nasza orkiestra koncertowała podczas Festynu Parkowego 2015 odbywającego się na terenie parku przyległego do zamku. Uczestniczyła w przemarszu zespołów artystycznych przez miasto oraz zwiedzała zakład garncarski prowadzony przez Związek Skarabeusz w Ośrodku Terapeutycznym w Schmerwitz, a zajmujący się osobami uzależnionymi od narkotyków i używek.
Jednym z punktów pobytu był wyjazd do Medewitz, gdzie znajduje się strzelnica sportowa, a jego członkowie są mistrzami Landu Brandenburgia. Prezes tej organizacji wyraził duże zainteresowanie nawiązaniem współpracy z LOK-iem w Lwówku.
Pobyt naszej orkiestry cieszył się wielkim uznaniem nie tylko widowni festynu, ale również władz samorządowych z Panem Burmistrzem Marco Beckendorfem na czele. Orkiestra nasza została zaproszona na wspólne grilowanie przez miejscową młodzieżową orkiestrę, podczas którego mogli wymienić swoje doświadczenia muzyczne i wspólnie pomuzykować.
Wyjazd ten był nie lada próbą dla naszej orkiestry, która musiała się zmagać z panującymi tam wielkimi upałami. Ale ich trud został nagrodzony wielkim brawami i podziękowaniami ze strony mieszkańców miasta.
Opiekę nad naszą delegacją sprawowała była burmistrz Barbara Klembt. Wyjazdem kierował wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą Bogdan Rościszewski, który przekazał życzenia od burmistrza Lwówka Piotra Długosza.
Wyjazd był rewizytą za pobyt Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wiesenburga na Święcie Chleba w 2014 r.

Zdjęcia

Stowarzyszenie i strażacy na Słowacji

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą tegoroczny wyjazd zagraniczny połączyło z rewizytą w zaprzyjaźnionych Żakovcach w Słowacji na ich święcie i zawodach strażackich.
Grupa 20 osób w tym strażacy z OSP Chmielinko wybrała się w dniach 22-27 lipca w Wysokie Tatry na Spiszu.
Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania miasta powiatowego Keżmaroku, gdzie największymi zabytkami są dwa kościoły ewangelickie oraz katolicki, zamek oraz kamieniczki w rynku.
W Każmeroku corocznie odbywają się Międzynarodowe Targi Rękodzieła. W następnym dniu zwiedzanie zamku w Starej Lubowni, gdzie jest wiele pamiątek polskich, tam m.in. przechowywane były polskie skarby podczas potopu szwedzkiego, tam też zatrzymał się król Jan III Sobieski w czasie zwycięskiego powrotu spod Wiednia.
Z kolei wjazd w górę elektryczną kolejką szynową do Strbskiego Plesa, gdzie znajduje się kompleks obiektów sportów zimowych (tam odbyła się w tym roku zimowa Uniwersjada). W kolejnym dniu wspinanie się … do Jaskini Bielańskiej- jedynej dostępnej dla turystów na Słowacji, potem zaś wjazd koleją linową na górę Łomnica (na sam szczyt nie dotarliśmy z uwagi na mgłę) były dużymi przeżyciami. Oczywiście codziennie uczestnicy wyjazdu korzystali z basenów termalnych w Vrbovie.
Spływ tratwami Dunajcem w Pieninach to atrakcja, którą przygotowali Słowacy.
Podczas święta gminy „ Żakovce bawią się” prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski przekazał na ręce starostki Katariny Krullovej pozdrowienie i upominek od burmistrza Lwówka Piotra Długosza oraz od stowarzyszenia.
Podziwialiśmy występy kilku zespołów regionalnych w tym inscenizację dawnego żakowskiego wesela. Co ciekawe, mimo burzowej pogody, w święcie uczestniczyło wielu mieszkańców gminy.
Ostatni dzień pobytu to rejonowe zawody strażackie. W Słowacji funkcjonuje sportowa liga strażackie i zawody odbywają się co tydzień w innej miejscowości. Naszą gminę reprezentowała OSP Chmielinko. Podczas otwarcia pozdrowienia wzajemne przekazali prezes powiatowy z Keżmaroka Jozef Kovalcik i prezes powiatowy z Nowego Tomyśla i zarazem prezes OSP Chmielinko Ireneusz Witkowski, zaś upominek w postaci węży strażackich przekazał naczelnik Piotr Stajkowski.
Zawody odbywają się innym systemem niż w Polsce- zawodnicy startują w korkotrampkach i dresach oraz rozwijają już połączoną linię węży. Mimo, że nasi strażacy biegli w pełnym umundurowaniu i bez treningu „ wykręcili” piaty czas zawodów.
Uzgodniono, że w następnym roku strażacy z Żakovców przyjadą z grupą mieszkańców na zawodny strażackie do Lwówka. Również grupa 8 osób z Żakovców uda się we wrześniu razem ze Stowarzyszeniem do Chartres de Bretagne we Francji. Podpisana umowa o współpracy Lwówka i Żakovców przynosi już efekty.

Zdjęcia

III Rajd Nordic Walking

W sobotnie przedpołudnie 27 czerwca odbył się III rajd Nordic Walking. Wzięło w nim udział ośmiu członków Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą i jedna osoba spoza Stowarzyszenia.
Miłośnicy marszów z „kijkami” spotkali się na Rynku o godzinie 10 i wyruszyli w wyznaczoną trasę, polnymi drogami do wsi Józefowo. Po drodze podziwialiśmy piękne tereny najbliższej okolicy. Pogoda tym razem dopisała, było dość ciepło, deszcz nas ominął.
Nordic walking, to dynamiczny spacer z kijkami w dłoniach, który ma wiele zalet. Wzmacnia mięśnie, zwiększa mobilność kręgosłupa, poprawia kreatywność i sprawność funkcjonowania mózgu, obniża hormony stresu, sprzyja też krótkim rozmowom podczas marszu. Dlatego też w świetnych nastrojach, pełni energii dotarliśmy do celu.
W Wielopokoleniowym Miejscu Wypoczynku Mieszkańców Wsi Józefowo powitał nas sołtys pan Waldemar Pawuła.
Panowie przygotowali smaczne kiełbaski z grilla,była też kawa i ciasto.
Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną, trasa w sumie liczyła około 5 kilometrów.
Organizatorem wyprawy był Krzysztof Gaj. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zainteresowanie tą formą rekreacji będzie większe.

Zdjęcia

III Mistrzostwa strzeleckie Stowarzyszenia

W niedzielę 14 czerwca na strzelnicy w Lwówku spotkali się najlepsi strzelcy Stowarzyszenia, aby rozegrać III z kolei mistrzostwa.
Klasyfikowano osobno kobiety i mężczyzn. W upalnej pogodzie rywalizacja byłą zacięta w duchu sportowym.
Każdy zawodnik oddał 2 serie po 10 strzałów, do klasyfikacji liczyła się najlepsza seria.
Wśród kobiet zwyciężyła Stefania Liczbańska wyprzedzając Mirosławę Musiał, Annę Nowaczyk i Annę Starzak.
Zwycięzcą wśród mężczyzn został Ireneusz Witkowski przez Januszem Wesołkiem, Radosławem Musiałem, Stanisławem Żyłką i Piotrem Starzakiem.
Stowarzyszenie ma w planie startować w drużynowych zawodach organizacji i zakładów pracy w czasie Święta Chleba w Lwówku.

Zdjęcia

Stowarzyszenie na Rajdzie KOLD-owskim

W sobotnie przedpołudnie 13 czerwca kolejny już raz Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą z Lwówka wzięło udział w rowerowym rajdzie KOLD-u.
Dwie drużyny udały się na metę do Zgierzynki, pierwsza ruszająca z Lwówka pod kierownictwem Stanisława Żyłki i druga z Nowego Tomyśla pod kierunkiem Stefanii Liczbańskiej.
Jadąc pięknymi terenami szlaków turystycznych KOLD, uczestnicy podziwiali i odwiedzali osobliwości przyrodnicze i zabytkowe.
Na mecie odbyła się rywalizacja w ciekawych konkurencjach (nasze drużyny znalazły się w ścisłej czołówce) i po posiłku powrót do domów.
Przygotowujemy się do rajdu za rok.

Zdjęcia

Rajd rowerowy

W Rajdzie Rowerowym MNISZKI 2015 uczestniczyło 12 członków naszego Stowarzyszenia.
Wyjazd nastąpił o 9.00 z Rynku w Lwówku. Około 11.00 grupa przybyła do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. Centrum posiada zbiory, które mogą zainteresować każdego. Urządzono więc warsztaty szewski, garncarski, wikliniarski, bednarski, kuźnię, stanowisko pszczelarskie, wystawę sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeń do przeróbki mleka, urządzeń i sprzętu do prania, maglowania i prasowania, wystawę maszyn rolniczych, odtworzono wnętrze dawnej klasy szkolnej, wnętrze składu kolonialnego, czynna jest diorama poświęcona rezerwatowi przyrody Dolina Kamionki oraz diorama dotycząca leśnictwa i myślistwa.
Następna diorama „Zwierzyna leśna w Dolinie Kamionki” poświęcona jest Dolinie Kamionki ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki łowieckiej oraz żyjących tam zwierząt kręgowych (np. ssaki: bobry, dziki, jelenie, sarny, małe drapieżniki, lisy, borsuki, ptaki – żurawie, czaple, perkoz, gęsi, kaczki, bażanty, kruki, myszołowy i inne).
W dioramie omawiane są m. in. zachowania zwierząt (ich etiologię), poroża jeleniowatych, skóry zwierząt, tropy, posłuchać możemy dźwięków zwierzyny i obejrzeć filmy przyrodnicze. Ważną częścią wystawy są zasady gospodarki łowieckiej m.in. sposoby dokarmiania zwierzyny i ochrony lasu.
Po tak ciekawym zwiedzaniu wszyscy chętnie usiedli do wspólnego stołu aby skosztować wspaniałych wypieków i kawy serwowanej przez gospodarzy.
Finałem pobytu był krótki konkurs, a najlepsi zostali nagrodzeni drobnymi gadżetami. Około 13.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Trasa naszego rajdu wiodła przez Linie, Miłostowo, Tuczępy. O godzinie 14.30 pełni wrażeń powróciliśmy do Lwówka.

Zdjęcia

W Wiesenburgu

Skonkretyzowanie wymian w 2015 r. z gminą Wiesenburg było celem wizyty przedstawicieli Stowarzyszenia w dniu 24 kwietnia w Wiesenburgu.
Ze strony polskiej brali udział prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski, członek Zarządu Andrzej Nowak, Izabela Krzemińska pełniąca rolę tłumacza, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Lwówku Izabela Kałek i Joanna Kozber - Woźniczka z KOLD.
Zostaliśmy przyjęci śniadaniem przez wiceburmistrza Hartmuta Koeniga z udziałem dyrektora szkoły podstawowej w Wiesenburgu- Ilony Zehnsdorf, komendanta gminnego strażaków oraz jego zastępcę.
Uzgodniono szczegóły udziału lwóweckiej orkiestry w święcie parku wiesenburskiego, udział strażaków w zawodach gminnych oraz pierwsze robocze spotkania szkół podstawowych w celu podjęcia współpracy.
Potem odbyło się spotkanie z Lokalną Grupą Działania Flaeming-Havel z udziałem dyrektora Heiko Bansena oraz Uty Hochfield. Podczas spotkania omawiano szczegóły udziału w święcie akwareli w Niemczech oraz w konkursie kulinarnym w Polsce.
Po zjedzeniu wspólnego obiadu, p rzez piękny park zamkowy, udaliśmy się z wizytą do Szkoły Podstawowej, gdzie pani dyrektor przedstawiła funkcjonowanie niemieckiego systemu oświaty i swojej placówki oraz oprowadziła nas po całym terenie.

Zdjęcia

Wieczór holenderski

Kolejnym wieczorem tematycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą był wieczór holenderski, na którym w dniu 10 kwietnia spotkało się ok. 60 osób.
Stowarzyszenie ma za sobą dużo kontaktów z Holandią. Już w roku 1999 Szkoła Podstawowa w Chmielinku rozpoczęła współpracę w ramach projektu Socrates-Comenius ze szkoła w Duisburgu, w ramach której nauczyciele i pracownicy wymieniali się doświadczeniami podczas wzajemnych wyjazdów. Potem jeden z zespołów regionalnych z Holandii występował w gminie na regionalnych imprezach. Holendrzy przekazali też wówczas kilkadziesiąt używanych komputerów oraz zestawy ławek szkolnych, które zasiliły szkoły w gminie Lwówek.
W roku 2009 w ramach projektu poznawania miast europejskich, mieszkańcy gminy Lwówek odwiedzili m.in. Amsterdam, Rotterdam i Hagę. Wszystkie te doświadczenia przekazali podczas wieczoru holenderskiego.
Na tle flag polskiej, holenderskiej i unijnej oraz holenderskich akcesoriów ( rowery z koszami tulipanów, model wiatraka, buty drewniaki- klumpy, dzwonki, sery) została przedstawiona krótka informacja z prezentacją multimedialną o Holandii oraz zaprezentowano zdjęcia z kontaktów mieszkańców Lwówka z Holendrami. Następnie degustacja serów holenderskich i holenderskiego piwa Heineken, podawanego przez „kelnerów” ubranych w ciekawe stroje „pomarańczowych”. Z kolei prezentacja pań rozdających tulipany w wyszukanych, ciekawych strojach z parasolkami, do odpowiednich melodii.
Ciekawym momentem była inscenizacja grupy „ holenderskiej młodzieży” odpowiednio przebranej i wspomaganej zastrzykami przez pielęgniarkę jako satyra na widok holenderskich miejskich parków.
W formie wywiadów, gwarowo prezentowane były zwyczaje holenderskie. Nie zabrakło też symbolu tolerancji holenderskiej – występu Conchity świetnie ucharakteryzowanej. Wszystko przeplatane wspólnymi tańcami i posiłkami. Wszyscy świetnie się bawili i podziwiali pomysły grupy prezentującej Holandię.
Wieczór przygotowali Irena i Andrzej Lobowie z zespołem.
Spotkania te zarówno przybliżają narody europejskie jak i uaktywniają członków Stowarzyszenia, gdyż każdy wieczór przygotowuje inny zespół.
Kolejnym planowanym międzynarodowym wieczorem w tym roku będzie wieczór czeski.

Zdjęcia

W Stowarzyszeniu podsumowano rok 2014

21 marca w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lwówku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą podsumowało swoją działalność w roku 2014.
Przewodniczył prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski, a protokołowała sekretarz Aurelia Nawrocka.
Stowarzyszenie liczy obecnie 143 członków, a budżet za rok 2014 zamknął się w granicach 195 tys. zł. W roku 2014 złożono rekordową liczbę wniosków do programów unijnych i krajowych na kwotę ok. 105 tys. zł, które zostały już rozliczone w całości.
W ramach programów unijnych m.in. zorganizowano promocyjne wyjazdy produktów lokalnych na Litwę, na Kaziuki, do francuskiej Alzacji na festyn bożonarodzeniowy, przyjęto grupy z Litwy, Niemiec, Francji, Słowacji i Lwówka Śląskiego na lwóweckie Święto Chleba, zakupiono stroje dla zespołu tanecznego.
Realizując program „Poznajemy miasta i regiony europejskie” , Stowarzyszenie zorganizowało wyjazdy na Puchar Świata w skokach narciarskich do Zakopanego z wizytą w słowackim Vrbowie, na Kaziuki do Kazlu Rudy i Wilna, na lokalny festyn do Schmerwitz w Niemczech z wizytą w Wiesenburgu, na festyn dożynkowy do Lwówka Śląskiego, na biegi przełajowe do Wiesenburga, na festyn bożonarodzeniowy do Strasburga we Francji.
Organizowano również imprezy w kraju jako realizację programu dziedzictwa kulturowego i rekreacyjnego w tym m.in. Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek, rajd rowerowy po gminie, rajd Nordic Walking, spływ kajakowy po Obrze, turniej strzelecki czy święto pyry.
Popularnością cieszą się także wieczory tematyczne poświęcone krajom europejskim, w 2014 r. były to włoski i słowacki, podczas których członkowie inscenizowali scenki rodzajowe charakterystyczne dla tych narodów.
Największym przedsięwzięciem było przyjęcie 170 osób z miast partnerskich podczas Lwóweckiego Święta Chleba.
Zespół taneczny Stowarzyszenia pozyskał nowe stroje i wystąpił m.in. w Lwówku, Schmerwitz, Strasburgu.
Podczas Walnego Zgromadzenia, Zarząd uzyskał jednomyślnie absolutorium za rok 2014. Zatwierdzono także plan na rok 2015, w którym m.in. planowane są wyjazdy do regionu Spisz na Słowacji, Puchar Świata w skokach w Zakopanem, festyn w niemieckim Wiesenburgu, litewskiej Kazlu Rudzie i francuskim Chartres de Bretagne oraz Lwówku Śląskim, tradycyjnie Festiwal Kolęd i Pastorałek, rajdy rowerowy i Nordic Walking, spływ kajakowy, święto pyry oraz po raz pierwszy grzybobranie. Planuje się kolejne wieczory holenderski, czeski i węgierski oraz po raz pierwszy wieczór poezji polskiej.
Dodać należy, że imprezy i spotkania organizuje zawsze inny zespół przez co uaktywnia się członków Stowarzyszenia.
Na zakończenie walnego Zgromadzenia Zarząd złożył podziękowanie wszystkim, którzy aktywnie włączali się w realizację planowanych zadań.

Zdjęcia

Współpraca gmin

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą było gospodarzem spotkania partnerskich gmin Lwówka, które maja zamiar wspólnie realizować projekt z zakresu edukacji dorosłych w ramach Erasmus+.
10 marca trwały całodzienne uzgodnienia dot. Programu, w których udział wzięli m.in. burmistrz Wiesenburga z Niemiec Marco Beckendorf, starostka Żakovce ze Słowacji Katarina Krullova, przedstawiciel Rady Kazlu Ruda z Litwy Reda Kneizeviciene oraz prezes lwóweckiego Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski.
Wniosek ma złożyć polski partner, a dotyczyć ma on m.in. szkolenia językowego, komputerowego, spotkania za pośrednictwem wideokonferencji,
a także spotkania u wszystkich partnerów dot. dziedzictwa kulturowego.
Uczestnicy spotkania mieli także okazję gościć w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku oraz zapoznać się z infrastrukturą sportową i turystyczna gminy. Podczas spotkania uzgadniano także szczegóły tegorocznych pobytów grupy kulturalnej i strażaków na Słowacji, orkiestry lwóweckiej
w Niemczech oraz wspólnego wyjazdu partnerów z Lwówka, Żakovce i Wiesenburga do francuskiego Chartres de Bretagne.

Zdjęcia

Stowarzyszenie w Nowy Rok 2015

Wieczorne Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą 30 stycznia rozpoczęło się od występu grupy perkusyjnej z Grzegorza.
Wszystkich zebranych zauroczyła perfekcja młodych muzyków, która wprowadziła w doskonały nastrój wszystkich zebranych.
Z kolei prezes Ireneusz Witkowski przedstawił plany Stowarzyszenia na rok 2015. Oprócz stałych wydarzeń takich jak rajd rowerowy i Nordic Walking, spływ kajakowy, święto pyry, zawody strzeleckie, zaproponowano także wyjazdy zagraniczne do zaprzyjaźnionych gmin na Słowacji, Litwie, Francji, Niemiec i Lwówka Śląskiego połączone z występem zespołu tanecznego Stowarzyszenia, jako rewizyty za pobyt partnerów w Lwówku na obchodach 600- lecia nadania Lwówkowi praw miejskich.
W tym też roku organizowany jest, w ramach programu „Poznajemy miasta i krainy europejskie”, kilkudniowy wyjazd na słowacki Spisz.
Odbędą się też wieczory tematyczne: holenderski, węgierski i czeski, a nowością jest wprowadzenie od roku wieczoru poezji polskiej – w 2015 r. będzie to Średniowiecze.
Wspólna kolacja oraz gry i zabawy towarzyszyły temu tradycyjnemu spotkaniu, w którym uczestniczyło ponad 70 osób, a które przygotowały Aurelia Nawrocka i Justyna Bąbelek.

Zdjęcia

XV Festiwal Kolęd i Pastorałek

XV Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lwówku po raz pierwszy miał charakter międzynarodowy dlatego, że w konkursie wystąpił chór z niemieckiego Wiesenburga.
Podczas całodziennych przesłuchań 25 stycznia na scenie przewinęło się ponad 280 wykonawców z 31 podmiotów z 11 gmin i 7 powiatów.
Wszyscy wykonawcy musieli zaprezentować po 2 kolędy lub pastorałki w tym 1 tradycyjną oraz mogli wykonać kolędę zagraniczną.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą oraz Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Lwówku zadbali także o poczęstunek i pamiątkowe znaczki dla wszystkich wykonawców.
Jury składające się z wykładowców uczelni i szkół muzycznych z Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp spośród 10 kategorii wyłoniło najlepszych wykonawców, którzy otrzymali specjalne statuetki laureata.

Wyniki XV Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Lwówek 2015
Laureaci

Kategoria I - soliści do 12 lat
Zofia Glapa - Szkoła Podstawowa nr 1- Grodzisk Wlkp

1. Kategoria II – soliści 13-15 lat
Martyna Starosta - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Buk

2. Kategoria III – soliści 16-18 lat
Anna Korczyńska - Zespół Szkół - Trzcianka

3. Kategoria IV - soliści pow. 18 lat
Aleksandra Nowicka - Zespół Szkół - Grzebienisko

4. Kategoria V - zespoły do 12 lat
Duet Klaudia Kolasa-Urszula Frąckowiak-Szkoła Podst. Nr 1 - Grodzisk Wlkp

5. Kategoria VI – zespoły 13-15 lat
Zespół LOL - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Lwówek

6. Kategoria VII - zespoły 16-18 lat
Zespól Our Dreams - Bolewice

7. Kategoria VIII – zespoły pow. 18 lat
Zespół DAMBEJK - Gminny Ośrodek Kultury - Kuślin

8. Kategoria IX – chóry

Wyróżnienie – za uświetnienie Jubileuszowego Festiwalu - Chorgemeinschaf- Wiesenburg ( Niemcy)

Laureat - Chór Kantylena - Szkoła Podstawowa nr 1- Grodzisk Wlkp

9. Kategoria X - kolęda zagraniczna
Chór dziecięco- młodzieżowy - Kwilcz

Zdjęcia

Kibicowali Stochowi

Po raz kolejny 30 osobowa Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą udała się na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich do Zakopanego.
Szczególnie niesamowite wrażenie zrobiła na wszystkich atmosfera panująca na skoczni w niedzielę 18 stycznia, kiedy to zwyciężył Kamil Stoch. Ludzi było tyle, że opuszczanie skoczni trwało prawie godzinę.
Uczestnicy wyprawy sami także posmakowali jazdy na nartach, korzystając z okolicznych tras zjazdowych (tych dla początkujących), a także z term w Białym Dunajcu i Białce Tatrzańskiej.
Zakwaterowanie w domu góralskim pozwoliło także poznać miejscowe tradycje i zwyczaje.
Wyjazd na skoki narciarskie był pierwszym wydarzeniem z bogatego planu Stowarzyszenia na rok 2015.
Grupą kierował Piotr Cyprowski.

Zdjęcia

Kolejna wizyta w Wiesenburgu

16 stycznia 2015 r. w Wiesenburgu odbyła się uroczystość pożegnania p. burmistrz Barbary Klembt, która swoją funkcję pełniła przez 25 lat i rezygnuje z funkcji ze względów rodzinnych.
Pani Klembt podpisywała umowę o współpracy z gminą Lwówek i doprowadziła do wymiany grup w różnych dziedzinach zainteresowań. Podczas uroczystości specjalne podziękowania od burmistrza Lwówka Piotra Długosza przekazali: były burmistrz, prezes Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą - Ireneusz Witkowski oraz dyrektor gimnazjum, wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy z Zagranica - Bogdan Rościszewski.
W czasie wizyty rozmawiano także o dalszej współpracy z nowym burmistrzem Wiesenburga Marco Beckendorfem, dyrekcją szkoły podstawowej, komendantem gminnym straży pożarnej oraz dyrygentem chóru i orkiestry.
Już 25 stycznia 2015 r. chór z Wiesenburga będzie uczestniczyć w XV Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lwówku w dniu, wraz
z chórem przyjedzie była burmistrz Barbara Klembt.

Zdjęcia

Promocja w Strasburgu

W ramach realizacji projektu „Promocja twórczości lokalnej na festynie regionalnym”, Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą z burmistrzem Lwówka Piotrem Długoszem i wiceprezesem Stowarzyszenia Beatą Krzyżańską przebywało w dniach 15-19 grudnia 2014 r. na terenie francuskiej Alzacji.
Głównym miejscem promocji był Strasburg, gdzie tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy, był okazją do prezentacji naszych produktów lokalnych w postaci dań wigilijnych i ozdób świątecznych, a także zespołu tanecznego.
Szczególny wymiar miała prezentacja polskiej wigilii w obecności konsula generalnego RP p. Agnieszki Kucińskiej oraz prezesa Stowarzyszenia Polacy w Alzacji p. Jerzego Jankowiaka.
Śpiew polskich kolęd, dzielenie się opłatkiem oraz wizyta wielkopolskiego gwiazdora zrobiły duże wrażenie na zebranych.Jednak późniejsze występy tanecznego zespołu Stowarzyszenia, który poprowadził wieczór z tematyką Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza zwieńczone wspólną degustacją polskich dań wigilijnych, stoły z polskimi ozdobami świątecznymi, zostaną na długo w pamięci zebranych.
Również prezentowanie naszych tradycji w pobliskim Andlau czy zapoznanie z uprawą winorośli i produkcją win alzackich p.p. Wach były znakomitą okazją do wzajemnej wymiany poglądów na temat zwyczajów i tradycji wielkopolskich i alzackich.
Pobyt w Parlamencie Europejskim i spotkanie z europosłem Andrzejem Grzybem dały obecnym tam członkom Stowarzyszenia możliwość poznania pracy tej europejskiej instytucji.
Podczas naszego pobytu wielu mieszkańców tamtejszych okolic wyrażało chęć odwiedzenia Wielkopolski w najbliższym roku.

Zdjęcia

Wieczór słowacki

W andrzejkową sobotę 29 listopada, w Sali Restauracji Lwowianka w Lwówku spotkali się członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek
z Zagranicą na kolejnym wieczorze poświęconym państwu europejskiemu.
Tym razem grupa pod kierunkiem Radosława Musiała przygotowała wieczór słowacki.
Po otwarciu spotkania przez prezesa Ireneusza Witkowskiego, który przekazał pozdrowienia dla zgromadzonych od starostki Katariny Krullovej
z zaprzyjaźnionej słowackiej gminy Żakovce, rozpoczęła się prezentacja multimedialna o Słowacji.
Dalej w trakcie wieczoru grupa członków Stowarzyszenia przygotowała występy artystyczne charakterystyczne dla regionu Spisz na Słowacji.
Były zatem inscenizacje cygańskie, piosenki lokalne, inscenizacja w termach w Vrbovie. Zebrani mieli też okazję degustować regionalne dania słowackie ze spiskim gulaszem.
Nie obyło się bez wróżb andrzejkowych oraz wspólnej zabawy.
Zadowoleni uczestnicy spotkania umawiali się już na kolejny wieczór planowany w lutym 2015 r.

Zdjęcia

Biegali w Niemczech

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, w ramach współpracy gmin Lwówek i Wiesenburg, zorganizowało wyjazd grupy biegaczy z Lwówka na 35. Bieg Parkcross, który odbył się 2 listopada w Parku Krajobrazowym w Wiesenburgu.
Wśród reprezentantów Lwówka na starcie stanęło 4 mężczyzn i 1 kobieta.
Biegi główne poprzedzone były biegami dzieci i młodzieży, których podczas całego pobytu wspierali rodzice, będący ich menadżerami, trenerami i opiekunami.
Podczas pięknej, słonecznej pogody wśród kobiet na dystansie 6 km Magdalena Walenczak zameldowała się na 4 miejscu, zaś wśród mężczyzn na dystansie 11,4 km, nasi zawodnicy zajęli 2 miejsce Tomasz Ostajewski, 3 miejsce Kazimierz Chwirot i 4 miejsce Mieczysław Lisek. W czołowej 30 znalazł się też Arkadiusz Łączka.
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, dyplomy i upominki.
Udział w Biegu sfinansował klub TSV Wiesenburg, Stowarzyszenie Współpracy z Lwówka oraz Urząd Miasta i Gminy w Lwówku.
Był to początek współpracy sportowej obu gmin. Niemieccy koledzy zapowiedzieli udział w Biegu Powstańczym w 2015 r.
Podczas pobytu kierownictwo Stowarzyszenie spotkało się również z przedstawicielami chóru z Wiesenburga, aby omówić udział tamtejszego chóru w Festiwalu Kolęd w styczniu 2015 w Lwówku.

Zdjęcia

Pyra po lwówecku

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą zorganizowało w piramidzie p. Skrzypka w Glinnie kolejne spotkanie poświęcone Świętu Pyry.
W sobotni wieczór 4 października zebrało się ponad 80 osób, aby przypomnieć sobie co można robić z ziemniaków i jakie zabawy biesiadne są z nimi związane.
W spotkaniu udział wzięła także grupa Litwinów z zaprzyjaźnionego miasta Kazlu Ruda, którzy byli bardzo zadowoleni ze spędzonego wieczoru.
Najpierw po zapoznaniu wszystkich z historią ziemniaka w Polsce, zespoły złożone z przedstawicieli (w każdym zespole startował Litwin) rywalizowały w różnych konkurencjach w tym struganie ziemniaka, rzut ziemniakami do celu, slalom z ziemniakami na rakietce, konkurs na najwięcej potraw z ziemniaków itp. Konkursy zakończono odśpiewaniem Ody do Pyry.
Następnie degustowano potrawy z pyrami. Były m.in. kopytka, kluski śląskie, pyry z ogniska z masłem, pyry z gzikiem, plyndze, sałatka z ziemniaków.
Potem tańce i zabawy rozbawiły wszystkich zebranych i już umawiano się na następny rok.
Spotkanie przygotowała Anna Starzak z zespołem. Kolejne spotkanie planowane na listopad to wieczór słowacki.

Zdjęcia

Nasi goście

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą realizując projekt w ramach PROW 2007-2013 osi 4 Leader za pośrednictwem KOLD, gościło na Festynie partnerów z zaprzyjaźnionych gmin: Chartres de Bretagne ( Francja) z prezesem Stowarzyszenia Caludine Rigourd, Kazlu Ruda ( Litwa) z merem Vitautasem Kaneviciusem, Wiesenburg ( Niemcy ) z burmistrzynią Barbarą Klembt, Żakovce (Słowacja) ze starostką Katariną Krullovą i Lwówek Śląski z burmistrzem Ludwikiem Kaziów. Przybyły także grupy z LAG Flaeming-Havel (Niemcy) z prezes Eveliną Fogel i LAG Spis ( Słowacja) z prezesem Janem Bobikiem.
Łącznie w Lwówku przebywało ponad 170 osób, którzy wspólnie z partnerami z Lwówka w dniach 29.08-01.09. mieli okazję lepiej się poznać i promować produkty swojego regionu.
Pobyt rozpoczęło seminarium: jak organizowanie okolicznościowych festynów wpływa na zachowanie lokalnych tradycji i zwyczajów. Odwiedziny gospodarstw uprawiających zboże oraz piekarni tradycyjnego chleba i zawody na strzelnicy o tytuł króla chlebowego, obrzędy tradycji obrzędu chlebowego, promocja swoich wytworów na stoiskach promocyjnych festynowych i występy zespołów regionalnych dla społeczeństwa były głównym motywem uczestnictwa w festynie.
Wszystkie zespoły wzięły udział w korowodzie historycznym związanym z tradycjami lokalnymi.
Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska piekarza niemieckiego piekącego na miejscu chleb w specjalnym piecu, twórcy rękodzieła z Litwy czy Walończyków z Lwówka Śląskiego.
Na scenie wystąpiły zespoły regionalne Rudnia z Litwy, Siostry Uhlarove ze Słowacji, Zespól celtycki z Francji, Walończycy z Lwówka Śląskiego, orkiestra dęta z Niemiec i chór z Niemiec.
Ciekawie zaprezentował się także zespół Stowarzyszenia z Lwówka wykonując w pięknych strojach zakupionych z projektu unijnego polskiego Poloneza.
Wszystkie grupy przywiozły także specjalne chleby ze swoich regionów, dzieląc je potem między mieszkańców. Na festynie przewinęło się ponad 4 tys ludzi. Wszyscy uczestnicy mieli także możliwość pokonania fragmentu szlaku turystycznego z wieżą widokową w obszarze natura 2000, odwiedzili budowle świata i infrastrukturę sportowo-turystyczną.
Całym programem kierował prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Mamy najlepszą drużynę strzelecką

Wewnętrzne rozgrywki strzeleckie dały rezultaty. Podczas turniejów 600 – lecia miasta nasze drużyny strzeleckie zwyciężyły w prestiżowych turniejach.
29 sierpnia w turnieju drużynowym zakładów pracy, organizacji pozarządowych gminy Lwówek, drużyna naszego Stowarzyszenia w składzie: Mirosława Musiał, Bogdan Rościszewski, Henryk Żuchowski i Ireneusz Witkowski zajęła I miejsce z wynikiem 277 pkt wyprzedzając OSP Lwówek 275 pkt i OSP Chmielinko 269 pkt.
Nazajutrz w turnieju miast partnerskich, nasza drużyna w składzie: Radosław Musiał, Bogdan Rościszewski, Henryk Żuchowski i Ireneusz Witkowski zwyciężyła bezapelacyjnie.
Oto wyniki:
1. Lwówek - 260 pkt
2. Kazlu Ruda - 186 pkt
3. Żakovce - 174 pkt
4. Wiesenburg - 91 pkt
5. Chartres de Bretagne - 62 pkt


Zdjęcia

Mistrzostwa strzeleckie Stowarzyszenia

W sobotnie popołudnie 28 czerwca na strzelnicy LOK w Lwówku, spotkali się członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, aby rozegrać kolejne mistrzostwa w strzelaniu z kbks.
Każdy z uczestników oddawał 2 serie po 10 strzałów w osobnej klasyfikacji dla kobiet i mężczyzn. Najlepsi otrzymali puchary
i nagrody.
Organizacją zawodów zajął się Zarząd Miejsko-Gminny LOK Lwówek.
Reprezentacja Stowarzyszenia weźmie udział w sierpniowych zawodach stowarzyszeń i zakładów pracy gminy Lwówek oraz
w zagranicznych zawodach miast partnerskich.

Wyniki:
Kobiety (z podpórką).

1. Anna Nowaczyk 88 pkt
2. Mirosława Musiał 82 pkt
3. Bogumiła Strojna 82 pkt
4. Bernadeta Loba 80 pkt
5. Cyprowska Natalia 77 pkt
6. Liczbańska Stefania 77 pkt
7. Cyprowska Danuta 74 pkt
8. Cyprowska Kamila 72 pkt
9. Rościszewska Elżbieta 65 pkt
10. Baranowska Renata 63 pkt

Mężczyźni (bez podpórki)
1. Ireneusz Witkowski 74 pkt
2. Radosław Musiał 65 pkt
3. Ryszard Loba 64 pkt
4. Piotr Starzak 58 pkt
5. Bogdan Rościszewski 57 pkt
6. Leszek Ratajczak 55 pkt
7. Zbigniew Torchała 54 pkt
8. Piotr Cyprowski 52 pkt
9. Paweł Borowiak 47pkt
10. Zbigniew Baranowski 42 pkt

Zdjęcia

Uczestniczyliśmy w rajdzie KOLD

Tradycyjnie już drużyna naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w VII Rajdzie Rowerowym KOLD.
W sobotę 21 czerwca jechaliśmy z Lwówka przez Pakosław, Brody (po drodze dołączyli do nas "nasi" jadący z Nowego Tomyśla) i dalej całą ekipą przez Zgierzynkę do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Dąbrowie k. Pniew.
Ciekawe zadania na mecie (szczególnie slalom "dziwnymi" rowerami) zwieńczyły wspólne spotkanie z innymi drużynami.
W tym roku drużyną kierował Stanisław Żyłka.

Zdjęcia

Na festynie w Schmerwitz

Podpisana w ub. roku umowa o współpracy między Lwówkiem a niemieckim Wiesenburgiem rozwija się bardzo dobrze.
Po pobycie lwóweckich strażaków w Niemczech, na festyn do Schmerwitz w gminie Wiesenburg w dniach 13-15 czerwca udała się 40 osobowa grupa ze Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. Trzon grupy stanowił zespół taneczny „Lwóweckie SWZ”.
Przez trzy dni uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać piękne okolice regionu Flaeming w tym zamki w Bad Belzig i Wiesenburgu z pięknym parkiem, odwiedzili także farmę hodowli krów.
Sam festyn odbywał się w gospodarstwie Schmerwitz, które prywatny właściciel kupił z dawną szkołą milicyjną. To duże gospodarstwo hodujące trzodę chlewną, kury. Na terenie znajduje się także pałacyk, dom spokojnej starości, ośrodek dla uzależnionych, domy socjalne, miejsca szkoleniowe oraz hotel.
Wszystkich zaskoczyła duża liczba osób uczestniczących w festynie w obu dniach. Na scenie cały czas występowały zespoły artystyczne, dookoła dużo stoisk festynowych z produktami regionalnymi, wystawa sprzętu rolniczego.
Podczas otwarcia festynu pozdrowienia z Lwówka przekazał burmistrz Piotr Długosz. Zespół taneczny wystąpił dwukrotnie z polskimi tańcami narodowymi i regionalnymi w strojach regionalnych. Zebrani szczególnie oklaskiwali poloneza z filmu „Pan Tadeusz”. Zespoły ze stolicy Niemiec od razu nawiązywały kontakt z naszym zespołem.
To był udany pobyt, podczas którego przez cały czas towarzyszyła nam pani burmistrz Wiesenburga Barbara Klembt.
Rewizyta mieszkańców Wiesenburga z chórem i orkiestrą młodzieżową planowana jest na Święto Chleba i 600 lecie Lwówka.
Wyjazdem kierował prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Wizyta rolników litewskich

18 czerwca gościliśmy we Lwówku grupę rolników i przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa z okręgów Marjampol i Kowno na Litwie.
Goście zwiedzili gospodarstwo rolne p. Tomasza Bąbelka, gdzie zapoznali się z technologią produkcji drobiu oraz upraw polowych, a także obejrzeli sprzęt i maszyny rolnicze.
W czasie dyskusji z gospodarzem dowiedzieli się jak funkcjonuje polskie rolnictwo w ramach Unii Europejskiej.
Na zakończenie pobytu goście wyrazili uznanie dla wysokiego poziomu i nowoczesności gospodarstwa.
Dziękujemy p. Tomaszowi Bąbelkowi za przyjęcie gości i zaprezentowanie swojego gospodarstwa.


Zdjęcia

VI rajd rowerowy

W dniu 31.05.2014 r. członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą Spotkali się na VI Rajdzie Rowerowym Szlakiem Miejsc Znanych i Nieznanych.
Tegoroczna trasa wiodła przez Zębowo i Linie do Ośrodka Wypoczynkowego Fundacji Barka w Chudopczycach. Tam przy wspólnej kawie i ciastku uczestnicy odpowiadali na pytania konkursowe dotyczące przejechanej trasy.
Nagrodami były gadżety naszego stowarzyszenia. Po odpoczynku wszyscy udaliśmy się do Lwówka gdzie nastąpiło zakończenie rajdu.
Podczas rajdu wszyscy mogliśmy nacieszyć nasze oczy pięknymi krajobrazami. Pogoda na taki wypad była wymarzona.
Dziękujemy Panu Adamowi z Ośrodka za umożliwienie pobytu i spożycie posiłku.
W rajdzie uczestniczyło 20 członków z czego 6 z Nowego Tomyśla.
Rajd poprowadził Bogdan Rościszewski.

Zdjęcia

X lat działalności Stowarzyszenia w UE

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej miało już 10- letnie doświadczenia w działalności, w tym we współpracy międzynarodowej.
Rok 2004 umożliwił dalszy rozwój organizacji, zwiększenie aktywności członków Stowarzyszenia, lepsze kontakty, a przede wszystkim korzystnie ze środków unijnych.
Przez okres 10 lat uczestnictwa w UE Stowarzyszenie powiększyło się o ponad 100 członków i obecnie liczy 173 osoby. Stowarzyszeniem kieruje od początku działalności Ireneusz Witkowski.
Realizowano projekty :
- przeszkolono 180 osób dorosłych z obsługi komputera i Internetu w ramach projektów z POKL z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- w wymianach grup zagranicznych z Francją, Litwą, Niemcami wzięło udział ok. 300 osób z projektu Współpracy Europejskiej
  Miast z Komisji Europejskiej,
- w warsztatach produktów lokalnych z partnerami z Litwy, Łotwy i Niemiec wzięło udział 448 osób z projektu Grundtvig,
- w promocji produktów lokalnych we Francji, Niemczech, Słowacji, Litwie wzięło udział 126 osób z projektu Leader
- przeszkolono 80 osób z Nordic Walking z projektu Leadera.
Przez 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej Stowarzyszenie pozyskało ok. 700 tys. złotych z różnych projektów.
Zrealizowano własne projekty będące wynikiem aktywności członków :
- w wyjazdach studyjnych „Poznajemy miasta europejskie” udział wzięło ok. 400 osób m.in. do Bretanii (Francja), Wilna, Kowna,
  Kazlu Rudy (Litwa), Bawarii (Niemcy i Austria), Spisza i Bratysławy (Słowacja), Pragi (Czechy), Chorwacja i Bośnia Hercegowina,
  Rygi (Łotwa), Tallina (Estonia), St. Petersburga (Rosja), Berlina, Poczdamu, Wiesenburga, Bad Belzig (Niemcy), Warszawa,
  Gdańsk, Gdynia, Sopot, Zakopane.
- zorganizowano wieczory europejskie o 6 krajach europejskich z udziałem 420 osób,
- zorganizowano 26 imprez tradycji i zwyczajów lokalnych dla ok. 4000 osób
- w 12 spływach kajakowych, rajdach rowerowych wzięło udział ok. 300 osób
- na wniosek Stowarzyszenia lwóweckie rondo nazwano „ Rondem Miast Partnerskich”.
- 12 osób wzięło udział w szkolenia z prowadzenia organizacji pozarządowych,
- założono zespół taneczny, który wystąpił kilkakrotnie z tańcami polskimi i regionalnymi w kraju i zagranicą.

Spływ kajakowy szlakiem św. Jana Pawła II

Jubileuszowy V spływ kajakowy Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą rzeką Obrą zorganizowany został nie jak zwykle w końcu lipca, lecz 1 maja z okazji kanonizacji Jana Pawła II.
Trasa wiodła szlakiem Karola Wojtyły, który w 1960 roku płynął rzeką Obrą przez Zbąszyń.
W Zbąszyniu spotkaliśmy się pod pomnikiem Jana Pawła II, który upamiętnia to wydarzenie. Następnie przejechaliśmy do Strzyżewa, gdzie w stanicy kajakowej Pod Bocianem rozpoczęliśmy naszą wodną przygodę.
Na cyplu jeziora w Prądówce wszyscy uczestnicy wzięli udział we Mszy św., którą odprawił wikariusz parafii lwóweckiej
ks. Waldemar Bączkowski – uczestnik spływu. Było to dla nas wielkie przeżycie. Ołtarzem były skrzyżowane kajaki uczestników wyprawy.
Następnie popłynęliśmy do Trzciela i dalej Obrą na jezioro Wielkie, gdzie w Rybojadach zakończyliśmy nasz spływ.
Na koniec udaliśmy się jak zwykle do Trzciela na tradycyjną rybę.
Kolejny spływ okazał się bardzo trafiony. Dopisała nam pogoda i oczywiście humory.
Wierzymy, że cały czas nad nami czuwał Święty Jan Paweł II. Zaczynaliśmy w lekkim deszczyku, a kończyliśmy w pięknej słonecznej pogodzie.
Komendantem spływu był wiceprezes Stowarzyszenia Bogdan Rościszewski.

Zdjęcia

Wizyta w Wiesenburgu

26 marca 2014 r. to dzień roboczej wizyty delegacji Stowarzyszenia - prezesa Ireneusza Witkowskiego, wiceprezesa Bogdana Rościszewskiego, naczelnika OSP Lwówek Zbigniewa Liczbańskiego przy pomocy językowej Damiana Łęszczaka w niemieckim Wiesenburgu.
Spotkanie odbyło się w siedzibie władz gminy Wiesenburg, z udziałem wiceburmistrza Burkharda Schmidta, przedstawicieli gminy zajmujących się współpracą zagraniczną oraz naczelnika miejscowej OSP Burgharda Brueninga i jego zastępcy.
Omawiano szczegóły wymiany wzajemnej w zawodach strażackich oraz wymiany grup między stowarzyszeniami.

Zdjęcia

Walne zgromadzenie

Podsumowaliśmy rok 2013 spotykając się 15 marca w sali restauracji Rynkowa w Lwówku.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrano Ireneusza Witkowskiego, a sekretarzem Aurelię Nawrocką. Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił prezes Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe skarbnik Wiesława Krzemińska- Wachowiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Krzysztof Gaj, zaś prezentację medialną wydarzeń z roku 2013 członek Zarządu Andrzej Nowak.
Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2013. Uchwalono również nową wysokość składki członkowskiej 30 zł od osoby na rok obowiązującą od 2015 r.
Przyjęto także uchwały o dokonaniu analizy członków Stowarzyszenia pod kątem płacenia składek i wypełniania obowiązków statutowych, apelowano o włączanie się wszystkich członków do prac bieżących włącznie z przyjmowaniem gości zagranicznych w rodzinach.
Przedstawiona została także nowa propozycja wyjazdu tegorocznego w miejsce odwołanego Lwowa i okolic- 3 dniowy wyjazd do Torunia i przyjmowane zostały zgłoszenia na wyjazd.
W roku 2014 zaplanowano wiele wydarzeń, jednak największe wyzwanie czeka Stowarzyszenie w czasie przyjazdu grup zagranicznych na obchody 600- lecia miasta.

Zdjęcia

Spotkanie ze Słowakami

10-11 marca 2014 r. w Lwówku przebywali starostowie ze Słowacji, starostka gminy Żakovce - Katarina Krullova (w lipcu gmina Lwówek ma podpisać umowę o współpracy) oraz starosta gminy Vrbov - Josef Kovalcik (w gminie tej znajdują się termy często odwiedzane przez naszych członków).
W poniedziałek 10 marca goście spotkali się z prezesem Stowarzyszenia Ireneuszem Witkowskim i wiceprezesem Bogdanem Rościszewskim, a we wtorek 11 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku z burmistrzem Piotrem Długoszem.
Tematem rozmów była przyszła współpraca między gminami oraz możliwości związane z wymianami mieszkańców.

Zdjęcia

Kaziuki

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w dniach 7-10 marca 2014 r. promowało produkty lokalne na Kaziukach - tradycyjnych jarmarkach i festynach organizowanych na Litwie z okazji święta patrona Litwy św. Kazimierza.
Oprócz stoisk z prezentujących nasze wytwory w tym warsztatów wykonywania palm wielkanocnych, zaprezentował się także nasz lokalny zespół muzyczno- wokalny.
Wizyta w Kazlu Rudzie rozpoczęła się od muzeum lasu, a zakończyła wspólnym spotkaniem przy ognisku. Z kolei na spotkaniu kaziukowym z mieszkańcami Kazlu Rudy, oprócz prezentowania wytworów lokalnych, wystąpił także zespół w dużej części złożony z członków naszego stowarzyszenia prezentując polskie piosenki biesiadne z naszego regionu.
W trakcie pobytu grupa odwiedziła także Kowno z historyczną Starówką oraz skansen zabudowy wiejskich zagród w Rumszyszkach.
Niedzielna msza św. kaziukowa w Kazlu Rudzie celebrowana była zupełnie podobnie jak w parafii lwóweckiej przez miejscowego ks. wikariusza.
Największe wrażenie zrobił jednak targ - festyn kaziukowy w Wilnie. Setki stoisk usadowionych na wszystkich ulicach śródmieścia Wilna i niesamowite tłumy odwiedzających, wśród których trudno było się przebić.
Nasza grupa zdążyła także wstąpić do katedry, kaplicy w Ostrej Bramie z Cudownym Obrazem, na cmentarz na Rossie i do zamku w Trokach, gdzie również degustowano karaimskie kibiny.
W trakcie pobytu nastąpiło także podpisanie umowy o współpracy między naszym Stowarzyszeniem a nowo powstałym Stowarzyszeniem Współpracy w Kazlu Rudzie. Umowę podpisali prezesi stowarzyszeń Żibute Vecerskaite i Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Wieczór włoski w Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą realizując projekt poznawania zwyczajów i tradycji krajów europejskich zorganizowało 1 marca w Restauracji Rynkowa w Lwówku z udziałem ponad 70 osób - wieczór włoski.
W trakcie imprezy przedstawiono krótką scenkę ukazującą uczestników naszego stowarzyszenia podczas podróży do Włoch.
Były stroje włoskie, wenecka gondola, włoskie piosenki i tańce, a wszystkiemu towarzyszyło rozwieszone na sznurku pranie– typowy obraz włoskich ulic.
Następnie zebrani obejrzeli prezentację multimedialną z pobytu we Włoszech przygotowaną przez Elżbietę Nawrot, która wraz z zespołem była organizatorką imprezy.
W trakcie spotkania uczestnicy raczyli się potrawami kuchni włoskiej. Odbyły się również różne konkursy i skecze.
Członkowie Stowarzyszenia podczas wieczorów tematycznych poznali już zwyczaje i dania polskie, francuskie, litewskie, niemieckie, chorwackie.
Kolejny wieczór słowacki planowany jest w miesiącu maju.

Zdjęcia

Konkurs fotograficzny

Ogłoszony przez Stowarzyszenie wspólnie z Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Lwówku konkurs fotograficzny pt „Gmina Lwówek perłą Europy” przyniósł wiele ciekawych prac w dodatku z ciekawymi podpisami zdjęć.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 31 stycznia podczas Spotkania Świątecznego Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w sali MGOK w Lwówku.
Nagrody zwycięzcom wręczali prezes Ireneusz Witkowski i wiceprezes Bogdan Rościszewski, którzy podziękowali także organizatorce konkursu Magdalenie Szymkowiak nauczycielce gimnazjum, uczestnikom i ich rodzicom. Spotkaniu towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac.

Wyniki konkursu:

Gimnazjum:
1 miejsce - Sara Żmuda
2 miejsce - Zuzanna Torchała
3 miejsca - Marta Lisek; Katarzyna Nawrot; Kinga Mikołajczak

Szkoły Podstawowe:
1 miejsce - Martyna Kowal SP Chmielinko
2 miejsce - Karolina Huchwajda SP Chmielinko
3 miejsca - Remigiusz Fornalik SP Pakosław; Klaudia Jarosz SP Lwówek

Hasło:
1 miejsce - Klaudia Jarosz SP Lwówek
2 miejsce - Remigiusz Fornalik SP Pakosław
3 miejsce - Maria Kowalczyk Gimnazjum Lwówek


Zdjęcia

Spotkanie świąteczne

Jak każdego roku, pod koniec stycznia zgromadzimy się na Spotkaniu świąteczno-noworocznym.
Wieczór 31 stycznia dla ponad 70 członków Stowarzyszenia rozpoczął się od wręczenia nagród laureatom Konkursu fotograficznego ogłoszonego przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z Gimnazjum.
W konkursie brali udział uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych z terenu gminy.
Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację z pobytu grupy w Zakopanem i Słowacji.
Spotkanie uświetniła pięknym koncertem Pniewska Orkiestra Dęta.
Po koncercie uczestnicy obejrzeli wystawę zdjęć konkursowych i po wzniesionym toaście szampanem, wszyscy degustowali polskie potrawy karnawałowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i gier.
Spotkanie przygotowała i prowadziła Elżbieta Gaj z grupą współpracowników.

Zdjęcia

XIV Festiwal Kolęd i Pastorałek - 26.01.2014 r.

39 wykonawców, 282 uczestników z 10 gmin wzięło udział w XIV Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lwówku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku.
Mimo niesprzyjającej pogody, w niedzielę 26 stycznia 2014 r. przez 7 godzin trwały przesłuchania solistów, zespołów i chórów.
Jury w składzie Bogumiła Tarasiewicz –dyrektor Zielonogórskiego Biura Artystycznego, prodziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Beata Dunin-Wąsowicz – solistka, wykładowca Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego i Anna Kieżun-Wojciechowska – nauczyciel Szkoły Muzycznej z Gorzowa Wlkp miało trudny wybór, gdyż tegoroczny poziom był niezwykle wyrównany. Wszyscy wykonawcy musieli wykonać 1 kolędę tradycyjną, 1 kolędę lub pastorałkę dowolną i mogli też wykonać 1 kolędę zagraniczną.
Uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, znaczki okolicznościowe oraz ciepły posiłek. Na późne popołudnie zaplanowano ogłoszenie wyników i koncert laureatów, na który przybyło wielu mieszkańców Lwówka. Po wręczaniu statuetki festiwalu w danej kategorii, laureaci wykonywali swoje utwory.
Laureatami zostali:
kategoria solistów do 12 lat – Rozalia Ambroziak z Pakosławia,
kategoria solistów 12-18 lat – Ilona Korbas z Buku,
kategoria solistów powyżej 18 lat – Kinga Kwiatkowska z Czerwonaka,
kategoria zespołów do 12 lat – Eskadra Lubonia,
kategoria zespołów 12- 18 lat – Our Dreams z Miedzichowa,
kategoria zespołów powyżej 18 lat – Supermenki z Czerwonaka,
kategoria chóry – chór kameralny Mezzo z Poznania,
kategoria kolęd zagranicznych – zespół Makao z Czerwonaka.
Przyznano także wyróżnienia :
zespół Pozor z Lubonia za nowatorskie opracowanie kolędy tradycyjnej,
zespół Power Brothers z Michorzewa za wykonanie żywego instrumentarium,
Ada Kluge z Pakosławia i Aleksandra Stochaj z Czerwonaka, Loretta Kowal z Miedzichowa, Anna Bugaj z Grzebieniska, zespół Piątki z Grzebieniska i zespół Lol z Lwówka za ciekawe interpretacje kolęd oraz zespół Lwówianki z Lwówka za kultywowanie tradycji kolędowania.
Statuetki wręczali: mer Kazlu Rudy z Litwy Vitautas Kanevicius, prezes KOLD -wójt Dusznik Adam Woropaj, wiceprezes KOLD - wójt Kuślina Jerzy Dziamski, burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing, burmistrz Lwówka Piotr Długosz, dziekan dekanatu lwóweckiego ks. Ekspedyt Błaszczyk, prezes Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą Ireneusz Witkowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku Krzysztof Waśko, a wyróżnienia wręczał przewodniczący Rady Miejskiej Lwówka Andrzej Kasperczak.
Na zakończenie koncertu laureatów wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę "Bóg się rodzi" i umawiali się na jubileuszowy festiwal za rok.
Ze strony Stowarzyszenia festiwalem kierowała Beata Krzyżańska z zespołem.

Zdjęcia

Gościliśmy przyjaciół z Kazlu Rudy

Na zaproszenie naszego Stowarzyszenia, w sobotę 25 stycznia 2014 r. przybyła do Lwówka delegacja nowo założonego stowarzyszenia z litewskiej Kazlu Rudy, aby poznać działalność naszej organizacji.
W skład delegacji weszli mer Kazlu Rudy Vytautas Kanevičius, prezes Stowarzyszenia Žibute Šilingiene i członek Zarządu Gintaras Arminas.
W sobotę spotkali się z burmistrzem Lwówka wymieniając swoje informacje o działaniach obu miast w tym roku jubileuszowym (Lwówek obchodzi 600 - lecie nadania praw miejskich, Kazlu Ruda świętuje 270 - lecie). Niedziela była intensywnym dniem, w którym delegacja spotkała się z dyrektorami MGOK oraz OSiR z Lwówka w celu uzgodnienia wymiany grup tematycznych.
Podczas spotkania z naszym Zarządem uzgodniono możliwe wymiany grup w 2014 r. – podczas pobytu naszej grupy na Kaziukach dojdzie do spotkania z mieszkańcami Kazlu Rudy na wieczorze zwyczajów i tradycji. Na obchody 600 - lecia Lwówka, przyjedzie zespół wokalno - muzyczny z Litwy, a na wrześniowe obchody jubileuszowe na Litwę uda się nasz zespół regionalny.
Prawdopodobnie także młodzi strażacy z Kazlu Rudy wezmą udział w obozie strażackim wspólnie z Niemcami i Lwówkiem Śląskim organizowanym przez strażaków z naszej gminy. Możliwa jest też wymiana grup sportowych. Wymiany zależne są od pozyskania środków finansowych.
Delegacja uczestniczyła także w Festiwalu Kolęd i Pastorałek poznając szczególnie zaangażowanie członków Stowarzyszenia w organizację imprezy.
Uzgodniono także, że podczas pobytu naszej grupy na Kaziukach, zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy naszymi Stowarzyszeniami.

Zdjęcia

Stowarzyszenie w Zakopanem

Już po raz trzeci 40 osobowa grupa Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wybrała się na Puchar Świata w skokach narciarskich do Zakopanego.
Mimo, że tegoroczna aura nie sprzyjała ani skoczkom, ani kibicom, to jednak wyjazd był niezwykle udany. Świetna atmosfera panująca na skoczni podnosiła na duchu, ale też i paraliżowała polskich skoczków, którzy za wszelką cenę chcieli pokazać się z dobrej strony. Niestety zarówno wiatr i deszcz oraz sędziowie swoimi decyzjami psuli to piękne widowisko.
Dobre warunki noclegowe i żywieniowe u gaździny dodawały otuchy do wspierania naszych skoczków.
Uczestnicy wyjazdu skorzystali także z możliwości wjazdu na Kasprowy Wierch i Gubałówkę oraz podjęli próby nauki jazdy na nartach na resztkach śniegu na stokach Cichego.
Ostatniego dnia grupa wybrała się na Słowację, gdzie w miejscowości Vrbov na Spiszu skorzystała z kąpieli w wodach termalnych na świeżym powietrzu i regionalnego obiadu.
Podczas pobytu na Słowacji, prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski spotkał się ze starościną gminy Żakovce Katariną Krullovą w celu ustalenia przyszłej współpracy z Lwówkiem i podpisania umowy o współpracy.
Wszyscy zadowoleni wracając do domu, umawiali się już na kolejny wyjazd w 2015 r.
Wyjazdem grupy kierował Piotr Cyprowski.

Zdjęcia

X lat współpracy Lwówek - Lwówek Śląski

200 km dzieli oba miasta, leżą w sąsiednich województwach, przed 10 laty podpisały umowę o współpracy. Lwówek
w woj. wielkopolskim i Lwówek Śląski w woj. dolnośląskim łączyły tylko nazwy, teraz łączą wspólne działania, wspólne przyjaźnie, wspólne wymiany doświadczeń.

Pierwsze kontakty miały miejsce w 1994 r. i polegały na wymianie delegacji samorządowych. W 1997 r. po powodzi
w Dolnośląskiem, grupa dzieci powodzian z gminy Lwówek Śląski przebywała na dwutygodniowym obozie harcerskim
co jeszcze bardziej zbliżyło gminy.
12 lipca w Lwówku Śląskim, a potem 31 sierpnia w Lwówku podpisano oficjalną umowę o współpracy. Od tego momentu zespoły artystyczne występowały rokrocznie wymiennie w obu miastach, wymieniały się grupy sołtysów, rolników, nauczycieli, szkół, strażaków, sportowców, wędkarzy, pracowników urzędów.
Po 10 latach, w poniedziałek 9 grudnia 2013r w Lwówku, spotkali się przedstawiciele obu miast-gmin, aby podsumować
i zaplanować następne kontakty. Przybyła z Lwówka Śląskiego grupa osób, na czele z burmistrzem, reprezentowała wszystkie grupy dotychczas współpracujące.
Gospodarzem było Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, które od początku koordynuje wymiany
i umożliwia współpracę różnych organizacji i instytucji.
Po spotkaniach bilateralnych przedstawicieli – odpowiedników organizacji obu gmin, na wspólnym spotkaniu rozmawiano o dotychczasowej współpracy i nakreślono nowe plany w tym szczególnie na rok 2014.
Następnie na seminarium z udziałem władz samorządowych obu gmin oraz osób, które zaczynały współpracę, prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski dokonał podsumowania 10 – letniej współpracy. Po wystąpieniach obu burmistrzów Piotra Długosza i Ludwika Kaziów, wiceprezes Stowarzyszenia Bogdan Rościszewski przedstawił treść odnowienia umowy, które następnie uroczyście podpisali obaj burmistrzowie.
Występ grupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej w Lwówku uświetnił to wydarzenie.
Spotkanie zakończyła wspólna kolacja, podczas której wspominano różne wydarzenia z okresu współpracy.

Zdjęcia

Wieczór chorwacki w Andrzejki

Po raz pierwszy w Andrzejki spotkali się członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. Okazją do tego był przygotowany przez uczestników tegorocznej wyprawy do Chorwacji i Bośni Hercegowiny - wieczór chorwacki.
Uczestnicy spotkania w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku obejrzeli przygotowane przez Radosława Musiała i Izabelę Krzemińską prezentacje o tych krajach. Obejrzane prezentacje bardzo zachęciły wszystkich do odwiedzenia tych europejskich krajów i poznania ich kultury.
Z kolei można było degustować chorwackie potrawy przygotowane przez członków Stowarzyszenia pod kierunkiem Barbary Cyprowskiej. Degustacja odbywała się przy dźwiękach muzyki chorwackiej, a podające „do stołu” panie ubrane były w chorwackie stroje ludowe.
Ponieważ był to wieczór andrzejkowy, nie obyło się bez wróżb oraz wspólnej zabawy andrzejkowej.
W trakcie spotkania prezes Ireneusz Witkowski w imieniu Zarządu przedstawił plan pracy na rok 2014, w którym znalazły się wymiany z zaprzyjaźnionymi gminami zagranicznymi oraz imprezy turystyczno-kulturalne. Jedną z pierwszych będzie wyjazd 40-osobowej grupy w styczniu na Puchar Świata w skokach narciarskich do Zakopanego i na Słowację.
W miłej atmosferze wszyscy rozchodzili się czekając na kolejny marcowy wieczór europejski, tym razem poświęcony Italii.


Zdjęcia

Spotkanie robocze współpracy Lwówek – Wiesenburg

Podczas pobytu w Niemczech na seminarium „Pałace i dworki”, w miejscowości Fohrde w Niemczech
23 października 2013 r. spotkali się przedstawiciele gmin Wiesenburg pod kierownictwem burmistrzyni – p. Barbary Klembt i Lwówka pob kierownictwem prezesa Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą – p. Ireneusza Witkowskiego w celu omówienia szczegółów współpracy.
Uzgodniono:
- w każdym roku nastąpi wymiana ok. 40 osobowych grup w obu kierunkach
- każdego roku będzie ustalana tematyka spotkań
- gospodarze spotkań będą starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych i polsko-niemieckich
- możliwe są udziały grup zespołów na zaproszenia, wg możliwości finansowych i organizacyjnych.
Na rok 2014
1. Wiesenburg – festyn w Schmerwitz 12-14.06.2014 – grupa ok. 40 rolników Lwówek
2. Lwówek – Święto Chleba oraz 600 lecie miasta 29-31.08.2014 – orkiestra i chór z Wiesenburga
3. Strażacy (decyzję podejmą gminne zarządy straży) - gminne zawody strażackie w Wiesenburgu 17 maja 2014 – udział jednostki z Lwówka
- gminne zawody strażackie w Lwówku 14 czerwca 2014 – udział jednostki z WIesenburga
4. Sportowcy (decyzję podejmą gminne jednostki sportowe) - cross w parku w Wiesenburgu - I niedziela listopada 2014 – udział biegaczy z Lwówka
- bieg powstańczy i 10-tka lwówecka w Lwówku – I sobota października 2014 – udział biegaczy z Wiesenburga
5. Wymiany chórów (decyzję podejmą gminne jednostki kultury) - festiwal kolęd i pastorałek w Lwówku – 26 stycznia 2014 r. - udział chóru z Wiesenburga
- spotkanie chórów w Wiesenburgu - II tydzień sierpnia 2014 r. – udział chóru z Lwówka
Obie strony w najbliższym czasie prześlą kalendarz imprez organizowanych w 2014.


Zdjęcia

Uczestniczyliśmy w rajdzie rowerowym

W niedzielę 6 października 2013 r. grupa członków Stowarzyszenia wzięła udział w XXXIV Jesiennym Rajdzie PORAŻYN 2013 zorganizowanym przez PTTK oddział w Buku na zakończenie sezonu.
Udział w nim biorą grupy piesze i rowerowe. Na mecie rajdu odbywa się wiele konkursów i gier zręcznościowych. Dla wszystkich przewidziana jest grochówka, chleb ze smalcem, ogórek i dobra zabawa.
Wyprawą kierował wiceprezes Bogdan Rościszewski.

Zdjęcia

Święto Pyry

w sobotę 5 października, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Pniewy, w Dąbrowie członkowie Stowarzyszenia zorganizowali kolejne Święto Pyry.
Konkursy zorganizowane w trakcie spotkania związane były z ziemniakami (m.in. struganie ziemniaków, rzut ziemniakiem do celu, czy zbieranie ich do kosza) i szczerze rozbawiły zebranych.
Również potrawy serwowane podczas spotkania związane były z pyrami, a organizatorzy spotkania pp. Renata i Zbigniew Baranowscy na deser przygotowali torty okolicznościowe.
W trakcie spotkania prezes Ireneusz Witkowski przedstawił plan wyjazdu na skoki narciarskie do Zakopanego, a wiceprezes Bogdan Rościszewski plan wieczoru chorwackiego i rajdu rowerowego do Lipki Wielkiej.
Wszyscy zadowoleni wracając umawiali się na kolejne spotkanie wieczoru chorwackiego.

Zdjęcia

Nasi strzelali

5 października 2013 r., na strzelnicy LOK w Lwówku, w zmienionej formule rozegrano kolejne mistrzostwa KOLD w strzelaniu z karabinka sportowego.
Każda gmina obszaru KOLD mogła zgłosić 4-osobową drużynę, w składzie której musiała być przynajmniej 1 kobieta.
Wszyscy zawodnicy oddawali serię 10 ocenianych strzałów do tarczy na odległość 50m.
Gminę Lwówek reprezentowało nasze Stowarzyszenie.
W wyniku rywalizacji zwycięstwo odniosła drużyna gminy Lwówek w składzie Elżbieta Rościszewska, Radosław Musiał, Bogdan Rościszewski i Ireneusz Witkowski zdobywając 241 pkt. przed drużyną z gminy Miedzichowo 209 pkt, drużyną z gminy Kuślin 182 pkt i drużyną gminy Duszniki 122 pkt.
Prowadzono także klasyfikację indywidualną, w której zwyciężył Ireneusz Witkowski z Lwówka - 71 pkt przed Zygmuntem Bednarkiem z Kuślina - 68 pkt i Elżbietą Rościszewską z Lwówka - 64 pkt.
Najlepsi otrzymali puchary, a po zakończeniu zawodów wszyscy spotkali się na poczęstunku.

Zdjęcia

W Chartres de Bretagne

W dniach 19.09.2013 do 26.09.2013 r. w Chartres de Bretagne gościła z wizytą delegacja Polski oraz Litwy. W sumie było nas 45.
Ze strony litewskiej był mer Kazlu Rudy z zespołem folklorystycznym, ze strony polskiej członkowie SWZ oraz grupa uczniów
z Gimnazjum w Lwówku.
Uczestnicy przebywali w rodzinach i brali udział w programie przygotowanym przez tamtejsze stowarzyszenie.
W trakcie pobytu daliśmy 4 koncerty oraz braliśmy udział w grach zręcznościowych. Podczas święta zorganizowane było stoisko
na którym mieszkańcy mogli degustować chleb ze smalcem, kiełbasę oraz kiszone ogórki.
Odwiedziliśmy również kilka ciekawych miejsc: klasztor Mont Saint-Michel, sanktuarium Sainte-Anne-d”Auray oraz stolicę Bretanii - Rennes.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Paryżu aby wjechać na Wieżę Eiffla oraz z okien autokaru podziwiać uroki stolicy Francji.
W czasie pobytu w Chartres odbyło się spotkanie zarządów obu stowarzyszeń powiększone o delegację z Kazlu Rudy na którym omówiono plan dalszej współpracy. Jednym z punktów pobytu była kolacja wydana przez mera Chartres, podczas której dokonano wymiany drobnych upominków i wspólnie bawiono się przy muzyce bretońskiej.
Pełni wrażeń wróciliśmy do domu, gdzie za rok będziemy gościć delegację francuską na święcie z okazji 600-lecia Lwówka.

Zdjęcia

Spotkanie partnerskie

Delegacje z zaprzyjaźnionych z Lwówkiem gmin przebywające we Lwówku z okazji Święta Chleba spotkały się na wspólnej kolacji przygotowanej przez nasze Stowarzyszenie.
Najpierw dokonano odsłonięcia na Rondzie Miast Partnerskich w Lwówku tablicy z herbem nowego partnera- Wiesenburga z Niemiec.
Na spotkanie w Restauracji Lwowianka przybyły delegacje z Wiesenburga z Niemiec z panią burmistrz Barbarą Klembt, z Kazlu Rudy z sekretarzem Rady Alfonsasem Klimasem, z Lwówka z burmistrzem Piotrem Długoszem oraz delegacja wędkarzy z Lwówka Śląskiego.
Po otwarciu spotkania przez prezesa Stowarzyszenia Ireneusza Witkowskiego, głos zabierali kolejno przewodniczący delegacji. Z kolei zaprezentowano pałac i park Wiesenburga oraz współpracę prowadzoną przez Stowarzyszenie.
Zebrani mogli obejrzeć wystawę o współpracy przygotowaną przez kol/kol. Justynę Bąbelek i Beatę Krzyżańską.
Opiekunami grup zagranicznych podczas pobytu w Lwówku byli z ramienia Stowarzyszenia Andrzej Nowak dla delegacji z Litwy i Izabela Krzemińska dla grupy z Niemiec.

Zdjęcia

Rowerami do Lwówka Śląskiego

Mija 10 lat od podpisania umowy od współpracy Lwówka z Lwówkiem Śląskim. 10 lat temu grupa kobiet Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą jechała 3 dni rowerami, aby przybyć na Rynek Śląskiego miasta, gdzie podpisano umowę i przekazano koszulki rajdowe burmistrzom obu miast.
W niedzielę 8 września 2013 r. dla uczczenia rocznicy tego wydarzenia grupa ze wspomnianego Stowarzyszenia przejechała 1/10 trudnej, górzystej trasy dzielącej oba Lwówki i przybyła na uroczystości Dożynek Gminnych do wsi Kotliska.
Po polowej mszy św., w czasie oficjalnych uroczystości, prezes Ireneusz Witkowski przekazał pozdrowienia z Lwówka, członek Stowarzyszenia, piekarz Zbigniew Baranowski wręczył chleb dożynkowy z Wielkopolski, a wiceprezes Bogdan Rościszewski wręczył symboliczną ( jak 10 lat temu) koszulkę rajdową burmistrzowi Lwówka Śląskiego Ludwikowi Kaziów.
W bieżącym roku grupa nauczycieli z Lwówka Śląskiego gościła w Wielkopolsce na seminarium w Lwówku, były wymiany wzajemne grup wędkarzy i strażaków. Biegacze zostali zaproszeni do udziału na początku października, w Biegu Powstańczym na trasie Posadowo-Lwówek.
Podczas krótkiego pobytu, rozmawiano także o przyszłej współpracy i wymianie grup.
Planowana jest też sesja popularno-naukowa nt. dokonań obu gmin w ostatnim 10 –leciu w październiku w Lwówku w Wielkopolsce.

Zdjęcia

IV rajd rowerowy Stowarzyszenia

Popularyzacja turystyki rowerowej, poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych gmin Lwówek i Nowy Tomyśl, promocja zdrowego i aktywnego wypoczynku, popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, popularyzacja turystycznych imprez jako doskonałej formy wypoczynku oraz integracja członków Stowarzyszenia – to cele jakie przyświecały uczestnikom IV rajdu rowerowego Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w sobotę 10 sierpnia.
Kilkanaście osób z Lwówka i Nowego Tomyśla pod kierownictwem wiceprezesa Bogdana Rościszewskiego wyruszyło spod lwóweckiego zegara na Rynku trasą do miejscowości Linie.
Członkowie Stowarzyszenia corocznie udają się na wyprawy rowerowe inną trasą, aby poznawać piękne tereny najbliższej okolicy.
Na końcu trasy, po „objechaniu” walorów turystycznych wsi, spotkano się przy ognisku w miejscowym biesiadniku, który został wykonany w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego.
Gospodarzami mety była sołtys Katarzyna Dulat wspomagana przez burmistrza Lwówka Piotra Długosza. Przy słonecznej pogodzie i wspólnym grillu, uczestnicy umawiali się na kolejne wyprawy.
Na zakończenie pobytu prezes Ireneusz Witkowski wręczył pamiątkowe upominki gospodarzom mety.

Zdjęcia

IV spływ kajakowy Stowarzyszenia

Kilkunastu, najbardziej wytrwałych uczestników IV Spływu kajakowego Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą płynęło w niedzielę 4 sierpnia rzeką Obrą od Chyciny do Starego Dworku. Był to kolejny etap trasy, jaką uczestnicy pokonują w kolejnych latach.
W momencie podania komendy startu przez komendanta spływu Bogdana Rościszewskiego padał deszcz, lecz w miarę upływu czasu pogoda poprawiała się.
Trasa spływu była przeurocza. Rzeka miejscami wygląda jak "Amazonka". Meandruje wśród rozległych trzęsawisk i przepięknych jarów o wysokim brzegu.
Po drodze „przenoska” na zaporze elektrowni wodnej na Zalewie Bledzewskim, a w Starym Dworku zwiedzanie umocnień międzyrzeckich - mostu obrotowego.
Wiele atrakcji na trasie oraz dobra atmosfera spowodowały, że uczestnicy umawili się już na pokonanie w przyszłym roku kolejnego odcinka Stary Dworek - Skwierzyna.

Zdjęcia

Odwiedziliśmy Chorwację

Realizując projekt „Poznajemy miasta Europejskie”, grupa 40 osób ze Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wybrała się do Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.
Chorwacja powitała nas deszczem i burzą w miejscowości Karlovac. Wszyscy byliśmy tym zaskoczeni. Oczekiwaliśmy wspaniałej pogody. Ale to był tylko incydent ponieważ podczas całego pobytu i przemieszczaniu się w dalsze rejony kraju doświadczyliśmy wspaniałej słonecznej pogody.
Grupa zwiedziła wiele ciekawych miejsc turystycznych i historycznych: Śibenik, Dubrownik, uroczy Trogir-zwany Małą Wenecją, Split z Pałacem Dioklecjana i przepiękną promenadą oraz stolicę kraju-Zagrzeb.
Wyjątkowe było również zwiedzanie wodospadów na rzece Krka oraz Parku Narodowego Jeziora Plitwickie, który został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Dodatkową atrakcją był nocleg w Neum na terenie Bośni i Hercegowiny, co pozwoliło nam poznać cząstkę tego kraju. Na terenie BiH zwiedziliśmy Mostar z przepięknym starym miastem, zabytkiem klasy "0", zarejestrowanym na liście UNESCO, a także Medjugore- miejsce objawień, licznie odwiedzane przez turystów i pielgrzymów z różnych zakątków świata.
Niewątpliwą atrakcją wycieczki był "fish picnik" z degustacją małż i ryb oraz, jak zawsze na wyjazdach członków Stowarzyszenia
- wspaniała atmosfera.
Grupa kierowana przez Wiesławę Krzemińską-Wachowiak zaprezentuje Chorwację na specjalnym wieczorze w Lwówku.

Zdjęcia

I Mistrzostwa strzeleckie

Na strzelnicy LOK w Lwówku w dniu 16 czerwca 2013 r. zorganizowaliśmy I Mistrzostwa strzeleckie Stowarzyszenia z broni kbks.
Udział wzięło 21 zawodników w tym kilka kobiet. Wszyscy oddawali po 2 serie składające się z 10 strzałów, z czego do konkursu liczyła się l epsza seria.
W wyniku rozgrywek, najlepszymi okazali się:
Kobiety
1. Stefania Liczbańska 65 pkt
2. Elżbieta Rościszewska 64 pkt
3. Aurelia Nawrocka 63 pkt
Mężczyźni
1. Witkowski Ireneusz 80 pkt
2. Bogdan Rościszewski 70 pkt
3. Piotr Starzak 69 pkt
Najlepsi otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez LOK.

Zdjęcia

II marsz NORDIC WALKING

Miłośnicy marszów z kijkami spotkali się w Lwówku w dniu 15 czerwca 2013 r., by brać udział w II Rajdzie Nordic Walking na wyznaczonych trasach wokół miasta.
W ubiegłym roku podczas szkolenia z chodzenia z kijkami, w którym wzięło udział 80 osób ze Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, wyznaczono kilka tras rajdowych w okolicach miasta Lwówka wraz z mapkami. Prowadzą one malowniczymi drogami i ścieżkami, gdzie mazerując można podziwiać okolice, ale także dostosowane są do różnych możliwości fizycznych uczestników.
W tym roku maszerowano zbudowaną ścieżką w kierunku Pakosławia i dalej w kierunku Chmielinka, by wrócić do miejsca startu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lwówku.
Wspólna kawa, pamiątkowe znaczki zakończyła to wspólne wędrowanie, które poprowadził Krzysztof Gaj ze Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą.

Zdjęcia

Gościliśmy przyjaciół z Francji

Nasi przyjaciele z Chartres de Bretagne zwiedzając nasz kraj zawitali również do Lwówka.
Kilkunastu członków naszego Stowarzyszenia odpowiedziało na nasz apel i przyjęło gości w swoich domach, potwierdzając ideę naszego Stowarzyszenia.
W dniach 8-10 czerwca zapewniliśmy także gościom program pobytu. Zaraz po przyjeździe Ireneusz Witkowski oprowadził gości po mieście, przedstawiając najciekawsze miejsca Lwówka w powiązaniu historycznym.
Ciekawym momentem było także powitanie przez ks. proboszcza Ekspedyta Błaszczyka i zaśpiewanie religijnej pieśni przez Francuzów na zakończenie mszy świętej w lwóweckim kościele.
W niedzielne popołudnie wszystkie rodziny z gośćmi spotkały się na pikniku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Pniewy w Dąbrowie. To były kolejne wspólne spotkania z naszymi znajomymi.
Spotkanie przyjęcia Francuzów koordynowała Aurelia Nawrocka wraz z Beatą Krzyżańską.

Zdjęcia

Wieczór niemiecki - 25.05.2013 r.

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą zorganizowało spotkanie „Wieczór niemiecki” - kolejną prezentację państwa europejskiego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu z programu Leader, którego część realizowano w kwietniu podczas szkolenia w Lwówku i Wiesenburgu.
W wieczorze wzięło udział ponad 90 osób w tym niemieccy strażacy z regionu Wiesenburga i Belzig.
Wszystkich uczestników witali prowadzący w strojach regionalnych niemieckich.
Na spotkaniu w prezentacji multimedialnej przedstawione zostały tereny turystyczne obszarów niemieckich. Z kolei w konkursie, uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o Niemczech.
Członkowie Stowarzyszenia Aurelia Nawrocka, Bernadeta Loba, Elżbieta Walkowiak i Krzysztof Gaj zaprezentowali show – parodiując niemieckie zespoły muzyczne na wzór programów telewizyjnych porywając do zabawy wszystkich uczestników z Polski i z Niemiec.
Uczestnicy spotkania mogli degustować oryginalne dania niemieckie z regionu Brandenburgia, w tym zupę eintopf, kiełbaski grillowe oraz regionalne piwo niemieckie przywiezione przez gości.
Wieczór przygotował zespół członków Stowarzyszenia pod kierunkiem Izabeli Krzemińskiej.
Projekt realizowany z PROW 2007-2013 programu osi 4 Leader za pośrednictwem KOLD.

Zdjęcia

IV Rajd Rowerowy

Planowany na 25 maja IV Rajd Rowerowy Stowarzyszenia popsuła fatalna pogoda.
Jednak rowerzyści z komandorem Bogdanem Rościszewskim nie odpuścili i postanowili o tydzień imprezę przełożyć.
Wzięli udział w VI Rajdzie Rowerowym KOLD i 1 czerwca w 3 grupach udali się do Wąsowa– dwie grupy wyjechały z Lwówka, a jedna z Nowego Tomyśla. W imprezie, mimo kapryśnej pogody uczestniczyło 26 osób – członków Stowarzyszenia.
Na mecie było kilka zadań do wykonania tak, że nasz tradycyjny, IV już rajd, został „zaliczony”.
Po posiłku uczestnicy udali się w drogę powrotną i chociaż na trasie deszcz trochę ich zrosił, wszyscy wrócili zadowoleni (co widać na zdjęciach).

Zdjęcia

Nauczycielskie seminarium

W dniach 18-19 maja 2013 r. przebywała we Lwówku 30 - osobowo grupa nauczycieli z zaprzyjaźnionego Lwówka Śląskiego by wspólnie z miejscowymi nauczycielami uczestniczyć w seminarium oświatowym.
Tematami seminaryjnymi były m.in. :
- współpraca szkoły z Ośrodkiem Edukacji Leśnej w Chalinie w zakresie wykorzystania bazy dydaktyczno-przyrodniczej do zajęć w klasach I-III,
- współpraca szkoły z zagranicą,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie Ośrodka Edukacji Leśnej w Dąbrowie,
- współpraca szkół z instytucjami środowiska lokalnego,
- funkcjonowanie Ośrodka OHP w Chraplewie w systemie oświaty.
Goście mieli również możliwość zapoznania się z historią Lwówka oraz infrastrukturą szkolną i sportową.
Nauczyciele z Lwówka Śl. nocowali w internacie Ośrodka OHP w Chraplewie.
Zajęcia przygotowali dyrektorzy i nauczyciele szkól podstawowych z Lwówku i Pakosławia oraz lwóweckiego gimnazjum.
Ponieważ termin seminarium przypadł w okresie święta polskiej niezapominajki, goście wrócili do domów z ofiarowanymi niezapominajkami.
Seminarium zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą przy udziale Urzędu Miasta i Gminy w ramach wymian miedzy gminami.
Na zakończenie władze samorządowe i stowarzyszenia wręczyły uczestnikom certyfikaty ukończenia seminarium.
Całością kierował wiceprezes Stowarzyszenia Bogdan Rościszewski, a uczestnicy umawiali się na kolejne spotkanie celem wymiany doświadczeń.

Zdjęcia

Stowarzyszenie w Niemczech

Szkolenie z bezpiecznego korzystania ze szlaków turystycznych z wykorzystaniem walorów przyrody to temat projektu realizowanego w ramach PROW osi 4 Leader przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Szkolenie rozpoczęło się od spotkania w Lwówku, gdzie zapoznano uczestników z projektem zagospodarowania parku miejskiego.
Praktyczna część to wyjazd studyjny na obfitujący w parki teren Flaeming-Havel w Niemczech.
W dniach 27-28 kwietnia 2013 r. , grupa 51 osób realizowała c.d. szkolenia rozpoczętego w Lwówku. W pierwszym dniu uczestnicy przeszli szlakiem turystycznym w Wiesenburgu, następnie przeszli szlakiem w Bad Belzig, w obu tych miejscowościach szlaki kończą się przy miejscowych zamkach.
Następnego dnia trasy prowadziły parkiem Sansussi w Poczdamie. Wszędzie zwracano uwagę na zabezpieczenia tras i usytuowanie szlaków w naturalnym środowisku.
W trakcie pobytu w Niemczech grupa uczestniczyła także w podpisaniu umowy partnerskiej między gminami Lwówek i Wiesenburg/Mark oraz skorzystała z term w Belzig.
Zakończenie projektu planowane jest w końcu maja w Lwówku dniem niemieckim.
Szkoleniem kierował prezes Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Stowarzyszenie na Litwie

W dniach 19-22 kwietnia 2013 r. członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w promocji produktów lokalnych, w ramach projektu realizowanego przez KOLD na Litwie.
Uczestniczyli w święceniu pól z okazji św. Jerzego, w konferencji z innymi Lokalnymi Grupami Działania, spotkali się z merem Kazlu Rudy Vytautasem Kanevičiusem oraz promowali na festynie produkty rękodzieła.
W wyjeździe uczestniczyli Bernadeta Loba, Maria Woźna oraz Andrzej Nowak, a cały projekt koordynował Ireneusz Witkowski prezes naszego Stowarzyszenia.

Zdjęcia

Wieczór litewski

W ramach projektu „Wieczory międzynarodowe”, w sobotę 16 marca 2013 r. 80 członków Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek Zagranicą oraz 20 dzieci szkolnych zgromadziło się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lwówku na wieczorze litewskim.
Celem projektu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów narodów europejskich oraz tworzenie więzi międzypokoleniowej. Dlatego w przygotowanie wieczorów włączone są dzieci przygotowujące tańce lub piosenki narodowe, młodzież przygotowująca prezentacje multimedialne o danym kraju oraz dorośli przygotowujący dania kulinarne.
Wieczór litewski rozpoczęła Mirosława Buczkowska recytując inwokację do „Pana Tadeusza” i wprowadzając tym zebranych w odpowiedni nastrój.
Z kolei żywiołowy litewski taniec ludowy przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lwówku pod opieką Justyny Bąbelek, do nauki tańca zaprosiły później dorosłych.
Prezentację o Litwie z Wilnem, Druskiennikami, Trokami, Górą Krzyży oraz gminą Kazlu Ruda przedstawił Andrzej Nowak, który zwracał uwagę na powiązania historyczne z Polską oraz zwyczaje litewskie. Prezentacji towarzyszyła wystawka zdjęć i pamiątek udostępnionych przez osoby, które wielokrotnie były na Litwie (szczególnie w Kazlu Rudzie, która jest miastem partnerskim Lwówka) i stamtąd je przywiozły.
Podsumowaniem wieczoru była degustacja dań litewskich, przygotowanych przez członków Stowarzyszenia, z tradycyjnym chlebem, kiełbasą, kibinami, suszonymi świńskimi uszami oraz litewskim sękaczem.
Prowadzący wieczór - Andrzej Nowak podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie wieczoru upominki wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bagatoi na Litwie, zaś prezes Ireneusz Witkowski podziękował wszystkim, którzy przygotowali wieczór oraz jego uczestnikom.
Kolejny wieczór niemiecki planowany jest w maju.

Zdjęcia

Walne zgromadzenie

W sobotę 16 marca 2013 r., z udziałem 76 członków, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lwówku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie prowadził Ireneusz Witkowski, a protokołowała Beata Krzyżańska.
Po złożeniu przez prezesa Ireneusza Witkowskiego sprawozdania merytorycznego, sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Wiesława Krzemińska-Wachowiak.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Gaj składając sprawozdanie przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2012, które zebrani jednogłośnie udzielili.
W dyskusji złożono wniosek o podjęcie kontynuacji wymian grup z Litwą oraz włączenie się wszystkich w wyposażanie biura Stowarzyszenia.

Zdjęcia

Stowarzyszenie podjęło rozmowy z Lwówkiem Śląskim o kontynuacji wymian mieszkańców.

21 stycznia 2013 r. delegacja Stowarzyszenia w składzie - Ireneusz Witkowki, Bogdan Rościszewski i Henryk Żuchowski przebywała w Lwówku Śląskim, spotkała się tam z burmistrzem Henrykiem Kaziów, wiceburmistrzem Ireneuszem Maciejczykiem i sekretarzem gminy Janem Serafinem.
Rozmawiano o kontynuacji wymiany grup tematycznych oraz grup samorządowych. Wyniki rozmów delegacja przedstawiła burmistrzowi Lwówka Piotrowi Długoszowi.
Kontynuując współpracę, w dniach 18-19 maja przyjedzie do Lwówka grupa dolnośląskich nauczycieli, którzy mają wymieniać doświadczenia dydaktyczno-wychowawcze z nauczycielami naszej gminy.
Planowany jest także udział Stowarzyszenia w obchodach X- lecia podpisania umowy partnerskiej w e wrześniu w Lwówku Śląskim.

Zdjęcia

Stowarzyszenie w Uniejowie

Całą sobotę 16 lutego 2013 r, członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą spędzili w Uniejowie. Głównym celem podróży były termy uzdrowiskowe.
Ciekawe, że grupa niedługo spóźniłaby się na umówiony termin wejścia na termy, ponieważ prawie godzinę autokar, którym się poruszała, „trzepała” inspekcja drogowa (inspektorzy tłumaczyli się, że tak wolno im działają komputery, dlatego protokół musi tak długo trwać, czego nie mogli zrozumieć wszyscy uczestnicy wyprawy).
Podczas dwugodzinnego pobytu w basenach wód termalnych, wszyscy z 34 osób mogli skorzystać z uzdrowiskowej wody o temperaturze 68 stopni Celsjusza wypływającej z głębokości ponad 2000 m.
Podczas pobytu zwiedzono zamek arcybiskupów gnieźnieńskich, zagrodę młynarską (można zwiedzić wiatraki- koźlaki, zaczerpnąć wodę ze studni żurawiem i wydoić krowę).
Ciekawe jest także przejście przez Wartę na miejscowy rynek specjalnym mostkiem dla pieszych.
Wszystkich zaskoczyła olbrzymia liczba osób korzystających z term jak i z obiadu w restauracjach.
To była kolejna udana wyprawa Stowarzyszenia, a następna - do niemieckiego Wiesenburga planowana jest w kwietniu.
Wyjazdem kierował prezes Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Wieczór polski

Tym razem ponad 80 osób zgromadziło się na „Wieczorze polskim” w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku.
Po powitaniu przez prezesa Ireneusza Witkowskiego i prowadzącą wieczór Marię Woźną, wystąpili p.p. Rogaczowie z krótkim repertuarem piosenek zagranicznych i polskich.
Następnie prezes przedstawił plan pracy na rok 2013 i propozycje wyjazdowe na termy uniejowskie oraz do Wiesenburga.
Z kolei zaprezentowane zostały polskie tradycje bożonarodzeniowe. Podzielono się opłatkiem, a na stołach pojawiły się dania wigilijne, Następnie Barbara Kędzia przedstawiła genezę tradycji bożonarodzeniowych i rozpoczęło się śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitarowym p. Magdaleny Bryłka.
W dalszym ciągu Piotr Cyprowski zaprezentował film z wyjazdu do Zakopanego.
Później na salę wkroczyło 3 gwiazdorów z workami pełnymi prezentów (aby je otrzymać trzeba było zdawać egzamin).
Potem nastąpiła część noworoczna z toastem wzniesionym przez burmistrza Piotra Długosza i przy obfitym poczęstunku rozpoczęły się karnawałowe tańce.
Zarząd dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie wieczoru.

Zdjęcia

Śpiewano kolędy i pastorałki

W niedzielę 20 stycznia 2013 r. w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury od rana rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. XIII z kolei Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek organizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wespół z miejscowym MGOK zgromadziło ok. 240 uczestników z 14 gmin i 7 powiatów z Wielkopolski i Lubuskiego.
Rywalizowano w kategoriach do 12 lat, 12 -1 8 lat, pow. 18 lat wśród solistów i zespołów oraz chórów.
Dodatkowo organizatorzy przewidzieli laureata kolędy zagranicznej.
Jury w składzie: profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Zielonogórskiego Biura Artystycznego - Bogumiła Tarasiewicz, prodziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrygent - Bartłomiej Stankowiak oraz nauczyciel Szkoły Muzycznej w Gorzowie Wlkp. Anna Kieżun-Wojciechowska, oceniło 31 wykonawców, którzy zaśpiewać musieli po 2 kolędy w tym 1 tradycyjną oraz dodatkowo kolędę zagraniczną.
Na koncercie finałowym wręczone zostały statuetki festiwalu, które otrzymali :

- wśród solistów do 12 lat - Ada Kluge z Pakosławia,
- wśród solistów 12-18 lat - Anna Korczyńska z Opalenicy
- wśród solistów pow. 18 lat – Paweł Lisek z Bolewic
- wśród zespołów do 12 lat - zespół wokalny LOL z Lwówka
- wśród zespołów 12-18 lat - zespół Pastel z Opalenicy
- wśród zespołów pow. 18 lat – Wilkowianie z Wielichowa
- wśród chórów – Chór dziecięco-młodzieżowy z Kwilcza
- kolęda zagraniczna – Katarzyna Kowalska z Buku

Nagrody wręczali : burmistrzowie Lwówka i Nowego Tomyśla Piotr Długosz i Henryk Helwing, wójt Kuślina Jerzy Dziamski, sekretarz Opalenicy Feliks Straburzyński, dziekan dekanatu lwóweckiego ks. kan. Ekspedyt Błaszczyk, przew. Rady Miejskiej Lwówka Andrzej Kasperczyk, prezes Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą Ireneusz Witkowski oraz dyrektor MGOK w Lwówku - Krzysztof Waśko.
Festiwal przygotował zespół pod kierownictwem Justyny Bąbelek i Krzysztofa Waśko, a prowadzili go Agnieszka Kałek oraz Adam Paszke.

Zdjęcia

Kulig stowarzyszenia

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wykorzystując sprzyjającą aurę, zorganizowało w sobotę 19 stycznia 2013 r. w Lipce Wielkiej kulig dla swoich członków.
Konie p. Józefa Napierały ciągnące duże sanie i kilka małych po polnych dróżkach Lipki Wielkiej i Władysławowa, były nie lada atrakcją dla uczestników kuligu.
Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko z poczęstunkiem oraz konkurs – kto zna lepiej gminę Lwówek. Zwycięskiemu zespołowi w składzie: Beata Krzyżańska, Elżbieta Gaj i Barbara Borowiak nagrody wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek - Piotr Długosz.
Imprezę przygotował i prowadził prezes stowarzyszenia - Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Dopingowaliśmy skoczków w Zakopanem

Do tegorocznego planu działania Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wprowadziło wyjazd na Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem.
W dniach 10-11 stycznia 28 osób wyjechało na Podhale i Spisz. Po całonocnej jeździe, zakwaterowano się w góralskim domu na Olczy w Zakopanem, który był bazą wypadową .
W piątek przed południem wjazd kolejką linową na Gubałówkę, przejście w kierunku Butorowego Wierchu i zjazd wyciągiem, by odwiedzić stary cmentarz zasłużonych na Pękowym Brzysku. Po spacerze Krupówkami, wszyscy udali się pod skocznię by dopingować polskich skoczków w konkursie drużynowym. Wieczorem górale zorganizowali kulig pięknymi okolicami Olczy.
W sobotę pobyt w kościele wybudowanym w podziękowaniu za ocalenie Ojca Św. Jana Pawła II na Krzeptówkach, potem targ pod Gubałówką i wielkie dopingowanie na skoczni w konkursie indywidualnym.
Wszystkim bardzo udzieliła się atmosfera panująca podczas zawodów, a grupa znajdowała się blisko gniazda trenerskiego. Po świetnych wynikach Polaków, zaczerpnięto atmosfery zakopiańskiej w góralskiej Karczmie Po Zbóju.
W niedzielę po mszy św. w pięknym piętrowym kościele na Olczy, wszyscy udali się na Spisz do Słowacji, do zaprzyjaźnionej gminy Vrbov. Tam niezapomniane wrażenie zrobiły kąpiele w termach, gdzie w czasie mrozu na świeżym powietrzu można było przebywać w basenach w temperaturze 38 stopni wody. Niektórzy nie odmówili sobie wykonania „orła” na śniegu w kąpielówkach.
Z udanego wyjazdu kierowanego przez Piotra Cyprowskiego wszyscy wrócili na tyle zadowoleni, że wnioskowali o wpisanie na stałe do kalendarza imprez wyjazd na konkurs skoków do Zakopanego.

Zdjęcia

Nasi prezentowali się na szkoleniu WODR

10 grudnia 2012 r. w Sielinku, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadził szkolenie, w trakcie którego prezentowała się Lokalna Grupa Działania KOLD.
Działalność Stowarzyszenia, przedstawiona przez prezesa Adama Woropaja poparta została wystawą prac rękodzieła realizowanych w ramach małych projektów pt. „Warsztaty rękodzieła i kulinariów” przez Marię Woźną, Bernadetę Loba oraz Stefanię Liczbańską ze Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą oraz pokazem warsztatów decoupage Anny Labok.
KOLD przekazał także życzenia świąteczne wręczając uczestnikom świąteczne bombki.

Zdjęcia

Wieczór francuski - 24.11.2012 r.

Pierwszy z wieczorów międzynarodowych zaplanowanych w nowym projekcie Stowarzyszenia był „Wieczór francuski”, który zgromadził w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lwówku miłośników ziemi francuskiej.
Projekt ma za zadanie włączyć dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego przygotowywania i prowadzenia tematycznych spotkań, a przez to rozwijanie więzi międzypokoleniowej.
Dzieci wystąpiły w pokazach francuskich technik nowoczesnego tańca i tradycyjnych tańcach francuskich, młodzież przygotowała prezentację multimedialna o Francji. Była wspólna nauka francuskiego tańca „ooo, St Molo”, były konkursy na piosenkę francuską, konkurs na składanie puzzli i prezentowanie zabytków Francji, konkurs na prezentację mody francuskiej. Fragment poświecony epoce napoleońskiej to czytanie fragmentów listów Napoleona do Marii Walewskiej zakończony degustacją napoleonek.
Wszyscy obecni mogli degustować dania francuskie ze słynnymi krewetkami, ślimakami, bretońskimi galetkami, był oryginalny szampan francuski i znany cidre, a także ciasta francuskie.
Spotkaniu towarzyszyła muzyka francuska oraz wystawa prac i zdjęć z wszystkich spotkań lwóweckich mieszkańców z mieszkańcami francuskiego Chartres de Bretagne.
Wieczór przygotował zespół kierowany przez Beatę Krzyżańską i Justynę Bąbelek. Stowarzyszenie planuje kolejny wieczór w styczniu 2013 poświęcony tradycjom polskim.

Zdjęcia

Święty Pyry - 27.10.2012 r.

„O roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju…” – fragmentami księgi XII – Rok 1812 –„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza rozpoczęło się tegoroczne Święto Pyry Stowarzyszenia, zorganizowane tym razem na terenie Pałacu w Podrzewiu.
Fragmenty epopei narodowej czytali: Ireneusz Witkowski, Bogdan Rościszewski, Hanna Nowaczyk, Aurelia Nawrocka oraz Justyna Bąbelek. Następnie zespół Stowarzyszenia odtańczył Poloneza Mickiewiczowskiego i wzniesiono toast, znaną z „Pana Tadeusza” - siwuchą. Stanowiło to zaakcentowanie 200 rocznicy przejścia przez Polskę wojsk napoleońskich, tak oczekiwanych przez Polaków.
W dużym namiocie zebrało się 90 osób, które po kolacji przystąpiły do zabaw i gier związanych z pyrami. Drużyny rywalizowały w różnych konkurencjach przygotowanych i prowadzonych przez Hannę Nowaczyk i Barbarę Borowiak ze swoimi zespołami. Potem, na stołach pojawił się płonący udziec, były tańce oraz ognisko z grzańcem.
Podczas spotkania zaprezentowano planowane na następny rok wyjazdy oraz nowy projekt „Wieczory międzynarodowe”, podczas których co dwa miesiące prezentowane będzie państwo europejskie z czynnym udziałem dorosłych i młodzieży.
Wszyscy uczestnicy spotkania rozchodząc się w doskonałych nastrojach, umawiali się na kolejne spotkanie za rok.

Zdjęcia

Nasi na KOLD-owskim Rajdzie rowerowym

Dwa zespoły Stowarzyszenia w dniu 15 września 2012 r. wzięły udział w V KOLD-owskim rajdzie rowerowym z metą w Michorzewie.
J eden zespół - 12 osobowy pod kierownictwem prezesa Ireneusza Witkowskiego jechał z Lwówka przez Pakosław, Chraplewo, Głuponie do Michorzewa, drugi zespół - 8 osobowy pod kierownictwem Stefanii Liczbańskiej jechał z Nowego Tomyśla przez Wąsowo, Kuślin do Michorzewa.
Przygotowaniami kierował wiceprezes Bogdan Rościszewski.

Zdjęcia

Na festynach w Lwówku i Bieszczadach

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą realizując projekt promowania regionu w ramach programu Leader, przebywali na początku września w Bieszczadach.
Promowali tam produkty lokalne oraz występowali na festynach w Cisnej i Komańczy.
Początek realizacji projektu miał miejsce podczas Święta Chleba w Lwówku. W składzie zespołu byli lwóweccy piekarze, przedsiębiorcy, emeryci.
Poprzednia prezentacja produktów lokalnych przez Stowarzyszenia miała miejsce w 2011 r. we Francji.
Podczas pobytu na Podbeskidziu, w wolnym czasie grupa odbyła podróż kolejką bieszczadzką, odwiedziła miejsce odosobnienia kard. Wyszyńskiego w Komańczy, a w drodze powrotnej zwiedziła kopalnię soli w Bochni.
Wyjazdem kierowała Wiesława Krzemińska-Wachowiak.
Kolejnym projektem regionalnym przygotowywanym przez Stowarzyszenie jest święto pyry.

Zdjęcia

20 lat współpracy z chartres de Bretagne

Na zaproszenie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, 45 osobowa grupa Francuzów z bretońskiego Chartres de Bretagne przebywała przez 5 dni w Lwówku mieszkając w rodzinach polskich. Była to rewizyta za ubiegłoroczny pobyt mieszkańców Lwówka we Francji.
Pobyt gości przypadł w czasie obchodów Jubileuszu 20 lat kontaktów Lwówka z Chartres de Bretagne i 10 lat kontaktów z litewską Kazlu Rudą.
Grupa, która w połowie składała się z młodzieży, a w połowie z dorosłych zwiedziła Parowozownię w Wolsztynie, Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, Stary Rynek w Poznaniu oraz termy maltańskie, gdzie młodzież skorzystała z kąpieli. Goście poznali oczywiście również zabytki i ciekawe miejsca Lwówka oraz wzięli udział w Lwóweckim Święcie Chleba.
Uroczystym momentem było otwarcie Ronda Partnerstwa Miast w Lwówku, w którym uczestniczyły także delegacje Kazlu Rudy i Lwówka Śląskiego. Po otwarciu i poświęceniu ronda, grupa starszych mieszkańców Chartres de Bretagne zaśpiewała piosenki bretońskie, natomiast młodzieżowy zespół Oceane dał pokaz tańca awangardowego.
Kulminacyjnym punktem obchodów Jubileuszu było uroczyste spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w sali OSiR z udziałem władz samorządowych wszystkich miast partnerskich, przybyłych delegacji, rodzin goszczących Francuzów oraz zaproszonych gości. Po części oficjalnej, przy koktajlu wspominano minione lata.
Podczas roboczych rozmów uzgodniono wyjazd grupy w następnym roku składającej się z młodych artystów i umówiono się na spotkanie z Francuzami w listopadzie, aby roboczo opracować kilkuletni plan współpracy.
Podobne rozmowy Stowarzyszenie ma przeprowadzić z Kazlu Rudą i Lwówkiem Śląskim.

Zdjęcia

III spływ kajakowy

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą zorganizowało, w dniu 29 lipca, III spływ kajakowy.
Trasa spływu, na rzece Obrze, liczyła 15 km między miejscowościami Gorzyca- Chycina.
W kajakach płynęło 15 osób, a drugie tyle stanowiło zaplecze techniczne.
Trasa była bardzo ciekawa, pogoda dopisała, wszyscy uczestnicy umówili się już na kolejny odcinek do Bledzewa
w roku 2013. Spływy kajakowe organizowane są od 3 lat i stanowią kolejną propozycję promowania aktywnego ruchu dla członków stowarzyszenia.
Tegorocznym spływem kierował wiceprezes Bogdan Rościszewski.

Zdjęcia

20 lat kontaktów Lwówka z Bretanią

W dniach 11-14 lipca 2012 r. w Rennes w Bretanii francuskiej, odbyło się seminarium i konferencja związana z ponad 20-letnimi kontaktami Wielkopolski z Bretanią.
Wśród 12 gmin z Wielkopolski znalazła się czteroosobowa delegacja z Lwówka reprezentowana przez Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą z prezesem Ireneuszem Witkowskim, sekretarzem Aurelią Nawrocką oraz Bernadetą Lobą i Stanisławem Żyłką.
Podczas seminarium dyskutowano o dokonaniach, perspektywach dalszej współpracy ze zwróceniem uwagi na młodzież.
Uczestnicy konferencji spotkali się z ambasadorem Polski we Francji, uczestniczyli w defiladzie i festynie z okazji narodowego święta Francji. Mieli też okazję odwiedzić wybrzeże Atlantyku.
Zwieńczeniem pobytu była polsko-francuska msza św. w Retiers.
Przedstawiciele Lwówka mieszkali w rodzinach swoich przyjaciół ze Stowarzyszenia w Chartres de Bretagne. Kontakty z tą miejscowością datują się od 1990 roku i w tym czasie Francję odwiedziło ponad 700 osób z gminy Lwówek i odwrotnie.
Kolejna grupa Francuzów przyjeżdża do Lwówka na Święto Chleba w sierpniu, kiedy planowane są występy zespołów artystycznych Chartres de Bretagne.
W czasie Święta Chleba lwóweckie rondo otrzyma imię miast partnerskich, na tą uroczystość wybiera się także mer naszego francuskiego partnera.

Zdjęcia

I MARSZ NORDIC WALKING

W sobotę 2 czerwca spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku wyruszyły grupy na trasę I Marszu Nordic Walking.
Chodzenie z kijkami zainaugurowano kursem, który odbył się w kwietniu dla 80 osób ze Stowarzyszenia Współpracy z Zagranica w Lwówku.
W tramach projektu unijnego, wokół Lwówka, wyznaczone zostały 4 trasy wiodące polami i urokliwymi ścieżkami. Wszystkie trasy zaczynają się i kończą przy MGOK. Trasy opisane są w specjalnie w tym celu wydanym folderze oraz oznakowane specjalnymi tabliczkami. Tym samym Stowarzyszenie chce zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Sobotnia trasa liczyła 7 km i wiodła z Lwówka do Chmielinka i powrotnie.
Po skończonym marszu, którego komandorem był Bogdan Rościszewski, wszyscy razem spotkali się na posiłku przygotowanym przez członków Stowarzyszenia.

Zdjęcia

III Rajd Rowerowy

Grupa 40 osób - członków Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą wzięła udział w III rajdzie rowerowym trasami ziem powiatu nowotomyskiego i szamotulskiego.
W sobotę 19 maja dwie grupy wyruszyły z Rynku w Lwówku, by jechać trasą dłuższa przez Pakosław, Brody, Zgierzynkę lub krótszą przez Posadowo, Zgierzynkę do Dąbrowy k/Pniew. Trzecia grupa wyruszyła z Nowego Tomyśla i by dotrzeć na wspólna metę jechała przez Stary Tomyśl, Chmielinko, Posadowo, Zgierzynkę.
W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Pniewy w Dąbrowie, uczestnicy rajdu mieli możliwość zwiedzenia izby myśliwskiej, poznania szkółki upraw leśnych oraz, na zakończenie, upiec tradycyjną kiełbaskę na ognisku.
Komandor rajdu Bogdan Rościszewski wręczył wszystkim pamiątkowe znaczki rajdowe.

Zdjęcia

NORDIC WALKING we Lwówku

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranica w Lwówku rozpoczęło realizację projektu w ramach PROW - Leader złożonego za pośrednictwem KOLD pt. „Nordic Walking motywem do rozwoju aktywnej turystyki pieszej”.
Nordic Walking w dosłownym tłumaczeniu oznacza wędrówki nordyckie. Powstał w Finlandii w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku choć jego źródeł można się doszukiwać już w starożytności kiedy to pasterze i pielgrzymi używali kijów do podpierania się podczas marszu w trudnym terenie.
W dzisiejszych czasach zasługę powstania tego sportu należy jednak przypisać fińskim sportowcom trenującym biatlon. Potrzebowali oni urozmaicić i zintensyfikować trening letni nie tracąc zarazem kondycji. Poszukiwali formy ruchu, która zastąpi bieg narciarski i będzie tak samo efektywna. Podczas lata odłożyli więc narty i posługując się samymi kijkami - zaczęli "chodzić". Tym sposobem powstał Nordic Walking, który jest połączeniem marszu z techniką odpychania się od podłoża za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków, podobnych do tych używanych w narciarstwie biegowym.
W dniach 14-15 kwietnia oraz 21-22 kwietnia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie k. Sierakowa pod okiem instruktorów Nordic Walking, szkoliło się razem 80 osób w zakresie prawidłowego, a coraz popularniejszego chodzenia z kijkami. Zapoznano się z historią powstania tej formy rekreacji, doborem sprzętu, techniką chodzenia, po czym każda grupa pokonywała trasy marszowe.
W dalszej części projektu zostały opracowane trasy marszowe wokół Lwówka, a w najbliższej przyszłości zostaną wydane foldery omawiające technikę chodzenia oraz folder z trasami marszowymi.
Stowarzyszenie chce popularyzować tę formę aktywności ruchowej wśród szerokiej społeczności lokalnej organizując 2 czerwca – I rajd Nordic Walking w Lwówku (regulamin ukaże się w maju na stronie internetowe Stowarzyszenia - www.swz.lwowek.com.pl).

Zdjęcia

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 12.03.2012 r.

12 marca 2012 r. w Sali Bankietowej Rynkowa w Lwówku podsumowano 4 ostatnie lata działalności Stowarzyszenia 2008-2011. Walne Zgromadzenie prowadził Bogdan Rościszewski a protokołowała Justyna Bąbelek. Na początku sprawozdanie z działalności złożył prezes Ireneusz Witkowski, a sprawozdanie finansowe skarbnik - Wiesława Krzemińska-Wachowiak.
Stowarzyszenie liczy obecnie 137 członków.
Każdego roku odbywały się wymiany grup z zaprzyjaźnionymi gminami i tak w latach 2008 i 2010 gościliśmy grupy z Chartres de Bretagne, Litwy, Łotwy i Niemiec i Lwówka Śląskiego, a w latach 2009 i 2011 nasze grupy przebywały z rewizytami u współpartnerów. W ramach wizyt wyjeżdżała młodzież sportowa, grupy artystyczne, członkowie Stowarzyszenia i grupy zrzeszeniowe. Stowarzyszenie organizowało także imprezy związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów, w tym coroczne Święto Pyry, Festiwal Kolęd i Pastorałek, zabawy karnawałowe i spotkania noworoczne.
Od roku 2009 cyklicznie organizujemy także rajdy rowerowe i spływy kajakowe cieszące się dużą popularnością wśród członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie organizowało także imprezy związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów, w tym coroczne Święto Pyry, Festiwal Kolęd i Pastorałek, zabawy karnawałowe i spotkania noworoczne.
Realizując założenia programowe związane z szerzeniem edukacji kulturowej i ekologicznej członkowie Zarządu zdecydowali o przystąpieniu do projektów unijnych umożliwiających pozyskiwanie funduszy na rozszerzenie działalności Stowarzyszenia. Od stycznia 2009 roku w pięciu szkołach naszej gminy realizowano projekt „Jesień z Internetem” mający na celu podniesienie umiejętności medialnych mieszkańców wsi i miasteczek, oraz budowanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Szkolenie ukończyło 100 osób.
W ramach projektu „Działajmy razem” wyłoniono organizacje pozarządowe na skalę województwa skłonne do takiej współpracy aby stały się one liderami w dziedzinie współdziałania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W projekcie od 4 lat bierze udział nasze Stowarzyszenie.
Kolejny projekt „GRUNDTVIG” dał nam możliwość podjęcia jego realizacji ze względu na to, że współpracujemy z więcej niż jednym krajem. Założeniem tego projektu były wyjazdy małych grup ludzi z różnych środowisk w celu nawiązaniu współpracy partnerskiej. Fundusz europejski zapewniał pokrycie kosztów transportu, utrzymania i noclegów. Członkowie Stowarzyszenia w ramach tego projektu odwiedzili po dwa razy kolejno Litwę, Łotwę i Niemcy a w listopadzie 2009 r. i w maju 2011 r. do naszego miasta z rewizytą przyjechali współpartnerzy z wyżej wymienionych krajów. Podsumowanie projektu w formie konferencji odbyło się 3 września 2011 roku w Sielinku. W wyjazdach brało udział 24 członków Stowarzyszenia.
W każdym roku minionej kadencji przychody i rozchody finansowe oscylowały na poziomie 120 - 180 ty zł. Środki z wszystkich projektów unijnych i krajowych zostały rozliczane w terminie.
Podczas Walnego Zgromadzenia jednomyślnie udzielono Zarządowi absolutorium.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia na lata 2012-2015:

Zarząd
Prezes – Ireneusz Witkowski
Wiceprezes – Bogdan Rościszewski
Wiceprezes – Beata Krzyżańska
Sekretarz - Aurelia Nawrocka
Skarbnik - Wiesława Krzemińska-Wachowiak
Członek - Justyna Bąbelek
Członek - Andrzej Nowak

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Krzysztof Gaj
Członek - Bernadeta Loba
Członek - Iwona Ratajczak

Zgromadzenie przyjęło także założenia planu kadencyjnego:
1. kontynuować promowanie i organizację regionalnych imprez lokalnych
2. kontynuować projekt „Poznajemy miasta europejskie”
3. w dalszy ciągu prowadzić wymiany grup we współpracy z gminami zagranicznymi zaprzyjaźnionymi z poszerzeniem o organizacje ze Słowacji lub Czech i Niemiec
4. w oparciu o fundusze unijne i krajowe realizować projekty dla członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców gminy i okolicy ukierunkowane na szkolenia i warsztaty zainteresowań oraz seminaria i kursokonferencje
5. prowadzić szeroka promocję poprzez udział w seminariach, szkoleniach, festynach własnych i organizowanych przez inne organizacje
6. powołać zespoły , które prowadzić będą poszczególne zadania oraz zespoły doraźne do realizacji projektów
7. zainicjować konkurs wiedzy i umiejętności dla dzieci i młodzieży na terenie gminy z problematyki europejskiej.


Zdjęcia

XII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek

Miejscem spotkania 34 wykonawców w tym solistów, zespołów, chórów był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku. W niedzielę 22 stycznia 2012 r. podczas całodziennych przesłuchań przez scenę przewinęło się ponad 240 osób z kilku powiatów: nowotomyskiego, grodziskiego, szamotulskiego, poznańskiego i śremskiego. Wszyscy wykonywali po 2 kolędy lub pastorałki w tym jedną tradycyjną, oddzielną kategorią była kolęda zagraniczna.
Wykonawców oceniało jury w składzie: Anna Kieżuń- Wojciechowska – wykładowca Szkoły Muzycznej w Gorzowie, Bogusław Stankowiak – profesor zwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Bogumiła Tarasiewicz – adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W poszczególnych kategoriach laureatami zostali :
Soliści do 12 lat – Rafał Stachowiak – MGOK Buk
Soliści 12-18 lat – Katarzyna Kowalska – Gimnazjum Buk
Zespoły do 12 lat – Powsinogi – Niepubliczna SP Strzyżewo
Zespoły 12-18 lat – Kolędnicy 2011 – MGOK Czerwonak
Zespoły powyżej 18 lat – Wilkowianie – GCK Wielichowo
Chóry - Koło śpiewu im. F. Nowowiejskiego – Tarnowo Podgórne
Kolęda zagraniczna – Psotki – MGOK Lwówek
Przyznano także wyróżnienia: Katarzyna Starosta z Buku za wyróżniającą się osobowość artystyczną oraz Zespół śpiewaczy „Radość” z GCK Duszniki za kultywowanie tradycji.
Festiwal organizowało Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku.

Zdjęcia

Spotkanie świąteczno-noworoczne

13 stycznia 2012 r. w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne członków Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Spotkanie rozpoczęło się od Jasełek w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Lwówku pod kierunkiem siostry Danuty.
Następnie prezes Ireneusz Witkowski przedstawił plany na rok 2012, wśród których znalazły się m.in. kolejny Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek, rajdy rowerowe i kurs Nordic Walking, spływ kajakowy, wyjazdy szkoleniowe do Chalina, czy wycieczki krajowe.
Spotkanie zakończył toast noworoczny wzniesiony przez wiceprezesa Bogdana Rościszewskiego. W spotkaniu uczestniczyło ok. 65 członków stowarzyszenia, a organizacyjnie przygotował je zespół pod kierunkiem członka Zarządu Andrzeja Nowaka.

Zdjęcia