Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą

AKTUALNOŚCI

Strona główna

W Stowarzyszeniu podsumowano rok 2014

21 marca w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lwówku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą podsumowało swoją działalność w roku 2014.
Przewodniczył prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski, a protokołowała sekretarz Aurelia Nawrocka.
Stowarzyszenie liczy obecnie 143 członków, a budżet za rok 2014 zamknął się w granicach 195 tys. zł. W roku 2014 złożono rekordową liczbę wniosków do programów unijnych i krajowych na kwotę ok. 105 tys. zł, które zostały już rozliczone w całości.
W ramach programów unijnych m.in. zorganizowano promocyjne wyjazdy produktów lokalnych na Litwę, na Kaziuki, do francuskiej Alzacji na festyn bożonarodzeniowy, przyjęto grupy z Litwy, Niemiec, Francji, Słowacji i Lwówka Śląskiego na lwóweckie Święto Chleba, zakupiono stroje dla zespołu tanecznego.
Realizując program „Poznajemy miasta i regiony europejskie” , Stowarzyszenie zorganizowało wyjazdy na Puchar Świata w skokach narciarskich do Zakopanego z wizytą w słowackim Vrbowie, na Kaziuki do Kazlu Rudy i Wilna, na lokalny festyn do Schmerwitz w Niemczech z wizytą w Wiesenburgu, na festyn dożynkowy do Lwówka Śląskiego, na biegi przełajowe do Wiesenburga, na festyn bożonarodzeniowy do Strasburga we Francji.
Organizowano również imprezy w kraju jako realizację programu dziedzictwa kulturowego i rekreacyjnego w tym m.in. Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek, rajd rowerowy po gminie, rajd Nordic Walking, spływ kajakowy po Obrze, turniej strzelecki czy święto pyry.
Popularnością cieszą się także wieczory tematyczne poświęcone krajom europejskim, w 2014 r. były to włoski i słowacki, podczas których członkowie inscenizowali scenki rodzajowe charakterystyczne dla tych narodów.
Największym przedsięwzięciem było przyjęcie 170 osób z miast partnerskich podczas Lwóweckiego Święta Chleba.
Zespół taneczny Stowarzyszenia pozyskał nowe stroje i wystąpił m.in. w Lwówku, Schmerwitz, Strasburgu.
Podczas Walnego Zgromadzenia, Zarząd uzyskał jednomyślnie absolutorium za rok 2014. Zatwierdzono także plan na rok 2015, w którym m.in. planowane są wyjazdy do regionu Spisz na Słowacji, Puchar Świata w skokach w Zakopanem, festyn w niemieckim Wiesenburgu, litewskiej Kazlu Rudzie i francuskim Chartres de Bretagne oraz Lwówku Śląskim, tradycyjnie Festiwal Kolęd i Pastorałek, rajdy rowerowy i Nordic Walking, spływ kajakowy, święto pyry oraz po raz pierwszy grzybobranie. Planuje się kolejne wieczory holenderski, czeski i węgierski oraz po raz pierwszy wieczór poezji polskiej.
Dodać należy, że imprezy i spotkania organizuje zawsze inny zespół przez co uaktywnia się członków Stowarzyszenia.
Na zakończenie walnego Zgromadzenia Zarząd złożył podziękowanie wszystkim, którzy aktywnie włączali się w realizację planowanych zadań.

Zdjęcia

Współpraca gmin

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą było gospodarzem spotkania partnerskich gmin Lwówka, które maja zamiar wspólnie realizować projekt z zakresu edukacji dorosłych w ramach Erasmus+.
10 marca trwały całodzienne uzgodnienia dot. Programu, w których udział wzięli m.in. burmistrz Wiesenburga z Niemiec Marco Beckendorf, starostka Żakovce ze Słowacji Katarina Krullova, przedstawiciel Rady Kazlu Ruda z Litwy Reda Kneizeviciene oraz prezes lwóweckiego Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski.
Wniosek ma złożyć polski partner, a dotyczyć ma on m.in. szkolenia językowego, komputerowego, spotkania za pośrednictwem wideokonferencji,
a także spotkania u wszystkich partnerów dot. dziedzictwa kulturowego.
Uczestnicy spotkania mieli także okazję gościć w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku oraz zapoznać się z infrastrukturą sportową i turystyczna gminy. Podczas spotkania uzgadniano także szczegóły tegorocznych pobytów grupy kulturalnej i strażaków na Słowacji, orkiestry lwóweckiej
w Niemczech oraz wspólnego wyjazdu partnerów z Lwówka, Żakovce i Wiesenburga do francuskiego Chartres de Bretagne.

Zdjęcia

Stowarzyszenie w Nowy Rok 2015

Wieczorne Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą 30 stycznia rozpoczęło się od występu grupy perkusyjnej z Grzegorza.
Wszystkich zebranych zauroczyła perfekcja młodych muzyków, która wprowadziła w doskonały nastrój wszystkich zebranych.
Z kolei prezes Ireneusz Witkowski przedstawił plany Stowarzyszenia na rok 2015. Oprócz stałych wydarzeń takich jak rajd rowerowy i Nordic Walking, spływ kajakowy, święto pyry, zawody strzeleckie, zaproponowano także wyjazdy zagraniczne do zaprzyjaźnionych gmin na Słowacji, Litwie, Francji, Niemiec i Lwówka Śląskiego połączone z występem zespołu tanecznego Stowarzyszenia, jako rewizyty za pobyt partnerów w Lwówku na obchodach 600- lecia nadania Lwówkowi praw miejskich.
W tym też roku organizowany jest, w ramach programu „Poznajemy miasta i krainy europejskie”, kilkudniowy wyjazd na słowacki Spisz.
Odbędą się też wieczory tematyczne: holenderski, węgierski i czeski, a nowością jest wprowadzenie od roku wieczoru poezji polskiej – w 2015 r. będzie to Średniowiecze.
Wspólna kolacja oraz gry i zabawy towarzyszyły temu tradycyjnemu spotkaniu, w którym uczestniczyło ponad 70 osób, a które przygotowały Aurelia Nawrocka i Justyna Bąbelek.

Zdjęcia

XV Festiwal Kolęd i Pastorałek

XV Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lwówku po raz pierwszy miał charakter międzynarodowy dlatego, że w konkursie wystąpił chór z niemieckiego Wiesenburga.
Podczas całodziennych przesłuchań 25 stycznia na scenie przewinęło się ponad 280 wykonawców z 31 podmiotów z 11 gmin i 7 powiatów.
Wszyscy wykonawcy musieli zaprezentować po 2 kolędy lub pastorałki w tym 1 tradycyjną oraz mogli wykonać kolędę zagraniczną.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą oraz Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Lwówku zadbali także o poczęstunek i pamiątkowe znaczki dla wszystkich wykonawców.
Jury składające się z wykładowców uczelni i szkół muzycznych z Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp spośród 10 kategorii wyłoniło najlepszych wykonawców, którzy otrzymali specjalne statuetki laureata.

Wyniki XV Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Lwówek 2015
Laureaci

Kategoria I - soliści do 12 lat
Zofia Glapa - Szkoła Podstawowa nr 1- Grodzisk Wlkp

1. Kategoria II – soliści 13-15 lat
Martyna Starosta - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Buk

2. Kategoria III – soliści 16-18 lat
Anna Korczyńska - Zespół Szkół - Trzcianka

3. Kategoria IV - soliści pow. 18 lat
Aleksandra Nowicka - Zespół Szkół - Grzebienisko

4. Kategoria V - zespoły do 12 lat
Duet Klaudia Kolasa-Urszula Frąckowiak-Szkoła Podst. Nr 1 - Grodzisk Wlkp

5. Kategoria VI – zespoły 13-15 lat
Zespół LOL - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Lwówek

6. Kategoria VII - zespoły 16-18 lat
Zespól Our Dreams - Bolewice

7. Kategoria VIII – zespoły pow. 18 lat
Zespół DAMBEJK - Gminny Ośrodek Kultury - Kuślin

8. Kategoria IX – chóry

Wyróżnienie – za uświetnienie Jubileuszowego Festiwalu - Chorgemeinschaf- Wiesenburg ( Niemcy)

Laureat - Chór Kantylena - Szkoła Podstawowa nr 1- Grodzisk Wlkp

9. Kategoria X - kolęda zagraniczna
Chór dziecięco- młodzieżowy - Kwilcz

Zdjęcia

Kibicowali Stochowi

Po raz kolejny 30 osobowa Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą udała się na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich do Zakopanego.
Szczególnie niesamowite wrażenie zrobiła na wszystkich atmosfera panująca na skoczni w niedzielę 18 stycznia, kiedy to zwyciężył Kamil Stoch. Ludzi było tyle, że opuszczanie skoczni trwało prawie godzinę.
Uczestnicy wyprawy sami także posmakowali jazdy na nartach, korzystając z okolicznych tras zjazdowych (tych dla początkujących), a także z term w Białym Dunajcu i Białce Tatrzańskiej.
Zakwaterowanie w domu góralskim pozwoliło także poznać miejscowe tradycje i zwyczaje.
Wyjazd na skoki narciarskie był pierwszym wydarzeniem z bogatego planu Stowarzyszenia na rok 2015.
Grupą kierował Piotr Cyprowski.

Zdjęcia

Kolejna wizyta w Wiesenburgu

16 stycznia 2015 r. w Wiesenburgu odbyła się uroczystość pożegnania p. burmistrz Barbary Klembt, która swoją funkcję pełniła przez 25 lat i rezygnuje z funkcji ze względów rodzinnych.
Pani Klembt podpisywała umowę o współpracy z gminą Lwówek i doprowadziła do wymiany grup w różnych dziedzinach zainteresowań. Podczas uroczystości specjalne podziękowania od burmistrza Lwówka Piotra Długosza przekazali: były burmistrz, prezes Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą - Ireneusz Witkowski oraz dyrektor gimnazjum, wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy z Zagranica - Bogdan Rościszewski.
W czasie wizyty rozmawiano także o dalszej współpracy z nowym burmistrzem Wiesenburga Marco Beckendorfem, dyrekcją szkoły podstawowej, komendantem gminnym straży pożarnej oraz dyrygentem chóru i orkiestry.
Już 25 stycznia 2015 r. chór z Wiesenburga będzie uczestniczyć w XV Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lwówku w dniu, wraz
z chórem przyjedzie była burmistrz Barbara Klembt.

Zdjęcia

Promocja w Strasburgu

W ramach realizacji projektu „Promocja twórczości lokalnej na festynie regionalnym”, Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą z burmistrzem Lwówka Piotrem Długoszem i wiceprezesem Stowarzyszenia Beatą Krzyżańską przebywało w dniach 15-19 grudnia 2014 r. na terenie francuskiej Alzacji.
Głównym miejscem promocji był Strasburg, gdzie tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy, był okazją do prezentacji naszych produktów lokalnych w postaci dań wigilijnych i ozdób świątecznych, a także zespołu tanecznego.
Szczególny wymiar miała prezentacja polskiej wigilii w obecności konsula generalnego RP p. Agnieszki Kucińskiej oraz prezesa Stowarzyszenia Polacy w Alzacji p. Jerzego Jankowiaka.
Śpiew polskich kolęd, dzielenie się opłatkiem oraz wizyta wielkopolskiego gwiazdora zrobiły duże wrażenie na zebranych.Jednak późniejsze występy tanecznego zespołu Stowarzyszenia, który poprowadził wieczór z tematyką Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza zwieńczone wspólną degustacją polskich dań wigilijnych, stoły z polskimi ozdobami świątecznymi, zostaną na długo w pamięci zebranych.
Również prezentowanie naszych tradycji w pobliskim Andlau czy zapoznanie z uprawą winorośli i produkcją win alzackich p.p. Wach były znakomitą okazją do wzajemnej wymiany poglądów na temat zwyczajów i tradycji wielkopolskich i alzackich.
Pobyt w Parlamencie Europejskim i spotkanie z europosłem Andrzejem Grzybem dały obecnym tam członkom Stowarzyszenia możliwość poznania pracy tej europejskiej instytucji.
Podczas naszego pobytu wielu mieszkańców tamtejszych okolic wyrażało chęć odwiedzenia Wielkopolski w najbliższym roku.

Zdjęcia

Wieczór słowacki

W andrzejkową sobotę 29 listopada, w Sali Restauracji Lwowianka w Lwówku spotkali się członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek
z Zagranicą na kolejnym wieczorze poświęconym państwu europejskiemu.
Tym razem grupa pod kierunkiem Radosława Musiała przygotowała wieczór słowacki.
Po otwarciu spotkania przez prezesa Ireneusza Witkowskiego, który przekazał pozdrowienia dla zgromadzonych od starostki Katariny Krullovej
z zaprzyjaźnionej słowackiej gminy Żakovce, rozpoczęła się prezentacja multimedialna o Słowacji.
Dalej w trakcie wieczoru grupa członków Stowarzyszenia przygotowała występy artystyczne charakterystyczne dla regionu Spisz na Słowacji.
Były zatem inscenizacje cygańskie, piosenki lokalne, inscenizacja w termach w Vrbovie. Zebrani mieli też okazję degustować regionalne dania słowackie ze spiskim gulaszem.
Nie obyło się bez wróżb andrzejkowych oraz wspólnej zabawy.
Zadowoleni uczestnicy spotkania umawiali się już na kolejny wieczór planowany w lutym 2015 r.

Zdjęcia

Biegali w Niemczech

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, w ramach współpracy gmin Lwówek i Wiesenburg, zorganizowało wyjazd grupy biegaczy z Lwówka na 35. Bieg Parkcross, który odbył się 2 listopada w Parku Krajobrazowym w Wiesenburgu.
Wśród reprezentantów Lwówka na starcie stanęło 4 mężczyzn i 1 kobieta.
Biegi główne poprzedzone były biegami dzieci i młodzieży, których podczas całego pobytu wspierali rodzice, będący ich menadżerami, trenerami i opiekunami.
Podczas pięknej, słonecznej pogody wśród kobiet na dystansie 6 km Magdalena Walenczak zameldowała się na 4 miejscu, zaś wśród mężczyzn na dystansie 11,4 km, nasi zawodnicy zajęli 2 miejsce Tomasz Ostajewski, 3 miejsce Kazimierz Chwirot i 4 miejsce Mieczysław Lisek. W czołowej 30 znalazł się też Arkadiusz Łączka.
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, dyplomy i upominki.
Udział w Biegu sfinansował klub TSV Wiesenburg, Stowarzyszenie Współpracy z Lwówka oraz Urząd Miasta i Gminy w Lwówku.
Był to początek współpracy sportowej obu gmin. Niemieccy koledzy zapowiedzieli udział w Biegu Powstańczym w 2015 r.
Podczas pobytu kierownictwo Stowarzyszenie spotkało się również z przedstawicielami chóru z Wiesenburga, aby omówić udział tamtejszego chóru w Festiwalu Kolęd w styczniu 2015 w Lwówku.

Zdjęcia

Pyra po lwówecku

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą zorganizowało w piramidzie p. Skrzypka w Glinnie kolejne spotkanie poświęcone Świętu Pyry.
W sobotni wieczór 4 października zebrało się ponad 80 osób, aby przypomnieć sobie co można robić z ziemniaków i jakie zabawy biesiadne są z nimi związane.
W spotkaniu udział wzięła także grupa Litwinów z zaprzyjaźnionego miasta Kazlu Ruda, którzy byli bardzo zadowoleni ze spędzonego wieczoru.
Najpierw po zapoznaniu wszystkich z historią ziemniaka w Polsce, zespoły złożone z przedstawicieli (w każdym zespole startował Litwin) rywalizowały w różnych konkurencjach w tym struganie ziemniaka, rzut ziemniakami do celu, slalom z ziemniakami na rakietce, konkurs na najwięcej potraw z ziemniaków itp. Konkursy zakończono odśpiewaniem Ody do Pyry.
Następnie degustowano potrawy z pyrami. Były m.in. kopytka, kluski śląskie, pyry z ogniska z masłem, pyry z gzikiem, plyndze, sałatka z ziemniaków.
Potem tańce i zabawy rozbawiły wszystkich zebranych i już umawiano się na następny rok.
Spotkanie przygotowała Anna Starzak z zespołem. Kolejne spotkanie planowane na listopad to wieczór słowacki.

Zdjęcia

Nasi goście

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą realizując projekt w ramach PROW 2007-2013 osi 4 Leader za pośrednictwem KOLD, gościło na Festynie partnerów z zaprzyjaźnionych gmin: Chartres de Bretagne ( Francja) z prezesem Stowarzyszenia Caludine Rigourd, Kazlu Ruda ( Litwa) z merem Vitautasem Kaneviciusem, Wiesenburg ( Niemcy ) z burmistrzynią Barbarą Klembt, Żakovce (Słowacja) ze starostką Katariną Krullovą i Lwówek Śląski z burmistrzem Ludwikiem Kaziów. Przybyły także grupy z LAG Flaeming-Havel (Niemcy) z prezes Eveliną Fogel i LAG Spis ( Słowacja) z prezesem Janem Bobikiem.
Łącznie w Lwówku przebywało ponad 170 osób, którzy wspólnie z partnerami z Lwówka w dniach 29.08-01.09. mieli okazję lepiej się poznać i promować produkty swojego regionu.
Pobyt rozpoczęło seminarium: jak organizowanie okolicznościowych festynów wpływa na zachowanie lokalnych tradycji i zwyczajów. Odwiedziny gospodarstw uprawiających zboże oraz piekarni tradycyjnego chleba i zawody na strzelnicy o tytuł króla chlebowego, obrzędy tradycji obrzędu chlebowego, promocja swoich wytworów na stoiskach promocyjnych festynowych i występy zespołów regionalnych dla społeczeństwa były głównym motywem uczestnictwa w festynie.
Wszystkie zespoły wzięły udział w korowodzie historycznym związanym z tradycjami lokalnymi.
Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska piekarza niemieckiego piekącego na miejscu chleb w specjalnym piecu, twórcy rękodzieła z Litwy czy Walończyków z Lwówka Śląskiego.
Na scenie wystąpiły zespoły regionalne Rudnia z Litwy, Siostry Uhlarove ze Słowacji, Zespól celtycki z Francji, Walończycy z Lwówka Śląskiego, orkiestra dęta z Niemiec i chór z Niemiec.
Ciekawie zaprezentował się także zespół Stowarzyszenia z Lwówka wykonując w pięknych strojach zakupionych z projektu unijnego polskiego Poloneza.
Wszystkie grupy przywiozły także specjalne chleby ze swoich regionów, dzieląc je potem między mieszkańców. Na festynie przewinęło się ponad 4 tys ludzi. Wszyscy uczestnicy mieli także możliwość pokonania fragmentu szlaku turystycznego z wieżą widokową w obszarze natura 2000, odwiedzili budowle świata i infrastrukturę sportowo-turystyczną.
Całym programem kierował prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Mamy najlepszą drużynę strzelecką

Wewnętrzne rozgrywki strzeleckie dały rezultaty. Podczas turniejów 600 – lecia miasta nasze drużyny strzeleckie zwyciężyły w prestiżowych turniejach.
29 sierpnia w turnieju drużynowym zakładów pracy, organizacji pozarządowych gminy Lwówek, drużyna naszego Stowarzyszenia w składzie: Mirosława Musiał, Bogdan Rościszewski, Henryk Żuchowski i Ireneusz Witkowski zajęła I miejsce z wynikiem 277 pkt wyprzedzając OSP Lwówek 275 pkt i OSP Chmielinko 269 pkt.
Nazajutrz w turnieju miast partnerskich, nasza drużyna w składzie: Radosław Musiał, Bogdan Rościszewski, Henryk Żuchowski i Ireneusz Witkowski zwyciężyła bezapelacyjnie.
Oto wyniki:
1. Lwówek - 260 pkt
2. Kazlu Ruda - 186 pkt
3. Żakovce - 174 pkt
4. Wiesenburg - 91 pkt
5. Chartres de Bretagne - 62 pkt


Zdjęcia

Mistrzostwa strzeleckie Stowarzyszenia

W sobotnie popołudnie 28 czerwca na strzelnicy LOK w Lwówku, spotkali się członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, aby rozegrać kolejne mistrzostwa w strzelaniu z kbks.
Każdy z uczestników oddawał 2 serie po 10 strzałów w osobnej klasyfikacji dla kobiet i mężczyzn. Najlepsi otrzymali puchary
i nagrody.
Organizacją zawodów zajął się Zarząd Miejsko-Gminny LOK Lwówek.
Reprezentacja Stowarzyszenia weźmie udział w sierpniowych zawodach stowarzyszeń i zakładów pracy gminy Lwówek oraz
w zagranicznych zawodach miast partnerskich.

Wyniki:
Kobiety (z podpórką).

1. Anna Nowaczyk 88 pkt
2. Mirosława Musiał 82 pkt
3. Bogumiła Strojna 82 pkt
4. Bernadeta Loba 80 pkt
5. Cyprowska Natalia 77 pkt
6. Liczbańska Stefania 77 pkt
7. Cyprowska Danuta 74 pkt
8. Cyprowska Kamila 72 pkt
9. Rościszewska Elżbieta 65 pkt
10. Baranowska Renata 63 pkt

Mężczyźni (bez podpórki)
1. Ireneusz Witkowski 74 pkt
2. Radosław Musiał 65 pkt
3. Ryszard Loba 64 pkt
4. Piotr Starzak 58 pkt
5. Bogdan Rościszewski 57 pkt
6. Leszek Ratajczak 55 pkt
7. Zbigniew Torchała 54 pkt
8. Piotr Cyprowski 52 pkt
9. Paweł Borowiak 47pkt
10. Zbigniew Baranowski 42 pkt

Zdjęcia

Uczestniczyliśmy w rajdzie KOLD

Tradycyjnie już drużyna naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w VII Rajdzie Rowerowym KOLD.
W sobotę 21 czerwca jechaliśmy z Lwówka przez Pakosław, Brody (po drodze dołączyli do nas "nasi" jadący z Nowego Tomyśla) i dalej całą ekipą przez Zgierzynkę do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Dąbrowie k. Pniew.
Ciekawe zadania na mecie (szczególnie slalom "dziwnymi" rowerami) zwieńczyły wspólne spotkanie z innymi drużynami.
W tym roku drużyną kierował Stanisław Żyłka.

Zdjęcia

Na festynie w Schmerwitz

Podpisana w ub. roku umowa o współpracy między Lwówkiem a niemieckim Wiesenburgiem rozwija się bardzo dobrze.
Po pobycie lwóweckich strażaków w Niemczech, na festyn do Schmerwitz w gminie Wiesenburg w dniach 13-15 czerwca udała się 40 osobowa grupa ze Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. Trzon grupy stanowił zespół taneczny „Lwóweckie SWZ”.
Przez trzy dni uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać piękne okolice regionu Flaeming w tym zamki w Bad Belzig i Wiesenburgu z pięknym parkiem, odwiedzili także farmę hodowli krów.
Sam festyn odbywał się w gospodarstwie Schmerwitz, które prywatny właściciel kupił z dawną szkołą milicyjną. To duże gospodarstwo hodujące trzodę chlewną, kury. Na terenie znajduje się także pałacyk, dom spokojnej starości, ośrodek dla uzależnionych, domy socjalne, miejsca szkoleniowe oraz hotel.
Wszystkich zaskoczyła duża liczba osób uczestniczących w festynie w obu dniach. Na scenie cały czas występowały zespoły artystyczne, dookoła dużo stoisk festynowych z produktami regionalnymi, wystawa sprzętu rolniczego.
Podczas otwarcia festynu pozdrowienia z Lwówka przekazał burmistrz Piotr Długosz. Zespół taneczny wystąpił dwukrotnie z polskimi tańcami narodowymi i regionalnymi w strojach regionalnych. Zebrani szczególnie oklaskiwali poloneza z filmu „Pan Tadeusz”. Zespoły ze stolicy Niemiec od razu nawiązywały kontakt z naszym zespołem.
To był udany pobyt, podczas którego przez cały czas towarzyszyła nam pani burmistrz Wiesenburga Barbara Klembt.
Rewizyta mieszkańców Wiesenburga z chórem i orkiestrą młodzieżową planowana jest na Święto Chleba i 600 lecie Lwówka.
Wyjazdem kierował prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Wizyta rolników litewskich

18 czerwca gościliśmy we Lwówku grupę rolników i przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa z okręgów Marjampol i Kowno na Litwie.
Goście zwiedzili gospodarstwo rolne p. Tomasza Bąbelka, gdzie zapoznali się z technologią produkcji drobiu oraz upraw polowych, a także obejrzeli sprzęt i maszyny rolnicze.
W czasie dyskusji z gospodarzem dowiedzieli się jak funkcjonuje polskie rolnictwo w ramach Unii Europejskiej.
Na zakończenie pobytu goście wyrazili uznanie dla wysokiego poziomu i nowoczesności gospodarstwa.
Dziękujemy p. Tomaszowi Bąbelkowi za przyjęcie gości i zaprezentowanie swojego gospodarstwa.


Zdjęcia

VI rajd rowerowy

W dniu 31.05.2014 r. członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą Spotkali się na VI Rajdzie Rowerowym Szlakiem Miejsc Znanych i Nieznanych.
Tegoroczna trasa wiodła przez Zębowo i Linie do Ośrodka Wypoczynkowego Fundacji Barka w Chudopczycach. Tam przy wspólnej kawie i ciastku uczestnicy odpowiadali na pytania konkursowe dotyczące przejechanej trasy.
Nagrodami były gadżety naszego stowarzyszenia. Po odpoczynku wszyscy udaliśmy się do Lwówka gdzie nastąpiło zakończenie rajdu.
Podczas rajdu wszyscy mogliśmy nacieszyć nasze oczy pięknymi krajobrazami. Pogoda na taki wypad była wymarzona.
Dziękujemy Panu Adamowi z Ośrodka za umożliwienie pobytu i spożycie posiłku.
W rajdzie uczestniczyło 20 członków z czego 6 z Nowego Tomyśla.
Rajd poprowadził Bogdan Rościszewski.

Zdjęcia

X lat działalności Stowarzyszenia w UE

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej miało już 10- letnie doświadczenia w działalności, w tym we współpracy międzynarodowej.
Rok 2004 umożliwił dalszy rozwój organizacji, zwiększenie aktywności członków Stowarzyszenia, lepsze kontakty, a przede wszystkim korzystnie ze środków unijnych.
Przez okres 10 lat uczestnictwa w UE Stowarzyszenie powiększyło się o ponad 100 członków i obecnie liczy 173 osoby. Stowarzyszeniem kieruje od początku działalności Ireneusz Witkowski.
Realizowano projekty :
- przeszkolono 180 osób dorosłych z obsługi komputera i Internetu w ramach projektów z POKL z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- w wymianach grup zagranicznych z Francją, Litwą, Niemcami wzięło udział ok. 300 osób z projektu Współpracy Europejskiej
  Miast z Komisji Europejskiej,
- w warsztatach produktów lokalnych z partnerami z Litwy, Łotwy i Niemiec wzięło udział 448 osób z projektu Grundtvig,
- w promocji produktów lokalnych we Francji, Niemczech, Słowacji, Litwie wzięło udział 126 osób z projektu Leader
- przeszkolono 80 osób z Nordic Walking z projektu Leadera.
Przez 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej Stowarzyszenie pozyskało ok. 700 tys. złotych z różnych projektów.
Zrealizowano własne projekty będące wynikiem aktywności członków :
- w wyjazdach studyjnych „Poznajemy miasta europejskie” udział wzięło ok. 400 osób m.in. do Bretanii (Francja), Wilna, Kowna,
  Kazlu Rudy (Litwa), Bawarii (Niemcy i Austria), Spisza i Bratysławy (Słowacja), Pragi (Czechy), Chorwacja i Bośnia Hercegowina,
  Rygi (Łotwa), Tallina (Estonia), St. Petersburga (Rosja), Berlina, Poczdamu, Wiesenburga, Bad Belzig (Niemcy), Warszawa,
  Gdańsk, Gdynia, Sopot, Zakopane.
- zorganizowano wieczory europejskie o 6 krajach europejskich z udziałem 420 osób,
- zorganizowano 26 imprez tradycji i zwyczajów lokalnych dla ok. 4000 osób
- w 12 spływach kajakowych, rajdach rowerowych wzięło udział ok. 300 osób
- na wniosek Stowarzyszenia lwóweckie rondo nazwano „ Rondem Miast Partnerskich”.
- 12 osób wzięło udział w szkolenia z prowadzenia organizacji pozarządowych,
- założono zespół taneczny, który wystąpił kilkakrotnie z tańcami polskimi i regionalnymi w kraju i zagranicą.

Spływ kajakowy szlakiem św. Jana Pawła II

Jubileuszowy V spływ kajakowy Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą rzeką Obrą zorganizowany został nie jak zwykle w końcu lipca, lecz 1 maja z okazji kanonizacji Jana Pawła II.
Trasa wiodła szlakiem Karola Wojtyły, który w 1960 roku płynął rzeką Obrą przez Zbąszyń.
W Zbąszyniu spotkaliśmy się pod pomnikiem Jana Pawła II, który upamiętnia to wydarzenie. Następnie przejechaliśmy do Strzyżewa, gdzie w stanicy kajakowej Pod Bocianem rozpoczęliśmy naszą wodną przygodę.
Na cyplu jeziora w Prądówce wszyscy uczestnicy wzięli udział we Mszy św., którą odprawił wikariusz parafii lwóweckiej
ks. Waldemar Bączkowski – uczestnik spływu. Było to dla nas wielkie przeżycie. Ołtarzem były skrzyżowane kajaki uczestników wyprawy.
Następnie popłynęliśmy do Trzciela i dalej Obrą na jezioro Wielkie, gdzie w Rybojadach zakończyliśmy nasz spływ.
Na koniec udaliśmy się jak zwykle do Trzciela na tradycyjną rybę.
Kolejny spływ okazał się bardzo trafiony. Dopisała nam pogoda i oczywiście humory.
Wierzymy, że cały czas nad nami czuwał Święty Jan Paweł II. Zaczynaliśmy w lekkim deszczyku, a kończyliśmy w pięknej słonecznej pogodzie.
Komendantem spływu był wiceprezes Stowarzyszenia Bogdan Rościszewski.

Zdjęcia

Wizyta w Wiesenburgu

26 marca 2014 r. to dzień roboczej wizyty delegacji Stowarzyszenia - prezesa Ireneusza Witkowskiego, wiceprezesa Bogdana Rościszewskiego, naczelnika OSP Lwówek Zbigniewa Liczbańskiego przy pomocy językowej Damiana Łęszczaka w niemieckim Wiesenburgu.
Spotkanie odbyło się w siedzibie władz gminy Wiesenburg, z udziałem wiceburmistrza Burkharda Schmidta, przedstawicieli gminy zajmujących się współpracą zagraniczną oraz naczelnika miejscowej OSP Burgharda Brueninga i jego zastępcy.
Omawiano szczegóły wymiany wzajemnej w zawodach strażackich oraz wymiany grup między stowarzyszeniami.

Zdjęcia

Walne zgromadzenie

Podsumowaliśmy rok 2013 spotykając się 15 marca w sali restauracji Rynkowa w Lwówku.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrano Ireneusza Witkowskiego, a sekretarzem Aurelię Nawrocką. Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił prezes Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe skarbnik Wiesława Krzemińska- Wachowiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Krzysztof Gaj, zaś prezentację medialną wydarzeń z roku 2013 członek Zarządu Andrzej Nowak.
Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2013. Uchwalono również nową wysokość składki członkowskiej 30 zł od osoby na rok obowiązującą od 2015 r.
Przyjęto także uchwały o dokonaniu analizy członków Stowarzyszenia pod kątem płacenia składek i wypełniania obowiązków statutowych, apelowano o włączanie się wszystkich członków do prac bieżących włącznie z przyjmowaniem gości zagranicznych w rodzinach.
Przedstawiona została także nowa propozycja wyjazdu tegorocznego w miejsce odwołanego Lwowa i okolic- 3 dniowy wyjazd do Torunia i przyjmowane zostały zgłoszenia na wyjazd.
W roku 2014 zaplanowano wiele wydarzeń, jednak największe wyzwanie czeka Stowarzyszenie w czasie przyjazdu grup zagranicznych na obchody 600- lecia miasta.

Zdjęcia

Spotkanie ze Słowakami

10-11 marca 2014 r. w Lwówku przebywali starostowie ze Słowacji, starostka gminy Żakovce - Katarina Krullova (w lipcu gmina Lwówek ma podpisać umowę o współpracy) oraz starosta gminy Vrbov - Josef Kovalcik (w gminie tej znajdują się termy często odwiedzane przez naszych członków).
W poniedziałek 10 marca goście spotkali się z prezesem Stowarzyszenia Ireneuszem Witkowskim i wiceprezesem Bogdanem Rościszewskim, a we wtorek 11 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku z burmistrzem Piotrem Długoszem.
Tematem rozmów była przyszła współpraca między gminami oraz możliwości związane z wymianami mieszkańców.

Zdjęcia

Kaziuki

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w dniach 7-10 marca 2014 r. promowało produkty lokalne na Kaziukach - tradycyjnych jarmarkach i festynach organizowanych na Litwie z okazji święta patrona Litwy św. Kazimierza.
Oprócz stoisk z prezentujących nasze wytwory w tym warsztatów wykonywania palm wielkanocnych, zaprezentował się także nasz lokalny zespół muzyczno- wokalny.
Wizyta w Kazlu Rudzie rozpoczęła się od muzeum lasu, a zakończyła wspólnym spotkaniem przy ognisku. Z kolei na spotkaniu kaziukowym z mieszkańcami Kazlu Rudy, oprócz prezentowania wytworów lokalnych, wystąpił także zespół w dużej części złożony z członków naszego stowarzyszenia prezentując polskie piosenki biesiadne z naszego regionu.
W trakcie pobytu grupa odwiedziła także Kowno z historyczną Starówką oraz skansen zabudowy wiejskich zagród w Rumszyszkach.
Niedzielna msza św. kaziukowa w Kazlu Rudzie celebrowana była zupełnie podobnie jak w parafii lwóweckiej przez miejscowego ks. wikariusza.
Największe wrażenie zrobił jednak targ - festyn kaziukowy w Wilnie. Setki stoisk usadowionych na wszystkich ulicach śródmieścia Wilna i niesamowite tłumy odwiedzających, wśród których trudno było się przebić.
Nasza grupa zdążyła także wstąpić do katedry, kaplicy w Ostrej Bramie z Cudownym Obrazem, na cmentarz na Rossie i do zamku w Trokach, gdzie również degustowano karaimskie kibiny.
W trakcie pobytu nastąpiło także podpisanie umowy o współpracy między naszym Stowarzyszeniem a nowo powstałym Stowarzyszeniem Współpracy w Kazlu Rudzie. Umowę podpisali prezesi stowarzyszeń Żibute Vecerskaite i Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Wieczór włoski w Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą realizując projekt poznawania zwyczajów i tradycji krajów europejskich zorganizowało 1 marca w Restauracji Rynkowa w Lwówku z udziałem ponad 70 osób - wieczór włoski.
W trakcie imprezy przedstawiono krótką scenkę ukazującą uczestników naszego stowarzyszenia podczas podróży do Włoch.
Były stroje włoskie, wenecka gondola, włoskie piosenki i tańce, a wszystkiemu towarzyszyło rozwieszone na sznurku pranie– typowy obraz włoskich ulic.
Następnie zebrani obejrzeli prezentację multimedialną z pobytu we Włoszech przygotowaną przez Elżbietę Nawrot, która wraz z zespołem była organizatorką imprezy.
W trakcie spotkania uczestnicy raczyli się potrawami kuchni włoskiej. Odbyły się również różne konkursy i skecze.
Członkowie Stowarzyszenia podczas wieczorów tematycznych poznali już zwyczaje i dania polskie, francuskie, litewskie, niemieckie, chorwackie.
Kolejny wieczór słowacki planowany jest w miesiącu maju.

Zdjęcia

Konkurs fotograficzny

Ogłoszony przez Stowarzyszenie wspólnie z Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Lwówku konkurs fotograficzny pt „Gmina Lwówek perłą Europy” przyniósł wiele ciekawych prac w dodatku z ciekawymi podpisami zdjęć.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 31 stycznia podczas Spotkania Świątecznego Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w sali MGOK w Lwówku.
Nagrody zwycięzcom wręczali prezes Ireneusz Witkowski i wiceprezes Bogdan Rościszewski, którzy podziękowali także organizatorce konkursu Magdalenie Szymkowiak nauczycielce gimnazjum, uczestnikom i ich rodzicom. Spotkaniu towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac.

Wyniki konkursu:

Gimnazjum:
1 miejsce - Sara Żmuda
2 miejsce - Zuzanna Torchała
3 miejsca - Marta Lisek; Katarzyna Nawrot; Kinga Mikołajczak

Szkoły Podstawowe:
1 miejsce - Martyna Kowal SP Chmielinko
2 miejsce - Karolina Huchwajda SP Chmielinko
3 miejsca - Remigiusz Fornalik SP Pakosław; Klaudia Jarosz SP Lwówek

Hasło:
1 miejsce - Klaudia Jarosz SP Lwówek
2 miejsce - Remigiusz Fornalik SP Pakosław
3 miejsce - Maria Kowalczyk Gimnazjum Lwówek


Zdjęcia

Spotkanie świąteczne

Jak każdego roku, pod koniec stycznia zgromadzimy się na Spotkaniu świąteczno-noworocznym.
Wieczór 31 stycznia dla ponad 70 członków Stowarzyszenia rozpoczął się od wręczenia nagród laureatom Konkursu fotograficznego ogłoszonego przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z Gimnazjum.
W konkursie brali udział uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych z terenu gminy.
Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację z pobytu grupy w Zakopanem i Słowacji.
Spotkanie uświetniła pięknym koncertem Pniewska Orkiestra Dęta.
Po koncercie uczestnicy obejrzeli wystawę zdjęć konkursowych i po wzniesionym toaście szampanem, wszyscy degustowali polskie potrawy karnawałowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i gier.
Spotkanie przygotowała i prowadziła Elżbieta Gaj z grupą współpracowników.

Zdjęcia

XIV Festiwal Kolęd i Pastorałek - 26.01.2014 r.

39 wykonawców, 282 uczestników z 10 gmin wzięło udział w XIV Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lwówku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku.
Mimo niesprzyjającej pogody, w niedzielę 26 stycznia 2014 r. przez 7 godzin trwały przesłuchania solistów, zespołów i chórów.
Jury w składzie Bogumiła Tarasiewicz –dyrektor Zielonogórskiego Biura Artystycznego, prodziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Beata Dunin-Wąsowicz – solistka, wykładowca Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego i Anna Kieżun-Wojciechowska – nauczyciel Szkoły Muzycznej z Gorzowa Wlkp miało trudny wybór, gdyż tegoroczny poziom był niezwykle wyrównany. Wszyscy wykonawcy musieli wykonać 1 kolędę tradycyjną, 1 kolędę lub pastorałkę dowolną i mogli też wykonać 1 kolędę zagraniczną.
Uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, znaczki okolicznościowe oraz ciepły posiłek. Na późne popołudnie zaplanowano ogłoszenie wyników i koncert laureatów, na który przybyło wielu mieszkańców Lwówka. Po wręczaniu statuetki festiwalu w danej kategorii, laureaci wykonywali swoje utwory.
Laureatami zostali:
kategoria solistów do 12 lat – Rozalia Ambroziak z Pakosławia,
kategoria solistów 12-18 lat – Ilona Korbas z Buku,
kategoria solistów powyżej 18 lat – Kinga Kwiatkowska z Czerwonaka,
kategoria zespołów do 12 lat – Eskadra Lubonia,
kategoria zespołów 12- 18 lat – Our Dreams z Miedzichowa,
kategoria zespołów powyżej 18 lat – Supermenki z Czerwonaka,
kategoria chóry – chór kameralny Mezzo z Poznania,
kategoria kolęd zagranicznych – zespół Makao z Czerwonaka.
Przyznano także wyróżnienia :
zespół Pozor z Lubonia za nowatorskie opracowanie kolędy tradycyjnej,
zespół Power Brothers z Michorzewa za wykonanie żywego instrumentarium,
Ada Kluge z Pakosławia i Aleksandra Stochaj z Czerwonaka, Loretta Kowal z Miedzichowa, Anna Bugaj z Grzebieniska, zespół Piątki z Grzebieniska i zespół Lol z Lwówka za ciekawe interpretacje kolęd oraz zespół Lwówianki z Lwówka za kultywowanie tradycji kolędowania.
Statuetki wręczali: mer Kazlu Rudy z Litwy Vitautas Kanevicius, prezes KOLD -wójt Dusznik Adam Woropaj, wiceprezes KOLD - wójt Kuślina Jerzy Dziamski, burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing, burmistrz Lwówka Piotr Długosz, dziekan dekanatu lwóweckiego ks. Ekspedyt Błaszczyk, prezes Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą Ireneusz Witkowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku Krzysztof Waśko, a wyróżnienia wręczał przewodniczący Rady Miejskiej Lwówka Andrzej Kasperczak.
Na zakończenie koncertu laureatów wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę "Bóg się rodzi" i umawiali się na jubileuszowy festiwal za rok.
Ze strony Stowarzyszenia festiwalem kierowała Beata Krzyżańska z zespołem.

Zdjęcia

Gościliśmy przyjaciół z Kazlu Rudy

Na zaproszenie naszego Stowarzyszenia, w sobotę 25 stycznia 2014 r. przybyła do Lwówka delegacja nowo założonego stowarzyszenia z litewskiej Kazlu Rudy, aby poznać działalność naszej organizacji.
W skład delegacji weszli mer Kazlu Rudy Vytautas Kanevičius, prezes Stowarzyszenia Žibute Šilingiene i członek Zarządu Gintaras Arminas.
W sobotę spotkali się z burmistrzem Lwówka wymieniając swoje informacje o działaniach obu miast w tym roku jubileuszowym (Lwówek obchodzi 600 - lecie nadania praw miejskich, Kazlu Ruda świętuje 270 - lecie). Niedziela była intensywnym dniem, w którym delegacja spotkała się z dyrektorami MGOK oraz OSiR z Lwówka w celu uzgodnienia wymiany grup tematycznych.
Podczas spotkania z naszym Zarządem uzgodniono możliwe wymiany grup w 2014 r. – podczas pobytu naszej grupy na Kaziukach dojdzie do spotkania z mieszkańcami Kazlu Rudy na wieczorze zwyczajów i tradycji. Na obchody 600 - lecia Lwówka, przyjedzie zespół wokalno - muzyczny z Litwy, a na wrześniowe obchody jubileuszowe na Litwę uda się nasz zespół regionalny.
Prawdopodobnie także młodzi strażacy z Kazlu Rudy wezmą udział w obozie strażackim wspólnie z Niemcami i Lwówkiem Śląskim organizowanym przez strażaków z naszej gminy. Możliwa jest też wymiana grup sportowych. Wymiany zależne są od pozyskania środków finansowych.
Delegacja uczestniczyła także w Festiwalu Kolęd i Pastorałek poznając szczególnie zaangażowanie członków Stowarzyszenia w organizację imprezy.
Uzgodniono także, że podczas pobytu naszej grupy na Kaziukach, zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy naszymi Stowarzyszeniami.

Zdjęcia

Stowarzyszenie w Zakopanem

Już po raz trzeci 40 osobowa grupa Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wybrała się na Puchar Świata w skokach narciarskich do Zakopanego.
Mimo, że tegoroczna aura nie sprzyjała ani skoczkom, ani kibicom, to jednak wyjazd był niezwykle udany. Świetna atmosfera panująca na skoczni podnosiła na duchu, ale też i paraliżowała polskich skoczków, którzy za wszelką cenę chcieli pokazać się z dobrej strony. Niestety zarówno wiatr i deszcz oraz sędziowie swoimi decyzjami psuli to piękne widowisko.
Dobre warunki noclegowe i żywieniowe u gaździny dodawały otuchy do wspierania naszych skoczków.
Uczestnicy wyjazdu skorzystali także z możliwości wjazdu na Kasprowy Wierch i Gubałówkę oraz podjęli próby nauki jazdy na nartach na resztkach śniegu na stokach Cichego.
Ostatniego dnia grupa wybrała się na Słowację, gdzie w miejscowości Vrbov na Spiszu skorzystała z kąpieli w wodach termalnych na świeżym powietrzu i regionalnego obiadu.
Podczas pobytu na Słowacji, prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski spotkał się ze starościną gminy Żakovce Katariną Krullovą w celu ustalenia przyszłej współpracy z Lwówkiem i podpisania umowy o współpracy.
Wszyscy zadowoleni wracając do domu, umawiali się już na kolejny wyjazd w 2015 r.
Wyjazdem grupy kierował Piotr Cyprowski.

Zdjęcia

X lat współpracy Lwówek - Lwówek Śląski

200 km dzieli oba miasta, leżą w sąsiednich województwach, przed 10 laty podpisały umowę o współpracy. Lwówek
w woj. wielkopolskim i Lwówek Śląski w woj. dolnośląskim łączyły tylko nazwy, teraz łączą wspólne działania, wspólne przyjaźnie, wspólne wymiany doświadczeń.

Pierwsze kontakty miały miejsce w 1994 r. i polegały na wymianie delegacji samorządowych. W 1997 r. po powodzi
w Dolnośląskiem, grupa dzieci powodzian z gminy Lwówek Śląski przebywała na dwutygodniowym obozie harcerskim
co jeszcze bardziej zbliżyło gminy.
12 lipca w Lwówku Śląskim, a potem 31 sierpnia w Lwówku podpisano oficjalną umowę o współpracy. Od tego momentu zespoły artystyczne występowały rokrocznie wymiennie w obu miastach, wymieniały się grupy sołtysów, rolników, nauczycieli, szkół, strażaków, sportowców, wędkarzy, pracowników urzędów.
Po 10 latach, w poniedziałek 9 grudnia 2013r w Lwówku, spotkali się przedstawiciele obu miast-gmin, aby podsumować
i zaplanować następne kontakty. Przybyła z Lwówka Śląskiego grupa osób, na czele z burmistrzem, reprezentowała wszystkie grupy dotychczas współpracujące.
Gospodarzem było Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, które od początku koordynuje wymiany
i umożliwia współpracę różnych organizacji i instytucji.
Po spotkaniach bilateralnych przedstawicieli – odpowiedników organizacji obu gmin, na wspólnym spotkaniu rozmawiano o dotychczasowej współpracy i nakreślono nowe plany w tym szczególnie na rok 2014.
Następnie na seminarium z udziałem władz samorządowych obu gmin oraz osób, które zaczynały współpracę, prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski dokonał podsumowania 10 – letniej współpracy. Po wystąpieniach obu burmistrzów Piotra Długosza i Ludwika Kaziów, wiceprezes Stowarzyszenia Bogdan Rościszewski przedstawił treść odnowienia umowy, które następnie uroczyście podpisali obaj burmistrzowie.
Występ grupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej w Lwówku uświetnił to wydarzenie.
Spotkanie zakończyła wspólna kolacja, podczas której wspominano różne wydarzenia z okresu współpracy.

Zdjęcia

Wieczór chorwacki w Andrzejki

Po raz pierwszy w Andrzejki spotkali się członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. Okazją do tego był przygotowany przez uczestników tegorocznej wyprawy do Chorwacji i Bośni Hercegowiny - wieczór chorwacki.
Uczestnicy spotkania w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku obejrzeli przygotowane przez Radosława Musiała i Izabelę Krzemińską prezentacje o tych krajach. Obejrzane prezentacje bardzo zachęciły wszystkich do odwiedzenia tych europejskich krajów i poznania ich kultury.
Z kolei można było degustować chorwackie potrawy przygotowane przez członków Stowarzyszenia pod kierunkiem Barbary Cyprowskiej. Degustacja odbywała się przy dźwiękach muzyki chorwackiej, a podające „do stołu” panie ubrane były w chorwackie stroje ludowe.
Ponieważ był to wieczór andrzejkowy, nie obyło się bez wróżb oraz wspólnej zabawy andrzejkowej.
W trakcie spotkania prezes Ireneusz Witkowski w imieniu Zarządu przedstawił plan pracy na rok 2014, w którym znalazły się wymiany z zaprzyjaźnionymi gminami zagranicznymi oraz imprezy turystyczno-kulturalne. Jedną z pierwszych będzie wyjazd 40-osobowej grupy w styczniu na Puchar Świata w skokach narciarskich do Zakopanego i na Słowację.
W miłej atmosferze wszyscy rozchodzili się czekając na kolejny marcowy wieczór europejski, tym razem poświęcony Italii.


Zdjęcia

Spotkanie robocze współpracy Lwówek – Wiesenburg

Podczas pobytu w Niemczech na seminarium „Pałace i dworki”, w miejscowości Fohrde w Niemczech
23 października 2013 r. spotkali się przedstawiciele gmin Wiesenburg pod kierownictwem burmistrzyni – p. Barbary Klembt i Lwówka pob kierownictwem prezesa Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą – p. Ireneusza Witkowskiego w celu omówienia szczegółów współpracy.
Uzgodniono:
- w każdym roku nastąpi wymiana ok. 40 osobowych grup w obu kierunkach
- każdego roku będzie ustalana tematyka spotkań
- gospodarze spotkań będą starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych i polsko-niemieckich
- możliwe są udziały grup zespołów na zaproszenia, wg możliwości finansowych i organizacyjnych.
Na rok 2014
1. Wiesenburg – festyn w Schmerwitz 12-14.06.2014 – grupa ok. 40 rolników Lwówek
2. Lwówek – Święto Chleba oraz 600 lecie miasta 29-31.08.2014 – orkiestra i chór z Wiesenburga
3. Strażacy (decyzję podejmą gminne zarządy straży) - gminne zawody strażackie w Wiesenburgu 17 maja 2014 – udział jednostki z Lwówka
- gminne zawody strażackie w Lwówku 14 czerwca 2014 – udział jednostki z WIesenburga
4. Sportowcy (decyzję podejmą gminne jednostki sportowe) - cross w parku w Wiesenburgu - I niedziela listopada 2014 – udział biegaczy z Lwówka
- bieg powstańczy i 10-tka lwówecka w Lwówku – I sobota października 2014 – udział biegaczy z Wiesenburga
5. Wymiany chórów (decyzję podejmą gminne jednostki kultury) - festiwal kolęd i pastorałek w Lwówku – 26 stycznia 2014 r. - udział chóru z Wiesenburga
- spotkanie chórów w Wiesenburgu - II tydzień sierpnia 2014 r. – udział chóru z Lwówka
Obie strony w najbliższym czasie prześlą kalendarz imprez organizowanych w 2014.


Zdjęcia

Uczestniczyliśmy w rajdzie rowerowym

W niedzielę 6 października 2013 r. grupa członków Stowarzyszenia wzięła udział w XXXIV Jesiennym Rajdzie PORAŻYN 2013 zorganizowanym przez PTTK oddział w Buku na zakończenie sezonu.
Udział w nim biorą grupy piesze i rowerowe. Na mecie rajdu odbywa się wiele konkursów i gier zręcznościowych. Dla wszystkich przewidziana jest grochówka, chleb ze smalcem, ogórek i dobra zabawa.
Wyprawą kierował wiceprezes Bogdan Rościszewski.

Zdjęcia

Święto Pyry

w sobotę 5 października, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Pniewy, w Dąbrowie członkowie Stowarzyszenia zorganizowali kolejne Święto Pyry.
Konkursy zorganizowane w trakcie spotkania związane były z ziemniakami (m.in. struganie ziemniaków, rzut ziemniakiem do celu, czy zbieranie ich do kosza) i szczerze rozbawiły zebranych.
Również potrawy serwowane podczas spotkania związane były z pyrami, a organizatorzy spotkania pp. Renata i Zbigniew Baranowscy na deser przygotowali torty okolicznościowe.
W trakcie spotkania prezes Ireneusz Witkowski przedstawił plan wyjazdu na skoki narciarskie do Zakopanego, a wiceprezes Bogdan Rościszewski plan wieczoru chorwackiego i rajdu rowerowego do Lipki Wielkiej.
Wszyscy zadowoleni wracając umawiali się na kolejne spotkanie wieczoru chorwackiego.

Zdjęcia

Nasi strzelali

5 października 2013 r., na strzelnicy LOK w Lwówku, w zmienionej formule rozegrano kolejne mistrzostwa KOLD w strzelaniu z karabinka sportowego.
Każda gmina obszaru KOLD mogła zgłosić 4-osobową drużynę, w składzie której musiała być przynajmniej 1 kobieta.
Wszyscy zawodnicy oddawali serię 10 ocenianych strzałów do tarczy na odległość 50m.
Gminę Lwówek reprezentowało nasze Stowarzyszenie.
W wyniku rywalizacji zwycięstwo odniosła drużyna gminy Lwówek w składzie Elżbieta Rościszewska, Radosław Musiał, Bogdan Rościszewski i Ireneusz Witkowski zdobywając 241 pkt. przed drużyną z gminy Miedzichowo 209 pkt, drużyną z gminy Kuślin 182 pkt i drużyną gminy Duszniki 122 pkt.
Prowadzono także klasyfikację indywidualną, w której zwyciężył Ireneusz Witkowski z Lwówka - 71 pkt przed Zygmuntem Bednarkiem z Kuślina - 68 pkt i Elżbietą Rościszewską z Lwówka - 64 pkt.
Najlepsi otrzymali puchary, a po zakończeniu zawodów wszyscy spotkali się na poczęstunku.

Zdjęcia

W Chartres de Bretagne

W dniach 19.09.2013 do 26.09.2013 r. w Chartres de Bretagne gościła z wizytą delegacja Polski oraz Litwy. W sumie było nas 45.
Ze strony litewskiej był mer Kazlu Rudy z zespołem folklorystycznym, ze strony polskiej członkowie SWZ oraz grupa uczniów
z Gimnazjum w Lwówku.
Uczestnicy przebywali w rodzinach i brali udział w programie przygotowanym przez tamtejsze stowarzyszenie.
W trakcie pobytu daliśmy 4 koncerty oraz braliśmy udział w grach zręcznościowych. Podczas święta zorganizowane było stoisko
na którym mieszkańcy mogli degustować chleb ze smalcem, kiełbasę oraz kiszone ogórki.
Odwiedziliśmy również kilka ciekawych miejsc: klasztor Mont Saint-Michel, sanktuarium Sainte-Anne-d”Auray oraz stolicę Bretanii - Rennes.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Paryżu aby wjechać na Wieżę Eiffla oraz z okien autokaru podziwiać uroki stolicy Francji.
W czasie pobytu w Chartres odbyło się spotkanie zarządów obu stowarzyszeń powiększone o delegację z Kazlu Rudy na którym omówiono plan dalszej współpracy. Jednym z punktów pobytu była kolacja wydana przez mera Chartres, podczas której dokonano wymiany drobnych upominków i wspólnie bawiono się przy muzyce bretońskiej.
Pełni wrażeń wróciliśmy do domu, gdzie za rok będziemy gościć delegację francuską na święcie z okazji 600-lecia Lwówka.

Zdjęcia

Spotkanie partnerskie

Delegacje z zaprzyjaźnionych z Lwówkiem gmin przebywające we Lwówku z okazji Święta Chleba spotkały się na wspólnej kolacji przygotowanej przez nasze Stowarzyszenie.
Najpierw dokonano odsłonięcia na Rondzie Miast Partnerskich w Lwówku tablicy z herbem nowego partnera- Wiesenburga z Niemiec.
Na spotkanie w Restauracji Lwowianka przybyły delegacje z Wiesenburga z Niemiec z panią burmistrz Barbarą Klembt, z Kazlu Rudy z sekretarzem Rady Alfonsasem Klimasem, z Lwówka z burmistrzem Piotrem Długoszem oraz delegacja wędkarzy z Lwówka Śląskiego.
Po otwarciu spotkania przez prezesa Stowarzyszenia Ireneusza Witkowskiego, głos zabierali kolejno przewodniczący delegacji. Z kolei zaprezentowano pałac i park Wiesenburga oraz współpracę prowadzoną przez Stowarzyszenie.
Zebrani mogli obejrzeć wystawę o współpracy przygotowaną przez kol/kol. Justynę Bąbelek i Beatę Krzyżańską.
Opiekunami grup zagranicznych podczas pobytu w Lwówku byli z ramienia Stowarzyszenia Andrzej Nowak dla delegacji z Litwy i Izabela Krzemińska dla grupy z Niemiec.

Zdjęcia

Rowerami do Lwówka Śląskiego

Mija 10 lat od podpisania umowy od współpracy Lwówka z Lwówkiem Śląskim. 10 lat temu grupa kobiet Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą jechała 3 dni rowerami, aby przybyć na Rynek Śląskiego miasta, gdzie podpisano umowę i przekazano koszulki rajdowe burmistrzom obu miast.
W niedzielę 8 września 2013 r. dla uczczenia rocznicy tego wydarzenia grupa ze wspomnianego Stowarzyszenia przejechała 1/10 trudnej, górzystej trasy dzielącej oba Lwówki i przybyła na uroczystości Dożynek Gminnych do wsi Kotliska.
Po polowej mszy św., w czasie oficjalnych uroczystości, prezes Ireneusz Witkowski przekazał pozdrowienia z Lwówka, członek Stowarzyszenia, piekarz Zbigniew Baranowski wręczył chleb dożynkowy z Wielkopolski, a wiceprezes Bogdan Rościszewski wręczył symboliczną ( jak 10 lat temu) koszulkę rajdową burmistrzowi Lwówka Śląskiego Ludwikowi Kaziów.
W bieżącym roku grupa nauczycieli z Lwówka Śląskiego gościła w Wielkopolsce na seminarium w Lwówku, były wymiany wzajemne grup wędkarzy i strażaków. Biegacze zostali zaproszeni do udziału na początku października, w Biegu Powstańczym na trasie Posadowo-Lwówek.
Podczas krótkiego pobytu, rozmawiano także o przyszłej współpracy i wymianie grup.
Planowana jest też sesja popularno-naukowa nt. dokonań obu gmin w ostatnim 10 –leciu w październiku w Lwówku w Wielkopolsce.

Zdjęcia

IV rajd rowerowy Stowarzyszenia

Popularyzacja turystyki rowerowej, poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych gmin Lwówek i Nowy Tomyśl, promocja zdrowego i aktywnego wypoczynku, popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, popularyzacja turystycznych imprez jako doskonałej formy wypoczynku oraz integracja członków Stowarzyszenia – to cele jakie przyświecały uczestnikom IV rajdu rowerowego Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w sobotę 10 sierpnia.
Kilkanaście osób z Lwówka i Nowego Tomyśla pod kierownictwem wiceprezesa Bogdana Rościszewskiego wyruszyło spod lwóweckiego zegara na Rynku trasą do miejscowości Linie.
Członkowie Stowarzyszenia corocznie udają się na wyprawy rowerowe inną trasą, aby poznawać piękne tereny najbliższej okolicy.
Na końcu trasy, po „objechaniu” walorów turystycznych wsi, spotkano się przy ognisku w miejscowym biesiadniku, który został wykonany w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego.
Gospodarzami mety była sołtys Katarzyna Dulat wspomagana przez burmistrza Lwówka Piotra Długosza. Przy słonecznej pogodzie i wspólnym grillu, uczestnicy umawiali się na kolejne wyprawy.
Na zakończenie pobytu prezes Ireneusz Witkowski wręczył pamiątkowe upominki gospodarzom mety.

Zdjęcia

IV spływ kajakowy Stowarzyszenia

Kilkunastu, najbardziej wytrwałych uczestników IV Spływu kajakowego Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą płynęło w niedzielę 4 sierpnia rzeką Obrą od Chyciny do Starego Dworku. Był to kolejny etap trasy, jaką uczestnicy pokonują w kolejnych latach.
W momencie podania komendy startu przez komendanta spływu Bogdana Rościszewskiego padał deszcz, lecz w miarę upływu czasu pogoda poprawiała się.
Trasa spływu była przeurocza. Rzeka miejscami wygląda jak "Amazonka". Meandruje wśród rozległych trzęsawisk i przepięknych jarów o wysokim brzegu.
Po drodze „przenoska” na zaporze elektrowni wodnej na Zalewie Bledzewskim, a w Starym Dworku zwiedzanie umocnień międzyrzeckich - mostu obrotowego.
Wiele atrakcji na trasie oraz dobra atmosfera spowodowały, że uczestnicy umawili się już na pokonanie w przyszłym roku kolejnego odcinka Stary Dworek - Skwierzyna.

Zdjęcia

Odwiedziliśmy Chorwację

Realizując projekt „Poznajemy miasta Europejskie”, grupa 40 osób ze Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wybrała się do Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.
Chorwacja powitała nas deszczem i burzą w miejscowości Karlovac. Wszyscy byliśmy tym zaskoczeni. Oczekiwaliśmy wspaniałej pogody. Ale to był tylko incydent ponieważ podczas całego pobytu i przemieszczaniu się w dalsze rejony kraju doświadczyliśmy wspaniałej słonecznej pogody.
Grupa zwiedziła wiele ciekawych miejsc turystycznych i historycznych: Śibenik, Dubrownik, uroczy Trogir-zwany Małą Wenecją, Split z Pałacem Dioklecjana i przepiękną promenadą oraz stolicę kraju-Zagrzeb.
Wyjątkowe było również zwiedzanie wodospadów na rzece Krka oraz Parku Narodowego Jeziora Plitwickie, który został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Dodatkową atrakcją był nocleg w Neum na terenie Bośni i Hercegowiny, co pozwoliło nam poznać cząstkę tego kraju. Na terenie BiH zwiedziliśmy Mostar z przepięknym starym miastem, zabytkiem klasy "0", zarejestrowanym na liście UNESCO, a także Medjugore- miejsce objawień, licznie odwiedzane przez turystów i pielgrzymów z różnych zakątków świata.
Niewątpliwą atrakcją wycieczki był "fish picnik" z degustacją małż i ryb oraz, jak zawsze na wyjazdach członków Stowarzyszenia
- wspaniała atmosfera.
Grupa kierowana przez Wiesławę Krzemińską-Wachowiak zaprezentuje Chorwację na specjalnym wieczorze w Lwówku.

Zdjęcia

I Mistrzostwa strzeleckie

Na strzelnicy LOK w Lwówku w dniu 16 czerwca 2013 r. zorganizowaliśmy I Mistrzostwa strzeleckie Stowarzyszenia z broni kbks.
Udział wzięło 21 zawodników w tym kilka kobiet. Wszyscy oddawali po 2 serie składające się z 10 strzałów, z czego do konkursu liczyła się l epsza seria.
W wyniku rozgrywek, najlepszymi okazali się:
Kobiety
1. Stefania Liczbańska 65 pkt
2. Elżbieta Rościszewska 64 pkt
3. Aurelia Nawrocka 63 pkt
Mężczyźni
1. Witkowski Ireneusz 80 pkt
2. Bogdan Rościszewski 70 pkt
3. Piotr Starzak 69 pkt
Najlepsi otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez LOK.

Zdjęcia

II marsz NORDIC WALKING

Miłośnicy marszów z kijkami spotkali się w Lwówku w dniu 15 czerwca 2013 r., by brać udział w II Rajdzie Nordic Walking na wyznaczonych trasach wokół miasta.
W ubiegłym roku podczas szkolenia z chodzenia z kijkami, w którym wzięło udział 80 osób ze Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, wyznaczono kilka tras rajdowych w okolicach miasta Lwówka wraz z mapkami. Prowadzą one malowniczymi drogami i ścieżkami, gdzie mazerując można podziwiać okolice, ale także dostosowane są do różnych możliwości fizycznych uczestników.
W tym roku maszerowano zbudowaną ścieżką w kierunku Pakosławia i dalej w kierunku Chmielinka, by wrócić do miejsca startu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lwówku.
Wspólna kawa, pamiątkowe znaczki zakończyła to wspólne wędrowanie, które poprowadził Krzysztof Gaj ze Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą.

Zdjęcia

Gościliśmy przyjaciół z Francji

Nasi przyjaciele z Chartres de Bretagne zwiedzając nasz kraj zawitali również do Lwówka.
Kilkunastu członków naszego Stowarzyszenia odpowiedziało na nasz apel i przyjęło gości w swoich domach, potwierdzając ideę naszego Stowarzyszenia.
W dniach 8-10 czerwca zapewniliśmy także gościom program pobytu. Zaraz po przyjeździe Ireneusz Witkowski oprowadził gości po mieście, przedstawiając najciekawsze miejsca Lwówka w powiązaniu historycznym.
Ciekawym momentem było także powitanie przez ks. proboszcza Ekspedyta Błaszczyka i zaśpiewanie religijnej pieśni przez Francuzów na zakończenie mszy świętej w lwóweckim kościele.
W niedzielne popołudnie wszystkie rodziny z gośćmi spotkały się na pikniku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Pniewy w Dąbrowie. To były kolejne wspólne spotkania z naszymi znajomymi.
Spotkanie przyjęcia Francuzów koordynowała Aurelia Nawrocka wraz z Beatą Krzyżańską.

Zdjęcia

Wieczór niemiecki - 25.05.2013 r.

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą zorganizowało spotkanie „Wieczór niemiecki” - kolejną prezentację państwa europejskiego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu z programu Leader, którego część realizowano w kwietniu podczas szkolenia w Lwówku i Wiesenburgu.
W wieczorze wzięło udział ponad 90 osób w tym niemieccy strażacy z regionu Wiesenburga i Belzig.
Wszystkich uczestników witali prowadzący w strojach regionalnych niemieckich.
Na spotkaniu w prezentacji multimedialnej przedstawione zostały tereny turystyczne obszarów niemieckich. Z kolei w konkursie, uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o Niemczech.
Członkowie Stowarzyszenia Aurelia Nawrocka, Bernadeta Loba, Elżbieta Walkowiak i Krzysztof Gaj zaprezentowali show – parodiując niemieckie zespoły muzyczne na wzór programów telewizyjnych porywając do zabawy wszystkich uczestników z Polski i z Niemiec.
Uczestnicy spotkania mogli degustować oryginalne dania niemieckie z regionu Brandenburgia, w tym zupę eintopf, kiełbaski grillowe oraz regionalne piwo niemieckie przywiezione przez gości.
Wieczór przygotował zespół członków Stowarzyszenia pod kierunkiem Izabeli Krzemińskiej.
Projekt realizowany z PROW 2007-2013 programu osi 4 Leader za pośrednictwem KOLD.

Zdjęcia

IV Rajd Rowerowy

Planowany na 25 maja IV Rajd Rowerowy Stowarzyszenia popsuła fatalna pogoda.
Jednak rowerzyści z komandorem Bogdanem Rościszewskim nie odpuścili i postanowili o tydzień imprezę przełożyć.
Wzięli udział w VI Rajdzie Rowerowym KOLD i 1 czerwca w 3 grupach udali się do Wąsowa– dwie grupy wyjechały z Lwówka, a jedna z Nowego Tomyśla. W imprezie, mimo kapryśnej pogody uczestniczyło 26 osób – członków Stowarzyszenia.
Na mecie było kilka zadań do wykonania tak, że nasz tradycyjny, IV już rajd, został „zaliczony”.
Po posiłku uczestnicy udali się w drogę powrotną i chociaż na trasie deszcz trochę ich zrosił, wszyscy wrócili zadowoleni (co widać na zdjęciach).

Zdjęcia

Nauczycielskie seminarium

W dniach 18-19 maja 2013 r. przebywała we Lwówku 30 - osobowo grupa nauczycieli z zaprzyjaźnionego Lwówka Śląskiego by wspólnie z miejscowymi nauczycielami uczestniczyć w seminarium oświatowym.
Tematami seminaryjnymi były m.in. :
- współpraca szkoły z Ośrodkiem Edukacji Leśnej w Chalinie w zakresie wykorzystania bazy dydaktyczno-przyrodniczej do zajęć w klasach I-III,
- współpraca szkoły z zagranicą,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie Ośrodka Edukacji Leśnej w Dąbrowie,
- współpraca szkół z instytucjami środowiska lokalnego,
- funkcjonowanie Ośrodka OHP w Chraplewie w systemie oświaty.
Goście mieli również możliwość zapoznania się z historią Lwówka oraz infrastrukturą szkolną i sportową.
Nauczyciele z Lwówka Śl. nocowali w internacie Ośrodka OHP w Chraplewie.
Zajęcia przygotowali dyrektorzy i nauczyciele szkól podstawowych z Lwówku i Pakosławia oraz lwóweckiego gimnazjum.
Ponieważ termin seminarium przypadł w okresie święta polskiej niezapominajki, goście wrócili do domów z ofiarowanymi niezapominajkami.
Seminarium zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą przy udziale Urzędu Miasta i Gminy w ramach wymian miedzy gminami.
Na zakończenie władze samorządowe i stowarzyszenia wręczyły uczestnikom certyfikaty ukończenia seminarium.
Całością kierował wiceprezes Stowarzyszenia Bogdan Rościszewski, a uczestnicy umawiali się na kolejne spotkanie celem wymiany doświadczeń.

Zdjęcia

Stowarzyszenie w Niemczech

Szkolenie z bezpiecznego korzystania ze szlaków turystycznych z wykorzystaniem walorów przyrody to temat projektu realizowanego w ramach PROW osi 4 Leader przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Szkolenie rozpoczęło się od spotkania w Lwówku, gdzie zapoznano uczestników z projektem zagospodarowania parku miejskiego.
Praktyczna część to wyjazd studyjny na obfitujący w parki teren Flaeming-Havel w Niemczech.
W dniach 27-28 kwietnia 2013 r. , grupa 51 osób realizowała c.d. szkolenia rozpoczętego w Lwówku. W pierwszym dniu uczestnicy przeszli szlakiem turystycznym w Wiesenburgu, następnie przeszli szlakiem w Bad Belzig, w obu tych miejscowościach szlaki kończą się przy miejscowych zamkach.
Następnego dnia trasy prowadziły parkiem Sansussi w Poczdamie. Wszędzie zwracano uwagę na zabezpieczenia tras i usytuowanie szlaków w naturalnym środowisku.
W trakcie pobytu w Niemczech grupa uczestniczyła także w podpisaniu umowy partnerskiej między gminami Lwówek i Wiesenburg/Mark oraz skorzystała z term w Belzig.
Zakończenie projektu planowane jest w końcu maja w Lwówku dniem niemieckim.
Szkoleniem kierował prezes Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Stowarzyszenie na Litwie

W dniach 19-22 kwietnia 2013 r. członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w promocji produktów lokalnych, w ramach projektu realizowanego przez KOLD na Litwie.
Uczestniczyli w święceniu pól z okazji św. Jerzego, w konferencji z innymi Lokalnymi Grupami Działania, spotkali się z merem Kazlu Rudy Vytautasem Kanevičiusem oraz promowali na festynie produkty rękodzieła.
W wyjeździe uczestniczyli Bernadeta Loba, Maria Woźna oraz Andrzej Nowak, a cały projekt koordynował Ireneusz Witkowski prezes naszego Stowarzyszenia.

Zdjęcia

Wieczór litewski

W ramach projektu „Wieczory międzynarodowe”, w sobotę 16 marca 2013 r. 80 członków Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek Zagranicą oraz 20 dzieci szkolnych zgromadziło się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lwówku na wieczorze litewskim.
Celem projektu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów narodów europejskich oraz tworzenie więzi międzypokoleniowej. Dlatego w przygotowanie wieczorów włączone są dzieci przygotowujące tańce lub piosenki narodowe, młodzież przygotowująca prezentacje multimedialne o danym kraju oraz dorośli przygotowujący dania kulinarne.
Wieczór litewski rozpoczęła Mirosława Buczkowska recytując inwokację do „Pana Tadeusza” i wprowadzając tym zebranych w odpowiedni nastrój.
Z kolei żywiołowy litewski taniec ludowy przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lwówku pod opieką Justyny Bąbelek, do nauki tańca zaprosiły później dorosłych.
Prezentację o Litwie z Wilnem, Druskiennikami, Trokami, Górą Krzyży oraz gminą Kazlu Ruda przedstawił Andrzej Nowak, który zwracał uwagę na powiązania historyczne z Polską oraz zwyczaje litewskie. Prezentacji towarzyszyła wystawka zdjęć i pamiątek udostępnionych przez osoby, które wielokrotnie były na Litwie (szczególnie w Kazlu Rudzie, która jest miastem partnerskim Lwówka) i stamtąd je przywiozły.
Podsumowaniem wieczoru była degustacja dań litewskich, przygotowanych przez członków Stowarzyszenia, z tradycyjnym chlebem, kiełbasą, kibinami, suszonymi świńskimi uszami oraz litewskim sękaczem.
Prowadzący wieczór - Andrzej Nowak podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie wieczoru upominki wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bagatoi na Litwie, zaś prezes Ireneusz Witkowski podziękował wszystkim, którzy przygotowali wieczór oraz jego uczestnikom.
Kolejny wieczór niemiecki planowany jest w maju.

Zdjęcia

Walne zgromadzenie

W sobotę 16 marca 2013 r., z udziałem 76 członków, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lwówku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie prowadził Ireneusz Witkowski, a protokołowała Beata Krzyżańska.
Po złożeniu przez prezesa Ireneusza Witkowskiego sprawozdania merytorycznego, sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Wiesława Krzemińska-Wachowiak.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Gaj składając sprawozdanie przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2012, które zebrani jednogłośnie udzielili.
W dyskusji złożono wniosek o podjęcie kontynuacji wymian grup z Litwą oraz włączenie się wszystkich w wyposażanie biura Stowarzyszenia.

Zdjęcia

Stowarzyszenie podjęło rozmowy z Lwówkiem Śląskim o kontynuacji wymian mieszkańców.

21 stycznia 2013 r. delegacja Stowarzyszenia w składzie - Ireneusz Witkowki, Bogdan Rościszewski i Henryk Żuchowski przebywała w Lwówku Śląskim, spotkała się tam z burmistrzem Henrykiem Kaziów, wiceburmistrzem Ireneuszem Maciejczykiem i sekretarzem gminy Janem Serafinem.
Rozmawiano o kontynuacji wymiany grup tematycznych oraz grup samorządowych. Wyniki rozmów delegacja przedstawiła burmistrzowi Lwówka Piotrowi Długoszowi.
Kontynuując współpracę, w dniach 18-19 maja przyjedzie do Lwówka grupa dolnośląskich nauczycieli, którzy mają wymieniać doświadczenia dydaktyczno-wychowawcze z nauczycielami naszej gminy.
Planowany jest także udział Stowarzyszenia w obchodach X- lecia podpisania umowy partnerskiej w e wrześniu w Lwówku Śląskim.

Zdjęcia

Stowarzyszenie w Uniejowie

Całą sobotę 16 lutego 2013 r, członkowie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą spędzili w Uniejowie. Głównym celem podróży były termy uzdrowiskowe.
Ciekawe, że grupa niedługo spóźniłaby się na umówiony termin wejścia na termy, ponieważ prawie godzinę autokar, którym się poruszała, „trzepała” inspekcja drogowa (inspektorzy tłumaczyli się, że tak wolno im działają komputery, dlatego protokół musi tak długo trwać, czego nie mogli zrozumieć wszyscy uczestnicy wyprawy).
Podczas dwugodzinnego pobytu w basenach wód termalnych, wszyscy z 34 osób mogli skorzystać z uzdrowiskowej wody o temperaturze 68 stopni Celsjusza wypływającej z głębokości ponad 2000 m.
Podczas pobytu zwiedzono zamek arcybiskupów gnieźnieńskich, zagrodę młynarską (można zwiedzić wiatraki- koźlaki, zaczerpnąć wodę ze studni żurawiem i wydoić krowę).
Ciekawe jest także przejście przez Wartę na miejscowy rynek specjalnym mostkiem dla pieszych.
Wszystkich zaskoczyła olbrzymia liczba osób korzystających z term jak i z obiadu w restauracjach.
To była kolejna udana wyprawa Stowarzyszenia, a następna - do niemieckiego Wiesenburga planowana jest w kwietniu.
Wyjazdem kierował prezes Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Wieczór polski

Tym razem ponad 80 osób zgromadziło się na „Wieczorze polskim” w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku.
Po powitaniu przez prezesa Ireneusza Witkowskiego i prowadzącą wieczór Marię Woźną, wystąpili p.p. Rogaczowie z krótkim repertuarem piosenek zagranicznych i polskich.
Następnie prezes przedstawił plan pracy na rok 2013 i propozycje wyjazdowe na termy uniejowskie oraz do Wiesenburga.
Z kolei zaprezentowane zostały polskie tradycje bożonarodzeniowe. Podzielono się opłatkiem, a na stołach pojawiły się dania wigilijne, Następnie Barbara Kędzia przedstawiła genezę tradycji bożonarodzeniowych i rozpoczęło się śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitarowym p. Magdaleny Bryłka.
W dalszym ciągu Piotr Cyprowski zaprezentował film z wyjazdu do Zakopanego.
Później na salę wkroczyło 3 gwiazdorów z workami pełnymi prezentów (aby je otrzymać trzeba było zdawać egzamin).
Potem nastąpiła część noworoczna z toastem wzniesionym przez burmistrza Piotra Długosza i przy obfitym poczęstunku rozpoczęły się karnawałowe tańce.
Zarząd dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie wieczoru.

Zdjęcia

Śpiewano kolędy i pastorałki

W niedzielę 20 stycznia 2013 r. w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury od rana rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. XIII z kolei Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek organizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wespół z miejscowym MGOK zgromadziło ok. 240 uczestników z 14 gmin i 7 powiatów z Wielkopolski i Lubuskiego.
Rywalizowano w kategoriach do 12 lat, 12 -1 8 lat, pow. 18 lat wśród solistów i zespołów oraz chórów.
Dodatkowo organizatorzy przewidzieli laureata kolędy zagranicznej.
Jury w składzie: profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Zielonogórskiego Biura Artystycznego - Bogumiła Tarasiewicz, prodziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrygent - Bartłomiej Stankowiak oraz nauczyciel Szkoły Muzycznej w Gorzowie Wlkp. Anna Kieżun-Wojciechowska, oceniło 31 wykonawców, którzy zaśpiewać musieli po 2 kolędy w tym 1 tradycyjną oraz dodatkowo kolędę zagraniczną.
Na koncercie finałowym wręczone zostały statuetki festiwalu, które otrzymali :

- wśród solistów do 12 lat - Ada Kluge z Pakosławia,
- wśród solistów 12-18 lat - Anna Korczyńska z Opalenicy
- wśród solistów pow. 18 lat – Paweł Lisek z Bolewic
- wśród zespołów do 12 lat - zespół wokalny LOL z Lwówka
- wśród zespołów 12-18 lat - zespół Pastel z Opalenicy
- wśród zespołów pow. 18 lat – Wilkowianie z Wielichowa
- wśród chórów – Chór dziecięco-młodzieżowy z Kwilcza
- kolęda zagraniczna – Katarzyna Kowalska z Buku

Nagrody wręczali : burmistrzowie Lwówka i Nowego Tomyśla Piotr Długosz i Henryk Helwing, wójt Kuślina Jerzy Dziamski, sekretarz Opalenicy Feliks Straburzyński, dziekan dekanatu lwóweckiego ks. kan. Ekspedyt Błaszczyk, przew. Rady Miejskiej Lwówka Andrzej Kasperczyk, prezes Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą Ireneusz Witkowski oraz dyrektor MGOK w Lwówku - Krzysztof Waśko.
Festiwal przygotował zespół pod kierownictwem Justyny Bąbelek i Krzysztofa Waśko, a prowadzili go Agnieszka Kałek oraz Adam Paszke.

Zdjęcia

Kulig stowarzyszenia

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wykorzystując sprzyjającą aurę, zorganizowało w sobotę 19 stycznia 2013 r. w Lipce Wielkiej kulig dla swoich członków.
Konie p. Józefa Napierały ciągnące duże sanie i kilka małych po polnych dróżkach Lipki Wielkiej i Władysławowa, były nie lada atrakcją dla uczestników kuligu.
Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko z poczęstunkiem oraz konkurs – kto zna lepiej gminę Lwówek. Zwycięskiemu zespołowi w składzie: Beata Krzyżańska, Elżbieta Gaj i Barbara Borowiak nagrody wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek - Piotr Długosz.
Imprezę przygotował i prowadził prezes stowarzyszenia - Ireneusz Witkowski.

Zdjęcia

Dopingowaliśmy skoczków w Zakopanem

Do tegorocznego planu działania Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wprowadziło wyjazd na Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem.
W dniach 10-11 stycznia 28 osób wyjechało na Podhale i Spisz. Po całonocnej jeździe, zakwaterowano się w góralskim domu na Olczy w Zakopanem, który był bazą wypadową .
W piątek przed południem wjazd kolejką linową na Gubałówkę, przejście w kierunku Butorowego Wierchu i zjazd wyciągiem, by odwiedzić stary cmentarz zasłużonych na Pękowym Brzysku. Po spacerze Krupówkami, wszyscy udali się pod skocznię by dopingować polskich skoczków w konkursie drużynowym. Wieczorem górale zorganizowali kulig pięknymi okolicami Olczy.
W sobotę pobyt w kościele wybudowanym w podziękowaniu za ocalenie Ojca Św. Jana Pawła II na Krzeptówkach, potem targ pod Gubałówką i wielkie dopingowanie na skoczni w konkursie indywidualnym.
Wszystkim bardzo udzieliła się atmosfera panująca podczas zawodów, a grupa znajdowała się blisko gniazda trenerskiego. Po świetnych wynikach Polaków, zaczerpnięto atmosfery zakopiańskiej w góralskiej Karczmie Po Zbóju.
W niedzielę po mszy św. w pięknym piętrowym kościele na Olczy, wszyscy udali się na Spisz do Słowacji, do zaprzyjaźnionej gminy Vrbov. Tam niezapomniane wrażenie zrobiły kąpiele w termach, gdzie w czasie mrozu na świeżym powietrzu można było przebywać w basenach w temperaturze 38 stopni wody. Niektórzy nie odmówili sobie wykonania „orła” na śniegu w kąpielówkach.
Z udanego wyjazdu kierowanego przez Piotra Cyprowskiego wszyscy wrócili na tyle zadowoleni, że wnioskowali o wpisanie na stałe do kalendarza imprez wyjazd na konkurs skoków do Zakopanego.

Zdjęcia

Nasi prezentowali się na szkoleniu WODR

10 grudnia 2012 r. w Sielinku, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadził szkolenie, w trakcie którego prezentowała się Lokalna Grupa Działania KOLD.
Działalność Stowarzyszenia, przedstawiona przez prezesa Adama Woropaja poparta została wystawą prac rękodzieła realizowanych w ramach małych projektów pt. „Warsztaty rękodzieła i kulinariów” przez Marię Woźną, Bernadetę Loba oraz Stefanię Liczbańską ze Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą oraz pokazem warsztatów decoupage Anny Labok.
KOLD przekazał także życzenia świąteczne wręczając uczestnikom świąteczne bombki.

Zdjęcia

Wieczór francuski - 24.11.2012 r.

Pierwszy z wieczorów międzynarodowych zaplanowanych w nowym projekcie Stowarzyszenia był „Wieczór francuski”, który zgromadził w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lwówku miłośników ziemi francuskiej.
Projekt ma za zadanie włączyć dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego przygotowywania i prowadzenia tematycznych spotkań, a przez to rozwijanie więzi międzypokoleniowej.
Dzieci wystąpiły w pokazach francuskich technik nowoczesnego tańca i tradycyjnych tańcach francuskich, młodzież przygotowała prezentację multimedialna o Francji. Była wspólna nauka francuskiego tańca „ooo, St Molo”, były konkursy na piosenkę francuską, konkurs na składanie puzzli i prezentowanie zabytków Francji, konkurs na prezentację mody francuskiej. Fragment poświecony epoce napoleońskiej to czytanie fragmentów listów Napoleona do Marii Walewskiej zakończony degustacją napoleonek.
Wszyscy obecni mogli degustować dania francuskie ze słynnymi krewetkami, ślimakami, bretońskimi galetkami, był oryginalny szampan francuski i znany cidre, a także ciasta francuskie.
Spotkaniu towarzyszyła muzyka francuska oraz wystawa prac i zdjęć z wszystkich spotkań lwóweckich mieszkańców z mieszkańcami francuskiego Chartres de Bretagne.
Wieczór przygotował zespół kierowany przez Beatę Krzyżańską i Justynę Bąbelek. Stowarzyszenie planuje kolejny wieczór w styczniu 2013 poświęcony tradycjom polskim.

Zdjęcia

Święty Pyry - 27.10.2012 r.

„O roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju…” – fragmentami księgi XII – Rok 1812 –„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza rozpoczęło się tegoroczne Święto Pyry Stowarzyszenia, zorganizowane tym razem na terenie Pałacu w Podrzewiu.
Fragmenty epopei narodowej czytali: Ireneusz Witkowski, Bogdan Rościszewski, Hanna Nowaczyk, Aurelia Nawrocka oraz Justyna Bąbelek. Następnie zespół Stowarzyszenia odtańczył Poloneza Mickiewiczowskiego i wzniesiono toast, znaną z „Pana Tadeusza” - siwuchą. Stanowiło to zaakcentowanie 200 rocznicy przejścia przez Polskę wojsk napoleońskich, tak oczekiwanych przez Polaków.
W dużym namiocie zebrało się 90 osób, które po kolacji przystąpiły do zabaw i gier związanych z pyrami. Drużyny rywalizowały w różnych konkurencjach przygotowanych i prowadzonych przez Hannę Nowaczyk i Barbarę Borowiak ze swoimi zespołami. Potem, na stołach pojawił się płonący udziec, były tańce oraz ognisko z grzańcem.
Podczas spotkania zaprezentowano planowane na następny rok wyjazdy oraz nowy projekt „Wieczory międzynarodowe”, podczas których co dwa miesiące prezentowane będzie państwo europejskie z czynnym udziałem dorosłych i młodzieży.
Wszyscy uczestnicy spotkania rozchodząc się w doskonałych nastrojach, umawiali się na kolejne spotkanie za rok.

Zdjęcia

Nasi na KOLD-owskim Rajdzie rowerowym

Dwa zespoły Stowarzyszenia w dniu 15 września 2012 r. wzięły udział w V KOLD-owskim rajdzie rowerowym z metą w Michorzewie.
J eden zespół - 12 osobowy pod kierownictwem prezesa Ireneusza Witkowskiego jechał z Lwówka przez Pakosław, Chraplewo, Głuponie do Michorzewa, drugi zespół - 8 osobowy pod kierownictwem Stefanii Liczbańskiej jechał z Nowego Tomyśla przez Wąsowo, Kuślin do Michorzewa.
Przygotowaniami kierował wiceprezes Bogdan Rościszewski.

Zdjęcia

Na festynach w Lwówku i Bieszczadach

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą realizując projekt promowania regionu w ramach programu Leader, przebywali na początku września w Bieszczadach.
Promowali tam produkty lokalne oraz występowali na festynach w Cisnej i Komańczy.
Początek realizacji projektu miał miejsce podczas Święta Chleba w Lwówku. W składzie zespołu byli lwóweccy piekarze, przedsiębiorcy, emeryci.
Poprzednia prezentacja produktów lokalnych przez Stowarzyszenia miała miejsce w 2011 r. we Francji.
Podczas pobytu na Podbeskidziu, w wolnym czasie grupa odbyła podróż kolejką bieszczadzką, odwiedziła miejsce odosobnienia kard. Wyszyńskiego w Komańczy, a w drodze powrotnej zwiedziła kopalnię soli w Bochni.
Wyjazdem kierowała Wiesława Krzemińska-Wachowiak.
Kolejnym projektem regionalnym przygotowywanym przez Stowarzyszenie jest święto pyry.

Zdjęcia

20 lat współpracy z chartres de Bretagne

Na zaproszenie Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, 45 osobowa grupa Francuzów z bretońskiego Chartres de Bretagne przebywała przez 5 dni w Lwówku mieszkając w rodzinach polskich. Była to rewizyta za ubiegłoroczny pobyt mieszkańców Lwówka we Francji.
Pobyt gości przypadł w czasie obchodów Jubileuszu 20 lat kontaktów Lwówka z Chartres de Bretagne i 10 lat kontaktów z litewską Kazlu Rudą.
Grupa, która w połowie składała się z młodzieży, a w połowie z dorosłych zwiedziła Parowozownię w Wolsztynie, Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, Stary Rynek w Poznaniu oraz termy maltańskie, gdzie młodzież skorzystała z kąpieli. Goście poznali oczywiście również zabytki i ciekawe miejsca Lwówka oraz wzięli udział w Lwóweckim Święcie Chleba.
Uroczystym momentem było otwarcie Ronda Partnerstwa Miast w Lwówku, w którym uczestniczyły także delegacje Kazlu Rudy i Lwówka Śląskiego. Po otwarciu i poświęceniu ronda, grupa starszych mieszkańców Chartres de Bretagne zaśpiewała piosenki bretońskie, natomiast młodzieżowy zespół Oceane dał pokaz tańca awangardowego.
Kulminacyjnym punktem obchodów Jubileuszu było uroczyste spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w sali OSiR z udziałem władz samorządowych wszystkich miast partnerskich, przybyłych delegacji, rodzin goszczących Francuzów oraz zaproszonych gości. Po części oficjalnej, przy koktajlu wspominano minione lata.
Podczas roboczych rozmów uzgodniono wyjazd grupy w następnym roku składającej się z młodych artystów i umówiono się na spotkanie z Francuzami w listopadzie, aby roboczo opracować kilkuletni plan współpracy.
Podobne rozmowy Stowarzyszenie ma przeprowadzić z Kazlu Rudą i Lwówkiem Śląskim.

Zdjęcia

III spływ kajakowy

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą zorganizowało, w dniu 29 lipca, III spływ kajakowy.
Trasa spływu, na rzece Obrze, liczyła 15 km między miejscowościami Gorzyca- Chycina.
W kajakach płynęło 15 osób, a drugie tyle stanowiło zaplecze techniczne.
Trasa była bardzo ciekawa, pogoda dopisała, wszyscy uczestnicy umówili się już na kolejny odcinek do Bledzewa
w roku 2013. Spływy kajakowe organizowane są od 3 lat i stanowią kolejną propozycję promowania aktywnego ruchu dla członków stowarzyszenia.
Tegorocznym spływem kierował wiceprezes Bogdan Rościszewski.

Zdjęcia

20 lat kontaktów Lwówka z Bretanią

W dniach 11-14 lipca 2012 r. w Rennes w Bretanii francuskiej, odbyło się seminarium i konferencja związana z ponad 20-letnimi kontaktami Wielkopolski z Bretanią.
Wśród 12 gmin z Wielkopolski znalazła się czteroosobowa delegacja z Lwówka reprezentowana przez Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą z prezesem Ireneuszem Witkowskim, sekretarzem Aurelią Nawrocką oraz Bernadetą Lobą i Stanisławem Żyłką.
Podczas seminarium dyskutowano o dokonaniach, perspektywach dalszej współpracy ze zwróceniem uwagi na młodzież.
Uczestnicy konferencji spotkali się z ambasadorem Polski we Francji, uczestniczyli w defiladzie i festynie z okazji narodowego święta Francji. Mieli też okazję odwiedzić wybrzeże Atlantyku.
Zwieńczeniem pobytu była polsko-francuska msza św. w Retiers.
Przedstawiciele Lwówka mieszkali w rodzinach swoich przyjaciół ze Stowarzyszenia w Chartres de Bretagne. Kontakty z tą miejscowością datują się od 1990 roku i w tym czasie Francję odwiedziło ponad 700 osób z gminy Lwówek i odwrotnie.
Kolejna grupa Francuzów przyjeżdża do Lwówka na Święto Chleba w sierpniu, kiedy planowane są występy zespołów artystycznych Chartres de Bretagne.
W czasie Święta Chleba lwóweckie rondo otrzyma imię miast partnerskich, na tą uroczystość wybiera się także mer naszego francuskiego partnera.

Zdjęcia

I MARSZ NORDIC WALKING

W sobotę 2 czerwca spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku wyruszyły grupy na trasę I Marszu Nordic Walking.
Chodzenie z kijkami zainaugurowano kursem, który odbył się w kwietniu dla 80 osób ze Stowarzyszenia Współpracy z Zagranica w Lwówku.
W tramach projektu unijnego, wokół Lwówka, wyznaczone zostały 4 trasy wiodące polami i urokliwymi ścieżkami. Wszystkie trasy zaczynają się i kończą przy MGOK. Trasy opisane są w specjalnie w tym celu wydanym folderze oraz oznakowane specjalnymi tabliczkami. Tym samym Stowarzyszenie chce zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Sobotnia trasa liczyła 7 km i wiodła z Lwówka do Chmielinka i powrotnie.
Po skończonym marszu, którego komandorem był Bogdan Rościszewski, wszyscy razem spotkali się na posiłku przygotowanym przez członków Stowarzyszenia.

Zdjęcia

III Rajd Rowerowy

Grupa 40 osób - członków Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą wzięła udział w III rajdzie rowerowym trasami ziem powiatu nowotomyskiego i szamotulskiego.
W sobotę 19 maja dwie grupy wyruszyły z Rynku w Lwówku, by jechać trasą dłuższa przez Pakosław, Brody, Zgierzynkę lub krótszą przez Posadowo, Zgierzynkę do Dąbrowy k/Pniew. Trzecia grupa wyruszyła z Nowego Tomyśla i by dotrzeć na wspólna metę jechała przez Stary Tomyśl, Chmielinko, Posadowo, Zgierzynkę.
W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Pniewy w Dąbrowie, uczestnicy rajdu mieli możliwość zwiedzenia izby myśliwskiej, poznania szkółki upraw leśnych oraz, na zakończenie, upiec tradycyjną kiełbaskę na ognisku.
Komandor rajdu Bogdan Rościszewski wręczył wszystkim pamiątkowe znaczki rajdowe.

Zdjęcia

NORDIC WALKING we Lwówku

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranica w Lwówku rozpoczęło realizację projektu w ramach PROW - Leader złożonego za pośrednictwem KOLD pt. „Nordic Walking motywem do rozwoju aktywnej turystyki pieszej”.
Nordic Walking w dosłownym tłumaczeniu oznacza wędrówki nordyckie. Powstał w Finlandii w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku choć jego źródeł można się doszukiwać już w starożytności kiedy to pasterze i pielgrzymi używali kijów do podpierania się podczas marszu w trudnym terenie.
W dzisiejszych czasach zasługę powstania tego sportu należy jednak przypisać fińskim sportowcom trenującym biatlon. Potrzebowali oni urozmaicić i zintensyfikować trening letni nie tracąc zarazem kondycji. Poszukiwali formy ruchu, która zastąpi bieg narciarski i będzie tak samo efektywna. Podczas lata odłożyli więc narty i posługując się samymi kijkami - zaczęli "chodzić". Tym sposobem powstał Nordic Walking, który jest połączeniem marszu z techniką odpychania się od podłoża za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków, podobnych do tych używanych w narciarstwie biegowym.
W dniach 14-15 kwietnia oraz 21-22 kwietnia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie k. Sierakowa pod okiem instruktorów Nordic Walking, szkoliło się razem 80 osób w zakresie prawidłowego, a coraz popularniejszego chodzenia z kijkami. Zapoznano się z historią powstania tej formy rekreacji, doborem sprzętu, techniką chodzenia, po czym każda grupa pokonywała trasy marszowe.
W dalszej części projektu zostały opracowane trasy marszowe wokół Lwówka, a w najbliższej przyszłości zostaną wydane foldery omawiające technikę chodzenia oraz folder z trasami marszowymi.
Stowarzyszenie chce popularyzować tę formę aktywności ruchowej wśród szerokiej społeczności lokalnej organizując 2 czerwca – I rajd Nordic Walking w Lwówku (regulamin ukaże się w maju na stronie internetowe Stowarzyszenia - www.swz.lwowek.com.pl).

Zdjęcia

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 12.03.2012 r.

12 marca 2012 r. w Sali Bankietowej Rynkowa w Lwówku podsumowano 4 ostatnie lata działalności Stowarzyszenia 2008-2011. Walne Zgromadzenie prowadził Bogdan Rościszewski a protokołowała Justyna Bąbelek. Na początku sprawozdanie z działalności złożył prezes Ireneusz Witkowski, a sprawozdanie finansowe skarbnik - Wiesława Krzemińska-Wachowiak.
Stowarzyszenie liczy obecnie 137 członków.
Każdego roku odbywały się wymiany grup z zaprzyjaźnionymi gminami i tak w latach 2008 i 2010 gościliśmy grupy z Chartres de Bretagne, Litwy, Łotwy i Niemiec i Lwówka Śląskiego, a w latach 2009 i 2011 nasze grupy przebywały z rewizytami u współpartnerów. W ramach wizyt wyjeżdżała młodzież sportowa, grupy artystyczne, członkowie Stowarzyszenia i grupy zrzeszeniowe. Stowarzyszenie organizowało także imprezy związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów, w tym coroczne Święto Pyry, Festiwal Kolęd i Pastorałek, zabawy karnawałowe i spotkania noworoczne.
Od roku 2009 cyklicznie organizujemy także rajdy rowerowe i spływy kajakowe cieszące się dużą popularnością wśród członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie organizowało także imprezy związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów, w tym coroczne Święto Pyry, Festiwal Kolęd i Pastorałek, zabawy karnawałowe i spotkania noworoczne.
Realizując założenia programowe związane z szerzeniem edukacji kulturowej i ekologicznej członkowie Zarządu zdecydowali o przystąpieniu do projektów unijnych umożliwiających pozyskiwanie funduszy na rozszerzenie działalności Stowarzyszenia. Od stycznia 2009 roku w pięciu szkołach naszej gminy realizowano projekt „Jesień z Internetem” mający na celu podniesienie umiejętności medialnych mieszkańców wsi i miasteczek, oraz budowanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Szkolenie ukończyło 100 osób.
W ramach projektu „Działajmy razem” wyłoniono organizacje pozarządowe na skalę województwa skłonne do takiej współpracy aby stały się one liderami w dziedzinie współdziałania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W projekcie od 4 lat bierze udział nasze Stowarzyszenie.
Kolejny projekt „GRUNDTVIG” dał nam możliwość podjęcia jego realizacji ze względu na to, że współpracujemy z więcej niż jednym krajem. Założeniem tego projektu były wyjazdy małych grup ludzi z różnych środowisk w celu nawiązaniu współpracy partnerskiej. Fundusz europejski zapewniał pokrycie kosztów transportu, utrzymania i noclegów. Członkowie Stowarzyszenia w ramach tego projektu odwiedzili po dwa razy kolejno Litwę, Łotwę i Niemcy a w listopadzie 2009 r. i w maju 2011 r. do naszego miasta z rewizytą przyjechali współpartnerzy z wyżej wymienionych krajów. Podsumowanie projektu w formie konferencji odbyło się 3 września 2011 roku w Sielinku. W wyjazdach brało udział 24 członków Stowarzyszenia.
W każdym roku minionej kadencji przychody i rozchody finansowe oscylowały na poziomie 120 - 180 ty zł. Środki z wszystkich projektów unijnych i krajowych zostały rozliczane w terminie.
Podczas Walnego Zgromadzenia jednomyślnie udzielono Zarządowi absolutorium.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia na lata 2012-2015:

Zarząd
Prezes – Ireneusz Witkowski
Wiceprezes – Bogdan Rościszewski
Wiceprezes – Beata Krzyżańska
Sekretarz - Aurelia Nawrocka
Skarbnik - Wiesława Krzemińska-Wachowiak
Członek - Justyna Bąbelek
Członek - Andrzej Nowak

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Krzysztof Gaj
Członek - Bernadeta Loba
Członek - Iwona Ratajczak

Zgromadzenie przyjęło także założenia planu kadencyjnego:
1. kontynuować promowanie i organizację regionalnych imprez lokalnych
2. kontynuować projekt „Poznajemy miasta europejskie”
3. w dalszy ciągu prowadzić wymiany grup we współpracy z gminami zagranicznymi zaprzyjaźnionymi z poszerzeniem o organizacje ze Słowacji lub Czech i Niemiec
4. w oparciu o fundusze unijne i krajowe realizować projekty dla członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców gminy i okolicy ukierunkowane na szkolenia i warsztaty zainteresowań oraz seminaria i kursokonferencje
5. prowadzić szeroka promocję poprzez udział w seminariach, szkoleniach, festynach własnych i organizowanych przez inne organizacje
6. powołać zespoły , które prowadzić będą poszczególne zadania oraz zespoły doraźne do realizacji projektów
7. zainicjować konkurs wiedzy i umiejętności dla dzieci i młodzieży na terenie gminy z problematyki europejskiej.


Zdjęcia

XII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek

Miejscem spotkania 34 wykonawców w tym solistów, zespołów, chórów był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku. W niedzielę 22 stycznia 2012 r. podczas całodziennych przesłuchań przez scenę przewinęło się ponad 240 osób z kilku powiatów: nowotomyskiego, grodziskiego, szamotulskiego, poznańskiego i śremskiego. Wszyscy wykonywali po 2 kolędy lub pastorałki w tym jedną tradycyjną, oddzielną kategorią była kolęda zagraniczna.
Wykonawców oceniało jury w składzie: Anna Kieżuń- Wojciechowska – wykładowca Szkoły Muzycznej w Gorzowie, Bogusław Stankowiak – profesor zwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Bogumiła Tarasiewicz – adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W poszczególnych kategoriach laureatami zostali :
Soliści do 12 lat – Rafał Stachowiak – MGOK Buk
Soliści 12-18 lat – Katarzyna Kowalska – Gimnazjum Buk
Zespoły do 12 lat – Powsinogi – Niepubliczna SP Strzyżewo
Zespoły 12-18 lat – Kolędnicy 2011 – MGOK Czerwonak
Zespoły powyżej 18 lat – Wilkowianie – GCK Wielichowo
Chóry - Koło śpiewu im. F. Nowowiejskiego – Tarnowo Podgórne
Kolęda zagraniczna – Psotki – MGOK Lwówek
Przyznano także wyróżnienia: Katarzyna Starosta z Buku za wyróżniającą się osobowość artystyczną oraz Zespół śpiewaczy „Radość” z GCK Duszniki za kultywowanie tradycji.
Festiwal organizowało Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku.

Zdjęcia

Spotkanie świąteczno-noworoczne

13 stycznia 2012 r. w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne członków Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.
Spotkanie rozpoczęło się od Jasełek w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Lwówku pod kierunkiem siostry Danuty.
Następnie prezes Ireneusz Witkowski przedstawił plany na rok 2012, wśród których znalazły się m.in. kolejny Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek, rajdy rowerowe i kurs Nordic Walking, spływ kajakowy, wyjazdy szkoleniowe do Chalina, czy wycieczki krajowe.
Spotkanie zakończył toast noworoczny wzniesiony przez wiceprezesa Bogdana Rościszewskiego. W spotkaniu uczestniczyło ok. 65 członków stowarzyszenia, a organizacyjnie przygotował je zespół pod kierunkiem członka Zarządu Andrzeja Nowaka.

Zdjęcia

Królowały pyry

Ponad 60 członków Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą z Lwówka wzięło udział w tradycyjnym Święcie Pyry, zorganizowanym w sobotę 22 października w Piramidzie p. Andrzeja Skrzypka w Przyłęku.
W trakcie spotkania rozegrane zostały konkurencje związane z pyrami takie jak „sadzenie pyr”, konkurs na najdłuższą obierkę, sztafeta z pyrami czy taniec w parach z pyrą między głowami. Konkursy prowadziła Aurelia Nawrocka, komisją sędziowską kierowała skarbnik Wiesława Krzemińska-Wachowiak. Najlepsi otrzymali dyplomy i upominki wręczane przez prezesa Stowarzyszenia Ireneusza Witkowskiego i wiceprezesa Bogdana Rościszewskiego.
Podczas poczęstunku nie zabrakło także pieczonych w ognisku pyr, a także śpiewów biesiadnych. Przedstawiono także propozycję wycieczek zagranicznych dla członków stowarzyszenia na rok 2012. Spotkanie przygotowały Alicja Żuchowska, Iwona Ratajczak i Aurelia Nawrocka.

Zdjęcia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

We wtorek 4 października w 2011 r. w Gimnazjum w Lwówku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, na którym dokonano zmian w Statucie dostosowując go do aktualnych potrzeb, szczególnie przy aplikowaniu o środki unijne.
Zgromadzenie prowadził Ireneusz Witkowski, a protokołowała Justyna Bąbelek.
Wprowadzono następujące zmiany w Statucie:
- przyjmowanie w poczet członków będzie odbywało się za pisemnym potwierdzeniem przez Zarząd,
- zwiększono skład Zarządu do 5- 7 członków,
- dokumenty dotyczące spraw majątkowych podpisywać będą 2 osoby: w tym prezes lub wiceprezes oraz 1 z członków Zarządu,
- zaakceptowano postanowienia Zarządu o przyjęciu rezygnacji z funkcji wiceprezesa przez Henryka Żuchowskiego i dokooptowaniu do Zarządu z powierzeniem funkcji wiceprezesa Bogdana Rościszowskiego oraz nie przyjęciu rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Henryka Żuchowskiego.
Na zakończenie Zgromadzenia, obecni obejrzeli zdjęcia z ostatniego wyjazdu do Francji.

Zdjęcia

Promocja zwyczajów lokalnych we Francji

Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą z Lwówka w czasie festynu- święta współpracy w Chartres de Bretagne, we Francji promowało zwyczaje i tradycje lokalne.
W dniach 23-28 września 2011 r. przebywała w tym zaprzyjaźnionym mieście grupa 42 mieszkańców Lwówka i okolic aktywnie uczestnicząc w festynie. Mieszkając u rodzin francuskich, poznawali zwyczaje bretońskie oraz tamtejsze potrawy, jakże odmienne od naszych.
W czasie pobytu młodzież lwówecka rozegrała turniej badmintona zdobywając puchar.
Dorośli w strojach regionalnych czterokrotnie wystąpili z tańcami – wielkopolską maryneczką oraz polonezem, a także zaśpiewali kilka polskich piosenek biesiadnych. Szczególnie do gustu przypadł wszystkim finał, w którym do poloneza zaproszony został zespół tańców bretońskich i wspólnie odtańczono polski taniec narodowy.
Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko polskie, gdzie serwowano potrawy - polską kiełbasę, kwaszone ogórki, placek na drożdżach oraz nalewkę z lwóweckich wiśni.
W czasie pobytu burmistrz Lwówka Piotr Długosz i prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski wzięli udział w sesji Rady Miejskiej Chartres de Bretagne, podczas której mer miasta Philippe Bonnin zadeklarował nadanie nazwy Lwówek placowi w centrum miasta.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili także mediatekę, basen oraz uprawę zieleni dla miasta. Duże wrażenie na uczestnikach wywarł także pobyt w St. Michel oraz mieście korsarzy St Molo nad kanałem La Manche.
Po mszy św. w miejscowym kościele, wszyscy udali się na grób zmarłego w ub. roku mera miasta Antoine Chatel, który był głównym inicjatorem współpracy z Lwówkiem.
Podczas rozmów z Francuzami uzgodniono termin rewizyty w Lwówku na sierpnień 2012. Przyjedzie do nas młodzież z sekcji badmintona oraz orkiestra z Chartres.
Projekt współfinansowany był z PROW 2007-2013 osi 4 Leader za pośrednictwem KOLD.

Zdjęcia

KOLD-owskie grzybobranie

Drużyny z naszego Stowarzyszenia wzięły udział w Miedzichowskim Grzybobraniu zorganizowanym w Smolarni,
w dniu 24 września 2011 r. przez KOLD. Pogoda sprzyjała i chociaż grzybów nie było zbyt dużo, to atmosfera i organizacja grzybobrania pozwoliły zintegrować się z innymi zespołami z obszaru KOLD.

Zdjęcia

Stowarzyszenie na Rajdzie rowerowym KOLD

W sobotę 17 września 2011 r. , dwie drużyny Stowarzyszenia wyruszyły na IV rajd rowerowy KOLD z metą w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Jansówce w Kuślinie.
Pierwsza drużyna kierowana przez Bogdana Rościszewskiego wyjechała z Lwówka i po dołączeniu na Lipce Wielkiej grupy z Bolewic dotarła na metę razem z drugą drużyną , która wyjechała z Nowego Tomyśla pod kierownictwem Marka Liczbańskiego.
Na mecie trzeba było wykazać się wiedzą i wiadomościami z tematyki rajdowej. II drużyna wygrała rywalizację w wiedzy o Szczanieckiej, natomiast I drużyna zajęła II miejsce w ogólnej klasyfikacji radu zdobywając puchar prezesa KOLD. Wśród 31 drużyn zrzeszających ponad 340 uczestników, z naszego Stowarzyszenia wzięło udział 17 osób.

Zdjęcia

Podsumowanie projektu GRUNTVIG

W sobotę 3 września 2011 r. w Sielinku spotkali się członkowie Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą z Lwówka i koła ZMW z Opalenicy, aby podsumować zakończony projekt Grundtvig realizowany przez dwa lata z organizacjami pozarządowymi z Litwy, Łotwy i Niemiec.
Koordynator projektu Ireneusz Witkowski przedstawił podsumowanie całego projektu z omówieniem metodologii pisania treści projektu, jego realizacji wraz z efektami końcowymi zrealizowanych celów. Z kolei uczestnicy , m.in. Bogdan Rosciszewski, Patryk Kąkolewski, Maria Rybarczyk, Wieslawa Krzemińska-Wachowiak, Maria Kozak, Barbara Cyprowska, Aurelia Nawrocka, Zbigniew Baranowski dzielili się wrażeniami z realizacji zadań warsztatowych podczas wyjazdów. Zaprezentowano wystawę prac wykonywanych podczas poszczególnych spotkań oraz materiały otrzymane od współpartnerów, kronikę projektu.
Wszyscy mogli także degustować produkty lokalne (nalewki i słodycze) partnerów zagranicznych otrzymanych podczas wyjazdów.
W projekcie wzięły udział 42 osoby w wyjazdach zagranicznych i 140 osób w kraju. Projekt finansowany był z programu europejskiego Grundtvig.

Zdjęcia

Stowarzyszenie na Jarmarku i w prasie

Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą uczestniczyło w dniu 28 sierpnia 2011 r., w Jarmarku Chmielo-Wikliniarskim
w Nowym Tomyślu, prezentując na stoisku promocyjnym swoje dotychczasowe dokonania.
Stoisko uruchomione w ramach współpracy w programie Działajmy razem 2 z Instytutem Zachodnim z Poznania, przygotowali i prowadzili: Barbara i Stefan Kędzia, Jolanta Macioszek i Norbert Grześkowiak oraz Stefania Liczbańska.
O działalności Stowarzyszenia opublikowany zostanie artykuł w Gazecie Wyborczej w dniu 19 września w wydaniu miejskim poznańskim.

Zdjęcia

II Spływ kajakowy

W 2010 r. Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą zorganizowało I spływ kajakowy rzeką Paklicą w Lubuskiem, w którym udział wzięło 15 osób. W tym roku na trasie Gorzycko- Międzyrzecz rzeką Obrą przez ponad 4 godziny pokonując trasę ok. 20 km płynęło już 30 osób. W niedzielę 31 lipca 2011 r. tą malowniczą trasą podążali zarówno doświadczeni jak i nowi miłośnicy kajaków. Niejednokrotnie trzeba było pokonywać przeszkody w postaci powalonych drzew, jednak wszyscy w doskonałych humorach dotarli do mety. Komandorem spływu był Bogdan Rościszewski, który przygotował i poprowadził spływ, a wraz z prezesem Stowarzyszenia Ireneuszem Witkowskim wręczył wszystkim uczestnikom przygotowane gadżety pamiątkowe. Wspólna rybna kolacja w Trzcielu była zwieńczeniem spotkania. Wszyscy umawiali się już na kolejne spotkanie w roku 2012.

Zdjęcia

Zakończenie projektu Grundtvig

„Tradycje i zwyczaje lokalne motywem do ustawicznej pracy seniorów” w ramach programu unijnego Grundtvig realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą z Lwówka to temat projektu, którego zakończenie miało miejsce na Litwie w dniach 22-25 lipca 2011 r. Przez dwa lata razem z ZMW z Opalenicy, ze Stowarzyszeniami z Kazlu Ruda na Litwie, Koenigslutter w Niemczech i Rygą na Łotwie, w projekcie wzięło udział 42 osoby w wyjazdach zagranicznych i 140 osób w kraju. W trakcie projektu odbywały się festyny i warsztaty , m.in. darcie pierza, święto pyry, wyplatanie wikliny w Polsce; wyplatanie palm na „Kaziuki” i tradycje dnia św. Anny na Litwie; wieńce adwentowe i przetwory z dyni w Niemczech; agroturystyka rybacka z łowieniem ryb oraz przetwory kulinarne na Łotwie. Spotkaniom, które odbyły się dwa razy w każdym kraju, towarzyszyły także seminaria, konferencje, zwiedzanie zabytków miast, spotkania z władzami samorządowymi, dyskusje o współpracy międzynarodowej. W każdym spotkaniu brało udział po 7 osób z każdej organizacji, natomiast gospodarze zawsze włączali wszystkich swoich członków. W trakcie projektu wydano foldery o programie oraz historie miejscowości partnerów, każdy w 4 językach poparty zdjęciami oraz album wydarzeń działań. Ułożone zostały także słowa specjalnej piosenki projektu oraz sporządzona flaga, która przekazywana była symbolicznie kolejnemu gospodarzowi. Na zakończenie projektu Litwini przygotowali stanowiska, gdzie uczestnicy prezentowali swoje umiejętności, rejs statkiem po Zalewie Koweńskim, zwiedzanie i udział w mszy św w katedrze w Kownie, wreszcie koncert artystyczny z wręczaniem certyfikatów uczestnikom spotkania. Uczestnicy zwiedzili także miejsce przeprawy wojsk napoleońskich w 1812 r. przez Niemen, gdzie na mostach pontonowych przez 3 dni przeprawiła się 100 tysięczna armia, by w następnym roku po klęsce po Borodino wracało tylko ok. 5 tys. żołnierzy. Bardzo ciekawy był pobyt w Muzeum Narodowym Etnograficznym z pokazem pieczenia litewskiego ciemnego chleba w tradycyjnym piecu. Każdy z uczestników mógł sam uformować i wypiec sobie chleb. Wszyscy uczestnicy dzielili się wrażeniami z pobytów u swoich partnerów. Zapamiętaliśmy zdanie wypowiedziane przez jednego z uczestników projektu z Łotwy, który powiedział: „Daj Boże, aby nam w przyszłości tak się żyło w jak w Polsce i Niemczech”. Pokaz sztucznych ogni i odśpiewanie piosenki projektu zakończyło formalnie projekt. Pozostało jeszcze sporządzenie raportu i rozliczenie projektu, który finansowany był z Komisji Europejskiej. Każdy kraj miał swojego koordynatora, a całość projektu koordynował prezes Stowarzyszenia z Lwówka Ireneusz Witkowski. Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą z Lwówka i ZMW z Opalenicy planują w dniu 3 września w Sielinku uroczyste podsumowanie z prezentacją wytworów projektu. W ramach Stowarzyszenia realizowany jest także projekt współpracy z francuskim Chartres de Bretagne, do którego w końcu września wyjeżdża 40 osobowa grupa z Lwówka.

Zdjęcia

Zamki bawarskie

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą realizując program „Poznajemy miasta i regiony europejskie” zorganizowało wyjazd „Śladami Zamków Ludwika Bawarskiego”. W dniach 25 czerwca - 1 lipca 2011r, grupa 35 osób przebywała w miejscowości Lofer w Austrii, skąd codziennie organizowane były wyprawy do zamków bawarskich. W trakcie pobytu zwiedzono m.in. niemiecki ”Wersal” w Herrenchiemsee, Centrum, Katedrę i Starówkę w Salzburgu, zamki Linderhof, Neuschwanstein i Hohenschwangau w Füssen, kopalnię soli w Berthesgaden, kwaterę Hitlera w Kehlstein, podziwiano wspaniałą panoramę Alp. Duże wrażenie na uczestnikach zrobiła szlifiernia kryształów Svorowskiego.
Ludwig II jest jednym z najbardziej znanych królów bawarskich, choć od jego śmierci upłynęło ponad 100 lat. Był on ostatnim prawdziwym królem XIX stulecia.Za jego panowania sztuka rękodzieła w Bawarii rozkwitła jak nigdy przedtem i potem. Wszystkie te zamki i pałace, także i w innych krajach, były wynikiem presji historii, stylu, który w XIX wieku był w rozkwicie - styl, który dopiero w drugiej połowie XX wieku został doceniony. Dziś jego zamki uważane są przez znawców za jedne z największych dzieł w historii. Pomiędzy szczytami Alp, w otoczeniu malowniczych jezior Ludwig Bawarski realizował swoje marzenia budując zamki z Krainy Baśni.
Niezapomniane były wieczory tematyczne z poezją i piosenkami prowadzonymi przez przewodnika Andrzeja Simona. Panująca atmosfera i ciekawy program spowodował, że w ostatnim dniu już sporządzano listę na wyjazd w następnym roku.
Kierownikiem wyjazdu była Wiesława Krzemińska-Wachowiak, a wyjazd był 16-tym z kolei realizowanym w ramach programu.

Zdjęcia

Autostopem dookoła Europy

Przez trzy ostatnie dni czerwca, rodziny lwóweckie gościły dwóch młodych studentów francuskich, którzy realizując projekt HELIOS, odbywają podróż dookoła Europy. Zadaniem Maxime Pasquiera i Baptiste Le Penneca jest obserwacja życia, szczególnie młodych europejczyków, ich zajęć i zainteresowań. Wolno im poruszać się wyłącznie autostopem, co w obecnych czasach jest szczególnie trudne. Świadczy o tym choćby to, że do Lwówka spóźnili się o 6 dni, gdyż na terenie Niemiec i Polski pokonywali część trasy pieszo i spali pod gołym niebem. W dodatku zadaniem ich jest korzystać z gościny spotkanych mieszkańców, co ciekawe mają ze sobą na tzw. czarną godzinę tylko 992 euro na całe 2 miesiące. Do Francji mają wrócić w połowie sierpnia. Ponieważ Lwówek jest zaprzyjaźniony z francuskim Chartres de Bretagne, znaleźli tutaj gościnę za pośrednictwem Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. Mieszkając u polskich rodzin, pomagali w pracach w ogródku przydomowym w Lwówku, poznali gospodarstwo młodego rolnika w Komorowicach, zabytki i infrastukturę Lwówka, budowle wiklinowe Nowego Tomyśla, spotkali się z burmistrzem Lwówka i prezesem Stowarzyszenia, wreszcie obserwowali życie rodzin polskich. Stąd udali się na Ukrainę, zapewne nie będą w dalszej drodze korzystali z takiej gościnności, gdyż nie spotkają tam miast zaprzyjaźnionych z francuskimi gminami.
Z życzeniami szerokiej drogi, zostali z Lwówka podwiezieni w ramach autostopu na autostradę w kierunku Łodzi.
O efektach ich podróży członkowie stowarzyszenia dowiedzą się we wrześniu w Chartres de Bretagne, dokąd wyjeżdża 40 osobowa grupa z Lwówka.

Zdjęcia

Goście we Lwówku - 13 - 16.05.2011 r.

W dniach 13-16 maja 2011 r. w Lwówku przebywały grupy dorosłych członków stowarzyszeń z Koenigslutter z Niemiec, Kazlu Rudy z Litwy oraz Rygi z Łotwy by razem z członkami Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranica i ZMW z Opalenicy realizować kolejne etapy programu unijnego Grundtvig pt. „Tradycje i zwyczaje regionalne motywem do ustawicznej edukacji dorosłych”. W ramach spotkania odbyły się warsztaty wikliniarskie w Muzeum w Nowym Tomyślu oraz wielkopolskich gier zapomnianych. Uczestnicy zwiedzili także obiekty wikliniarskie oraz Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, podziwiali zabytki Poznania oraz obiekty sportowe Malta. Jednym z punktów programu była polska majówka na terenie gospodarstwa agroturystycznego p. Józefa n Napierały w Lipce Wielkiej z udziałem władz samorządowych Lwówka i Opalenicy. Partnerzy programu spotykają się przemiennie po 2 razy w każdej miejscowości realizującej program zawsze w składach 7 osobowych. Koordynatorem międzynarodowym całego projektu jest prezes lwóweckiego stowarzyszenia Ireneusz Witkowski. Program, który rozpoczął się w październiku 2009 r. w Lwówku i Opalenicy, finansowany przez Komisję Europejską realizowany był przez 2 lata i jego zakończenie odbędzie się w lipcu w Kazlu Rudzie na Litwie.

Zdjęcia

Rajd rowerowy Stowarzyszenia - 14.05.2011 r.

Tradycyjny rajd rowerowy po okolicy Lwówka zorganizowało Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w dniu 14 maja 2011r. 38 uczestników jechało 3 trasami startując w Lwówku i Nowym Tomyślu by spotkać się wspólnie na mecie usytuowanej w tym roku, w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Józefa Napierały w Lipce Wielkiej. Na trasie uczestnicy zwiedzali obiekty turystyczne i wykonywali zadania rajdowe. Podczas wspólnego posiłku na zakończenie rajdu prowadzonego przez Bogdana Rościszewskiego omawiano kolejne spotkania w tym udział w rajdzie rowerowym KOLD-owskim we wrześniu.

Zdjęcia

Warsztaty w Stowarzyszeniu

Przez ponad miesiąc od kwietnia do maja 2011 r. trwały spotkania warsztatowe realizowane przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w ramach projektu PROW 2007-2013 osi 4 Leader za pośrednictwem LGD KOLD pt. Kurs rękodzieła i potraw regionalnych. Kurs obejmował warsztaty wikliniarskie, haft wstążeczkowy, malowanie decoupage, potrawy bankietowe i potrawy kawowe. Każde spotkanie obejmowało grupę 10 osobową i odbywały się w Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu, Gospodarstwie Agroturystycznym „Chata pod Żurawiem” w Glinnie, Karczmie w Podrzewiu, Piekarni Baranowskich w Lwówku i Gospodarstwie Agroturystycznym Riventall w Terespotockiem. Zajęcia prowadzili instruktorzy, a uczestnikami byli członkowie Stowarzyszenia. W zajęciach warsztatowych wzięło udział ponad 50 osób, które będą mogły swoje umiejętności prezentować podczas imprez i spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie. Zakończenie kursu miało miejsce w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Józefa Napierały w Lipce Wielkiej, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu. Kierownikiem kursu był prezes Stowarzyszenia Ireneusz Witkowski. Było to kolejne szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie z pozyskaniem środków unijnych.

Zdjęcia

Walne Zebranie Stowarzyszenia - 11.03.2011 r.

11 marca 2011 r. w Sali Bankietowej Rynkowa odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą za rok 2010.
Zebraniu, w którym udział wzięło 64 członków przewodniczył Bogdan Rościszewski.
Po złożeniu sprawozdania przez prezesa Ireneusz Witkowskiego oraz sprawozdania finansowego przez skarbnika
- Wiesławę Krzemińską-Wachowiak, po krótkiej dyskusji jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2010. Walne Zebranie przyjęło także plan działania na rok 2011.
W załączeniu sprawozdanie za rok 2010 oraz plan na rok 2011.

Sprawozdanie Zarządu

Plany 2011


XI REGIONALNY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK - 16.01.2011 r.

Ponad 200 wykonawców reprezentujących miejscowości z 6 powiatów śpiewało kolędy i pastorałki w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku w niedzielę 16 stycznia 2011r. na XI Regionalnym Festiwalu. Lwóweckie Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury zaplanowało całodzienne przesłuchania, które oceniało jury składające się z muzyków i kompozytorów w osobach Marii Wietrzykowskiej, Grzegorza Kupczyka oraz Jacka Kortylewicza.
Projekt pod nazwą „Kultywujemy nasze tradycje” finansowany był z funduszy unijnych z programu PROW 2007-2013 osi 4 Leader za pośrednictwem Stowarzyszenia KOLD.
Uczestnicy startowali w kilku kategoriach wykonując po dwie kolędy lub pastorałki w tym jedna tradycyjną. Osobna klasyfikacja prowadzona było w kolędzie zagranicznej. Finałowy koncert z ogłoszeniem wyników zaplanowano na niedzielne popołudnie. Najlepsi w każdej kategorii otrzymali statuetki, były też wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy otrzymali znaczki pamiątkowe, posiłek obiadowy oraz zostaną im przesłane albumy ze zdjęciami wykonawców.
Najlepszymi w swoich kategoriach zostali uznani:

Soliści do 12 lat – Sandra Beszterda z Domu Kultury z Buku
Soliści 12-18 lat – Zuzanna Stevens z Poznania
Soliści powyżej 18 lat – Katarzyna Buda z Grodziska Wlkp
Zespoły do 12 lat – Powsinogi Niepublicznej Szkoły Podstawowej ze Strzyżewa
Zespoły 12-18 lat – Psotki z MGOK Lwówek
Zespoły powyżej 18 lat – Amici Canti z MGOK z Buku
Chóry – chór Boża Niwa z parafii św. Józefa z Opalenicy
Kolęda zagraniczna – Katarzyna Starosta z MGOK z Buku

Statuetki wręczali przybyli goście w osobach: prezes KOLD -wójt Dusznik Adam Woropaj, wiceprezes KOLD -wójt Kuślina Jerzy Dziamski, burmistrz Lwówka Piotr Długosz, dziekan dekanatu lwóweckiego ks. kan. Ekspedyt Blaszczyk, wiceburmistrz Nowego Tomyśla Wojciech Ruta, przew. Rady Miejskiej Lwówka Arkadiusz Kaźmierczak, przedstawiciel burmistrza Opalenicy Feliks Straburzyński oraz prezes Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą Ireneusz Witkowski wraz z wiceprezesem Henrykiem Żuchowskim. Wspólna kolęda Bóg się rodzi odśpiewana przez uczestników i widzów zakończyła to wspólne kolędowanie.

Zdjęcia

Wizyta na Łotwie - 10 - 13.12.2010 r.

W ramach realizacji projektu „Tradycje i zwyczaje lokalne motywem do ustawicznej edukacji” w ramach programu Grundtvig, siedmioosobowa grupa ze Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą z Lwówka wraz z ZMW z Opalenicy pod kierownictwem Henryka Żuchowskiego przebywała w dniach 10-13 grudnia 2010 r. w Rydze, na Łotwie wspólnie z grupami uczestniczącymi w projekcie z Litwy, Łotwy i Niemiec.
Przewodnim tematem były narodowe i regionalne potrawy. Każda z grup przygotowywała część obiadu, nasza grupa, która wylosowała II danie przygotowała gulasz z kaszą. Danie to zrobiło niesamowitą furorę wśród uczestników spotkania. Obiad był przygotowywany we wspaniale wyposażonej kuchni technikum gastronomicznego. Po obiedzie wymieniano uwagi na temat przygotowanych potraw oraz przepisy.
W trakcie pobytu gospodarze pokazali uczestnikom spotkania ryski rynek z jego atrakcjami jakimi są cztery ogromne hale targowe, stare miasto oraz dom barona Minhauzena w Dunte nad Zatoką Ryską. Wieczorami uczestnicy spotkania uczestniczyli w koncertach.
Podczas podsumowania spotkania, przedstawiciel gospodarzy – Nikolay Kashin zaproponował ułożenie w różnych językach słów piosenki na temat realizowanego projektu do melodii znanej pieśni „My Bony…”.
Niestety, w niespełna tydzień od powrotu ze spotkania dotarła do nas wiadomość o nagłej śmierci Nikolaya. W imieniu prezesa SWZ, na ręce rodziny i przyjaciół zmarłego zostały wysłane kondolencje.
Kolejne spotkanie planowane jest w Polsce w maju 2011.

Zdjęcia

Z Grundtvigiem w Niemczech 15-18.10.2010 r.

Realizując projekt „Zwyczaje i tradycje lokalne motywem do ustawicznej edukacji seniorów”, w ramach programu Grundtvig, w dniach 15-18 października grupa członków Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą z Lwówka pod kierownictwem Henryka Żuchowskiego przebywała w niemieckim Koenigslutter. Tam wspólnie ze stowarzyszeniami partnerskimi z Niemiec, Litwy i Łotwy poznawali region wokół miasta w tym odwiedzili muzeum mechanicznych instrumentów muzycznych, miejsce – źródło powstania miasta. Każda grupa prezentowała swoją współpracę z organizacjami zagranicznymi. Głównym punktem warsztatowym było wykonywanie wytworów z dyni jako produkt regionalny. Kolejne spotkanie na temat regionalnych kulinariów planowane jest w grudniu na Łotwie.

Zdjęcia